GASTLESSEN

Voor wie
Voor groepen die zichzelf via levensbeschouwing op het spoor willen komen, hun welzijn willen verbeteren, uitval willen voorkomen en hun onderlinge band willen versterken.

Inhoud
Als tiener was ik onzeker, gevoelig, een denker, piekeraar en ging ik conflicten uit de weg. Uitdagingen die in latere levensfasen terugkwamen. Helaas bleek ik daarin niet de enige en lijkt dit een steeds serieuzer probleem te worden. Want steeds meer jongeren doen een beroep op een vorm van jeugdzorg, steeds meer mensen gebruiken (al op jonge leeftijd) langdurig medicatie, zoals bij adhd, autisme, depressieve gevoelens, hoogsensitiviteit en stress en steeds meer jongeren en volwassenen raken langdurig opgebrand.

Levensbeschouwing, samen nadenken over het leven, kan hierbij een positieve rol spelen. Denk daarbij aan stil staan bij wat er op je hart drukt, bij wie je bent, wat er van je wordt verwacht als mens, wat je wil leren en welke gaven je kan delen. Of stil staan bij de aard van jouw unieke bijzonderheden, wat deze je vertellen, wat je zelf kunt doen en laten om hiermee goed te leven en wat de rol daarbij is van denken, voelen en intuïtie.

Denk daarbij ook aan inzicht krijgen in het bredere plaatje van mens-zijn. Met vragen zoals welke rol speelt mijn omgeving (familie, vrienden, (sport)vereniging, media, geloofsgemeenschap, etc.) in mijn leven. Hoe verhoud ik mij tot anderen. Wat zijn mijn eigen gedachten en gevoelens en welke neem ik over. Hoe vorm ik mijn eigen mening. Wat vind ik ‘het juiste pad’ en hoe blijf ik daarop?

En denk aan thema’s als zingeving, God 9.0 (naar het gelijknamige boek), omgaan met onzekerheid, stress en verlies, innerlijke rust vinden, pesten en zelfliefde, vergeving, levensvisie en levensmissie, leven en dood, spiritualiteit, identiteitsvragen, geweldloze communicatie, dankbaarheid ervaren en prettig samenleven met anderen.

Persoonlijke en maatschappelijke relevantie
Samen stil staan bij het leven geeft jou een nieuwe kijk op jezelf, op anderen, op God en op de wereld. Het schept een band en legt een basis waar je een leven lang profijt van kunt hebben. Op verzoek kan ik praktische handvatten geven voor meer ontspanning.