Gastlessen levenskunst

Voor wie
Voor scholen die rust, kracht, zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en samenwerking willen bevorderen en die persoonlijke ontwikkeling en burgerschap willen stimuleren.

Relevantie
Steeds meer jongeren doen een beroep op een vorm van jeugdzorg, maken langdurig gebruik van medicatie, kampen met zingevingsvragen en raken opgebrand. Stress, ongezond eten, langdurig schermgebruik, echtscheiding, gebrek aan beweging, gevoelens van eenzaamheid, onzekerheid, onrust, overprikkeling, doelloosheid, prestatiedruk en leegte, maar ook (online) pesten, geweld en polarisatie zijn aan de orde van de dag. De pandemie deed daar nog eens een schep bovenop. Om zich fijn te voelen en respectvol om te gaan met anderen zijn jongeren gebaat bij handvatten voor levenskunst en het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap.

Aanpak
De gastlessen zijn gericht op rust, zelfinzicht en kracht. De behoeften van de groep bepalen het programma. We combineren ‘denken en doen’ met ‘voelen en zijn’ en spreken dus hoofd én hart aan. Dit ervaringsgerichte werken heeft veel impact. En doordat leerlingen zichzelf beter leren kennen, verloopt contact met anderen ook soepeler. Het is mogelijk om in kleine en grotere groepen te werken en/of persoonlijke gesprekken te voeren.

Gebruikte werkvormen
Al geruime tijd werk ik met uiteenlopende werkvormen waarvan ik het positieve effect ook zelf heb ondervonden. Denk aan:

  • Groepsgesprekken: bijvoorbeeld over zelfvertrouwen, grenzen stellen, jezelf zijn tussen anderen, omgaan met stress, druk, schaamte, het leven, trauma’s of verlies, gendervragen, psychische labels, zingeving of hooggevoeligheid.
  • De kracht van stilte: bijvoorbeeld via focusing: de vier stappen pauzeren, ervaren, erkennen en symboliseren helpen je te vertrouwen op je innerlijke kompas, zodat je authentieke keuzes kunt maken. Focusing zorgt voor een open, empathische en inclusieve houding.
  • Geweldloze communicatie: het vermogen om je eerlijk te uiten en aandachtig te luisteren door 1) stil te staan bij wat je waarneemt, 2) na te gaan hoe je je voelt bij wat je waarneemt, 3) je bewust te worden van onderliggende behoeften, waarden en verlangens en 4) het formuleren van een passend verzoek.
  • Rots en watertraining geeft inzicht in sociale situaties en de impact van hun eigen gedrag. Rots staat voor de eigen grenzen aangeven, zelfstandig beslissen, een eigen weg gaan. Water staat voor communicatie, luisteren, samen naar oplossingen zoeken en grenzen van anderen respecteren.
  • Intuïtief rollenspel: een verhaal ontwikkelt zich aan de hand van een korte casusbeschrijving. Hoe reageer jij wanneer iemand je hulp nodig heeft, maar jij haast hebt? Als je voelt dat een scheidsrechter jou benadeelt maar je van je trainer niks mag zeggen? Etc. Met uiteenlopende rollen en actuele dilemma’s.
  • Systemisch coachen gaat over het voelbaar maken van onzichtbare verstrikkingen, uitdagingen en kansen. Het in beeld brengen van ‘de onderstroom’ door vragen te stellen, poppetjes op een tafel te plaatsen of door met vloerankers te werken, zowel één op één als in groepen.
  • Symbolisch bewustzijn gaat over oog krijgen voor bijzondere dingen die in je leven gebeuren. De beroemde psychiater Carl Gustav Jung sprak in dat kader over ‘betekenisvol toeval’. Door bewuster te leven ontdek je samenhang in dingen die niet logisch verklaarbaar zijn. Om met Johan Cruijff te spreken: “je gaat het pas zien als je het door hebt.”.

Contact
Meer weten over maatwerk? Neem contact met me op. De lessen scheppen een band, verrijken de geest en geven inzichten waar leerlingen de rest van hun leven van profiteren.

  • Een inspirerende documentaire over groepsgewijs ruimte geven aan emoties, het smeden van banden en levenslessen vind je hier.
  • Voorbeelden van inhoudelijke gespreksthema’s vind je hier.
  • We haken aan bij vier pijlers van levenskunst, zoals hier omschreven.