GASTLESSEN SAMENLEVENSKUNST

Voor wie
Voor groepen, klassen en teams die zichzelf op het spoor willen komen, die willen investeren in burgerschap en identiteitsvorming, hun welzijn willen verbeteren, uitval willen voorkomen en hun onderlinge band willen versterken.

Inhoudverdiepende gesprekken, ervaringsgerichte oefeningen, interactieve werkvormen
Stress, ongezond eten, schermgebruik, gebrek aan beweging, gevoelens van eenzaamheid, onzekerheid, onrust, overprikkeling, doelloosheid, prestatiedruk en leegte. Steeds meer jongeren doen een beroep op een vorm van jeugdzorg en steeds meer mensen maken langdurig gebruik van medicatie, kampen met zingevingsvragen en raken opgebrand.

Maar ook is (online) pesten, wij-zij denken, geweld en polarisatie op steeds meer gebieden aan de orde van de dag. De maatschappij lijkt te verharden en steeds meer mensen verliezen het vertrouwen in de systemen waarop onze huidige maatschappij is gebouwd. Hoe kun je als individu bijdragen aan positief veranderen?

De gastlessen bieden essentiële handvatten voor identiteitsvorming en burgerschapsontwikkeling. Via een unieke methode met verdiepende gesprekken, ervaringsgerichte oefeningen en interactieve werkvormen leer je stapsgewijs goed te luisteren naar jezelf en naar elkaar. Door je eigen behoeften, verlangens en grenzen te verkennen en die van anderen weet je beter wie je bent, wat je kan en wat je wilt. Je leert jezelf vervolgens positief te uiten. Er wordt stil gestaan bij het ontwikkelen van je eigen opvattingen, een democratische houding, elkaar bewust ontmoeten en het accepteren van verschillen. Naast ‘denken en doen’ is er veel aandacht voor ‘voelen en zijn’.

Zelfkennis, goede zelfzorg en samenlevenskunst
Goed contact met je lichaam is een basisvoorwaarde om je prettig te voelen. Kleine en grote trauma’s kunnen dit contact verstoren. Liefdevol naar je lichaam leren luisteren is daarom van belang. Ook een gezonde leefstijl draagt bij aan je goed voelen. Via focusoefeningen en beeldvorming over goede zelfzorg gaan we deze fysieke dimensie verkennen.

De psychische dimensie gaat over de verbinding met jezelf. Zelfkennis draagt bij aan innerlijke rust en zelfverwerkelijking: in vreugde doen waarvoor je op aarde bent. Zelfkennis krijg je onder meer door het onderzoeken van hoogte- en dieptepunten in je leven en het onderkennen van verlangens en behoeften. Via creatieve werkvormen gaat je leven leven.

De spirituele dimensie gaat over jouw plaats en betekenis in het grotere geheel, of je je verbonden voelt met iets dat je overstijgt en wat jou inspiratie geeft om het goede te doen. Aan de slag gaan met iets dat je leven zin geeft en met je levensplan zorgt voor nieuwe levensenergie, ruimte en richting. We gaan het symbolisch bewustzijn vergroten.

Erbij horen, succes hebben en iets betekenen voor anderen zijn voorbeelden van elementen uit de sociale dimensie. Met vragen als hoe bepaal ik mijn eigen koers te midden van anderen (familie, vrienden, (sport)vereniging, media, overheid, school, geloofsgemeenschap, etc.), met welke talenten kan ik iets moois doen en hoe kan ik bewust omgaan met de wereld? Via geweldloze communicatie, moreel beraad en intuïtieve rollenspellen verkennen we de sociale dimensie.

Interactieve werkvormen
Bij focusing maak je contact met de innerlijke wijsheid van je lichaam. De vier stappen van focusing (pauzeren, ervaren, erkennen en symboliseren) helpen je te vertrouwen op je innerlijke kompas, zodat je authentieke keuzes kunt maken. Focusing zorgt voor een open, empathische en inclusieve houding die je meeneemt in je relaties met anderen.

Geweldloze communicatie is het vermogen om je eerlijk te uiten en empathisch te luisteren. Dit leer je door 1) stil te staan bij wat je waarneemt, 2) na te gaan hoe je je voelt bij wat je waarneemt, 3) je bewust te worden van onderliggende behoeften, waarden en verlangens en 4) het formuleren van een passend verzoek dat je leven verrijkt.

Bij een intuïtief rollenspel ontwikkelt zich een verhaal aan de hand van een korte casusbeschrijving. Hoe reageer jij wanneer iemand jouw hulp nodig heeft, maar jij haast hebt? Als iemand aangeeft liever een meisje dan een jongen te willen zijn? Met rollen als ouders, kinderen, vrienden, kerkgenootschap, leraren, werkgever, etc. en uiteenlopende (ethische) dilemma’s.

De uitgangspunten van moreel beraad geven diepgang aan de rollenspellen. Moreel beraad wordt in de zorg gebruikt om ethische dilemma’s te ontrafelen. In complexe uitdagingen worden harde tegenstellingen verzacht en gaan neuzen dezelfde kant op staan door inzicht te creëren in de waarden achter de verschillende standpunten.

Symbolisch bewustzijn of verbeeldend bewustzijn vergroot het gevoel van verbondenheid met jezelf en met iets dat je overstijgt. Het is zoals voetbalfilosoof Johan Cruijff zegt: “je gaat het pas zien als je het door hebt.”. We spreken over betekenisvol toeval via inzichten van de beroemde psychiater Carl Gustav Jung en gaan na hoe ongrijpbare thema’s als God, lot, karma en metafysica voor jezelf kunnen gaan leven door deze te ervaren.

Persoonlijke en maatschappelijke relevantie
Samen stil staan bij het leven en actief samen aan de slag gaan met levenskunst geeft een frisse kijk op jezelf, anderen, je inspiratiebronnen en de wereld. De lessen scheppen een band, verrijken de geest en geven inzichten waar deelnemers de rest van hun leven profijt van hebben.

Meer weten over maatwerk? Neem even contact met me op!

“We zien onze relaties in een nieuw licht als we Geweldloze Communicatie gebruiken om te luisteren naar de diepere behoeften van onszelf en de ander.” Marshall Rosenberg, auteur Geweldloze Communicatie