De dauwdruppel

Een Oosterse wijze ging eens met zeven leerlingen een ochtendwandeling maken terwijl de dauw nog over het land lag. Na enige tijd brak de zon door en de dauwdruppels schitterden dat het een lieve lust was. Bij een grote dauwdruppel liet de oude Meester halt houden. Hij schaarde zijn leerlingen zo rond de druppel dat de zon erop bleef schijnen en vroeg toen welke kleur de druppel had. “Rood”, zei

Read More

Zielzorg bij kanker en andere lichamelijke klachten

Voor wieVoor wie de betekenis van zijn of haar klachten wil onderzoeken en zichzelf wil versterken bij een ingrijpende diagnose. Tijdens mijn opleiding tot psycho-oncologisch therapeut kreeg ik zelf kanker. In aanvulling op de medische begeleiding in het ziekenhuis zocht ik een plek waar ik mijn hart kon luchten en waar ik aan mezelf kon werken op fysiek, sociaal, psychisch én spiritueel vlak. Die plek vond ik niet. Daarom ging ik

Read More

Biecht & Boost

Leven met de handrem eropBij het begeleiden van mensen in de laatste levensfase merkte ik dat veel mensen langdurig informatie met zich meedragen die hun ontwikkeling remt, hun gemoed verzwaart en hun levensplezier in de weg staat. Een stil gedragen misbruik in de jeugd waarvan zelfs de levenspartner niks weet. Schaamte over gedachten die maar blijven komen of gedrag dat steeds maar wordt herhaald, tegen beter weten in. Schuldgevoel over

Read More

Mystagogie

Inwijding in de geheimenHeb jij wel eens het gevoel dat er meer is in het leven dan wat je op het eerste oog ziet? Dat er iets geheimvols, iets mysterieus bestaat in of achter onze natuur wat onze geest niet kan bevatten? Mystagogie betekent letterlijk ‘inwijding in de geheimen/het geheim’ (Grieks: mystagogia): kennis maken en vertrouwd raken met de geheimen achter de oppervlakte van ons leven. Einstein schreef over deze

Read More

Leven in overgave

De levensmissie. Om je levensmissie op het spoor te komen is overgave aan het leven van belang. Maar hoe doe je dat? Vraagt dat om een passieve houding of om onderzoek en alertheid? Hoogleraar Tjeu van Knippenberg geeft in zijn boek ‘Existentiële zielzorg – Tussen naam en identiteit’ handvatten voor het ontwikkelen van overgave. Hij stelt dat mensen zowel behoefte hebben aan autonomie, het verlangen het eigen leven te kunnen

Read More

Individuatie

De levensmissie. Mijn favoriete psycholoog Carl Gustav Jung wijdde zijn leven aan het bestuderen van individuatie. Dat is een moeilijk woord voor het ontdekken van je eigen uniekheid ten opzichte van anderen. Je komt jezelf onder meer op het spoor door rode draden in je leven te herkennen en daarvan te leren. Het volgende gedicht is een mooi voorbeeld van zo’n bewustwordingsproces. Tibetaans gedicht1. Ik loop door een straat. Er

Read More

Herverbinding

De levensmissie. Grote uitdagingen kunnen leiden tot positieve innerlijke veranderingen, herstel en focus op wat je te doen hebt in het leven. Dat constateerde ook arts en psycho-oncologisch therapeut dr. Hans Schilder. Hij promoveerde in 1996 op een onderzoek naar oorzaken bij spontane regressie bij kanker. Nadien hielp hij duizenden mensen met deze ziekte wereldwijd om meer zelfinzicht te krijgen. Zijn hypothese is dat psychische factoren een rol kunnen spelen

Read More

Je eigen levensplan

De levensmissie. Anna van der Vaart schreef het boek Je eigen levensplan. Daarmee wil ze aanzetten tot nadenken over het bestaan van zoiets als een levensplan, met persoonlijke leerthema’s en een hoofddoel van je leven. Als je bewuster stil staat bij kleine en grote gebeurtenissen die je meemaakt en patronen in je leven gaat herkennen, ga je anders kijken naar alles om je heen. Daardoor kun je veranderingsprocessen beter begrijpen

Read More

Offer jij je talent?

De levensmissie. Om die op het spoor te komen moet je goed luisteren naar je hart en voelen wat je nodig hebt. Niemand anders kan dat voor jou doen. Neem het voorbeeld van de Kleine zeemeermin, een zeeprinses die betoverend mooi kan zingen. Ze leeft een blij en gelukkig leven. Op een dag redt ze een verdrinkende prins en wordt verliefd. Ze wil graag met hem samen zijn en een

Read More

In vrijheid tot bloei komen

De levensmissie. Als kind heb je natuurlijke interesses en talenten. In zijn boek ‘Brieven aan de scholen’ uit 1981 legt Jiddu Krishnamurti uit waarom het van belang is dat we kinderen niet alleen kennis bijbrengen, maar vooral hoe ze in vrijheid tot bloei kunnen komen. Zijn zorg is dat we werktuiglijk worden. Dat onze geest gaat functioneren volgens vaste, smalle paden waarbij we ons alleen richten op een bepaalde loopbaan

Read More