Literatuur over de groei van de ziel

Voor mijn afstuderen als geestelijk begeleider deed ik onderzoek naar de verschillende fasen die er te ontdekken zijn in persoonlijke ontwikkeling. Die fasen zijn ook terug te vinden in de beeldtaal van de Bijbel en in de diepere lagen van sprookjes. Onder andere de wetenschappers dr. Rudolf Steiner en dr. Carl Gustav Jung herkennen daarin een bepaalde gemeenschappelijke chronologische structuur. Ik schreef er diverse blogberichten over (zoals over westerse en

Read More

Levenslessen

Hieronder vind je zeven levenslessen die ik opdeed na contact met wijze mensen. Ik vertrouwde ze aan het papier toe in de kerstweek van 2021. Niet weten Symboliek doorgronden Liefdevolle zelfzorg Bezielende kracht Donkere nacht Innerlijk licht Reiniging

Mijn innerlijke reis

Zoektocht naar ziel en zin Na de traumatische bevalling van onze jongste voelde ik me beroerd. Zo beroerd dat ik op een gegeven moment dacht dat ik dood zou gaan. Doordat ik licht en geluid slecht kon verdragen, plotseling intolerant bleek voor heel veel voeding en bijna niet sliep, werd ik gedwongen om stil te staan. De combinatie van een baby, een kind van net 1 jaar en een meer

Read More

Christusimpuls

Speurtocht naar de christusenergie Nadat mijn vriendin Mies me inspireerde met de woorden ‘christusenergie’ en ‘christusimpuls’ kreeg mijn zoeken meer focus. Hoewel… Mijn speurtocht naar de betekenis ervan leverde in eerste instantie niet veel op. Natuurlijk is er heel veel over Jezus te vinden in talloze boeken en uiteraard in de Bijbel. Maar ik had sterk het gevoel dat dit iets was waar ik dieper voor moest graven, dat het

Read More

Symbolisch bewustzijn

Tijdens mijn zoektocht stuitte ik ook op het woord symbolisch bewustzijn. Dat bleek te slaan op tekenen en richtingaanwijzers die we in ons leven krijgen. Sommige mensen zien of ervaren ze wel, anderen niet. Als je je symbolisch bewustzijn ontwikkelt, leer je je meer bewust te zijn van antwoorden die je krijgt op vragen die in jou leven. Bijvoorbeeld via tekeningen, dromen, actieve imaginatie, meditatie, hypnose, sprookjes en de beeldtaal van

Read More

De ziel

Mijn persoonlijke zoektocht leidde mij eerst van Jezus via de christusimpuls naar symbolisch bewustzijn. En via het ontwikkelen van symbolisch bewustzijn kreeg ik door dat mijn zoektocht ten diepste om zelfliefde draaide. Maar hoe ontwikkel je zelfliefde? Ik kreeg in de gaten dat rationeel denken mij -als ik mij op dit vlak wilde ontwikkelen- niet vooruit zou helpen en dat ik met het begrip ‘ziel’ aan de slag moest. Het

Read More

Wat is de waarheid?

De ziel ontsluierd 1 – wat is de waarheid Tijdens het bestuderen van de ziel vroeg ik mij af of er zoiets bestaat als de waarheid over de ziel? Wij lijken de werkelijkheid sinds de Verlichting steeds dichter op het spoor te zijn. Maar is dat ook zo? Is ‘werkelijkheid’ bijvoorbeeld gelijk te stellen aan ‘wetenschappelijk’? Ik denk van niet. Bestaat liefde bijvoorbeeld niet als het niet te meten is?

Read More

Hoe kom ik bij mijn ziel?

De ziel ontsluierd 2 – hoe kom ik bij mijn ziel? Zoals ik eerder vertelde ga ik ervan uit dat ik mijn ziel ben en een lichaam heb. De vraag is: hoe kan ik me meer bewust worden van mijn ziel? En welke ‘heilige huisjes’, dat wil zeggen welke vastgeroeste overtuigingen, moet ik daarbij omverwerpen? Van beleving via religie naar een nieuwe dimensieZoals vele anderen stelt dr. Carl G. Jung,

Read More

Met beide benen op de grond

Zoeken naar ziel en zin is op zichzelf een nobel streven. De start van de zoektocht komt vaak niet uit de lucht vallen. Meestal doet zich een ingrijpende gebeurtenis voor, die maakt dat je je bewustzijn wilt verhogen. Dat je dingen anders wilt gaan doen. De één vindt inspiratie in de natuur, in muziek of in gebed. Een ander verruimt zijn bewustzijn door zijn dromen te onderzoeken of door zich

Read More

Leiderschapstrajecten

“De intuïtieve geest is een godsgeschenk, het rationele verstand een dienaar. We hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten.” Albert Einstein (1879 -1955) In onze snelle, rationele wereld staan denken en doen vaak voorop. Dat levert ons een hoop op. Maar voor een vitaal en betekenisvol leven is het ook heel belangrijk om goed te kunnen voelen en verbinding te ervaren. In het programma

Read More