De pijlers van levenskunst

Goede zelfzorg
Lichamelijk en geestelijke klachten zijn richtingaanwijzers voor jouw unieke behoeften en voor goede zelfzorg. Ze vloeien voort uit onbalans in de fysieke, sociale, psychische en/of de spirituele pijler van je bestaan. Wat betekenen jouw behoeften of klachten voor jou als uniek persoon in een unieke omgeving? En welke stappen kan je zetten om je leven in overeenstemming te brengen met je behoeften? Daarover lees je hieronder meer.

Balans in alle dimensies van je bestaan
Goed contact met je lichaam is een basisvoorwaarde om je prettig te voelen. Kleine en grote trauma’s kunnen dit contact verstoren. Liefdevol naar je lichaam leren luisteren is daarom van belang. Ook een gezonde leefstijl draagt bij aan je goed voelen. We hebben het dan over de fysieke dimensie.

Erbij horen, succes hebben, iets betekenen voor anderen en goed doen zijn voorbeelden van elementen uit de sociale dimensie. Hoe is bij jou de balans tussen jezelf kunnen zijn (autonomie) en opgaan in relaties? Tot welke groepen behoor jij (gezin, werk, vrienden, hobby’s, etc.), wat betekenen die groepen voor jou en hoe verbind jij je in relaties?

De psychische dimensie gaat over de verbinding met jezelf. Als die verbinding liefdevol is en jij jezelf goed kent, draagt dit bij aan innerlijke rust en zelfverwerkelijking: in vreugde doen waarvoor je op aarde bent. Zelfkennis krijg je onder meer door het onderzoeken van hoogte- en dieptepunten op je levenspad en het onderkennen van je verlangens en behoeften.

Vraagstukken uit de spirituele dimensie zijn bijvoorbeeld wat jouw plaats en betekenis is in het grotere geheel, of je je verbonden voelt met iets dat je overstijgt en of er iets is dat jou inspiratie geeft om het goede te doen. Aan de slag gaan met iets dat je leven zin geeft, zorgt voor nieuwe levensenergie, ruimte en richting.

Blokkades oplossen
Een blokkade of disbalans in één van deze vier dimensies kan je hele leven uit evenwicht brengen en leiden tot bijvoorbeeld eenzaamheid, burn-out, ziekte, depressie of zingevingsvragen. En andersom betekent het dat als je klachten krijgt, je lichaam je iets wil vertellen over de keuzes die je maakt. Als je liefdevol naar jezelf leert kijken, weet waar je behoeften liggen en waar jij energie uit haalt. Dan ben je (weer) in verbinding gekomen met jezelf. Het bijzondere is dat dit ook de weg vrij maakt voor nieuwe kansen in je leven.

Een nieuwe start maken
De gesprekken en ervaringsgerichte werkvormen in mijn praktijk sluiten onder meer aan bij het wetenschappelijk werk van hoogleraar psychologie dr. Mia Leijssen en haar boeken Leven vanuit liefde en Tijd voor de ziel. Jij ervaart daardoor zelf wat er aan de hand is en wat er nodig is voor een positieve verandering. Je voelt dan ook of het voldoende is om dat te weten, of dat je een vervolgstap wilt zetten. Als dat laatste zo is, dan help ik je met patronen doorbreken, blokkades oplossen en je drijfveren vertalen naar doelen. Zo ontstaan er meer zelfinzicht en innerlijke rust en krijg je praktische handvatten voor een nieuwe koers, gebaseerd op zelfliefde.

Lees hier meer over de nieuwste wetenschappelijke inzichten over gezondheid en veranderkunde.