Het belang van zelfinzicht

Stil staan bij jezelf is niet vanzelfsprekend. Veel mensen leren zichzelf pas beter kennen als ze worden getroffen door ziekte of verlies. Ze worden gedwongen om prioriteiten te stellen, om naar hun lichaam en hun hart te luisteren, om pas op de plaats te maken. Daardoor zien ze opeens wat echt belangrijk voor ze is. Liefde bijvoorbeeld, of geborgenheid, rust, de natuur, God, een warme douche. Het kan van alles zijn. Zoals Tom Egberts het na zijn hartinfarct mooi zei: “mijn werk is op dit moment met stip het minst belangrijke in mijn leven”.

Uit de oudste ons bekende geschriften blijkt dat zelfinzicht essentieel was in die tijd. Ken Uzelf, prijkte er boven de tempel van Apollo in Delphi. Niet om goed te presteren, maar ter bevordering van persoonlijke ontwikkeling, een goede omgang met anderen en moreel besef. “Heb uw naaste lief als uzelf” zei Jezus. Dat pakt alleen positief uit als je jezelf goed kent en liefhebt.

Het lijkt er soms op alsof deze inzichten van toen verloren zijn gegaan. Dat we minder belang hechten aan het tot bloei brengen van onze unieke identiteit, mede ten behoeve van het collectief. Velen zijn gewend om maar door te draven en vinden verstandelijke ontwikkeling en statistiek (ongemerkt) belangrijker dan voelen, intuïtie, zelfinzicht en ‘samenlevenskunst’. Ook ons schoolsysteem is hierop ingericht.

Albert Einstein wilde deze beweging kenteren met uitspraken als “Verbeelding is belangrijker dan kennis” en “De intuïtieve geest is een godsgeschenk, het rationele verstand een dienaar. We hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten”. Om het godsgeschenk waarover Einstein spreekt te ervaren is het nodig om regelmatig even stil te staan en te ervaren wat er is. Dit opent diepere lagen achter de oppervlakte, zorgt voor bewustwording, inspiratie, geestelijke ruimte, ongekende ervaringen, heling van oude wonden, creativiteit, innerlijke wijsheid en vernieuwende oplossingen.

Als jij op zoek bent naar bezieling, verdieping, verbinding of verandering help ik je even stil te staan. Om te ervaren wat er is. En om te ervaren wat er nodig is. Zodat je verrijkt, geheeld, met meer inzicht in jezelf en met een nieuwe levensvisie verder kan.