Literatuur over verandermanagement en management development

In 2007 ontwierp ik aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in het kader mijn masterscriptie Bestuurskunde / Arbeid, Organisatie en Management een model voor het verhogen van het rendement van een management development training. In normaal Nederlands: ik bracht de verschillende factoren in kaart die invloed hebben op het resultaat van een training. De literatuur die ik daarvoor gebruikte vind je hieronder. Daaronder vind je het noten overzicht.

Ajzen, I. (1991) The Theory of Planned Behaviour. Organizational Behaviour and Human Decision Processes, 50, p. 179-211.

Antonakis, J., Avolio, B. J., en Sivasubramaniam, N. (2003) Context and leadership: an examination of the nine-factor full-range leadership theory using the Multifactor Leadership Questionnaire. Leadership Quarterly, 14, p. 261-295.

Bandura, A. (1986) Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.

Barker, A. (2001) The nature of leadership, Human relations, 54(4): 469-494.

Bass, B. M. (1985) Leadership and performance beyond expectations. New York, N.Y: Free Press.

Bekke, J.H. ter (1992) Semantic Data Modeling, Prentice Hall, Englewood Cliffs. NJ.

Bennis, W.G., Benne, K.D. en Chin, R. (1979) Strategieën voor verandering, Van Loghum Slaterus, Deventer.

Blanchard, K. Zigarmi, P. en Zigarmi, D. (2007) Situationeel leiderschap en de one minute manager. Help je medewerkers zichzelf te ontwikkelen, met flexibel leiderschap, Uitgeverij Business Contact, Amsterdam/Antwerpen (elfde druk).

Boonstra, J.J., (2000) Lopen over water. Over dynamiek van organiseren, vernieuwen en leren, Amsterdam: Vossiuspers,

Boonstra, J.J., Steensma, H.O., Demenint, M.I. (2005) Ontwerpen en ontwikkelingen van organisaties. Theorie en praktijk van complexe veranderingsprocessen, Reed Business Information B.V. ’s-Gravenhage.

Boxall, P. (1996) The Stategic HRM debate and the resource-based view of the firm. Human Resource management Journal, 6 (3), p. 59-75.

Brug e.a. (2000) Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering, Van Gorcum, Assen.

Burgoyne, J., Hirsh, W., Williams, S. (2004) The Development of Management and Leadership Capability and its Contribution to Performance: The evidence, the prospects and the research need, Lancaster University, Management and Leadership Development Research Network.

Caluwe, L. de en Vermaak, H. (2007) Leren veranderen. Een handboek voor de veranderkundige. Kluwer, Deventer.

Carr, D. K., Hard, K. J., & Trahant, W. J. (1995). Managing the change process: a field book for change agents, consultants, team leaders and reengineering managers.

Cozijnsen, A. J. & Vrakking, W. J. (1995). Ontwerp en invoering: strategieën voor organisatieverandering. Alphen aan den Rijn etc. Samsom Bedrijfsinformatie.

Cozijnsen, A.J. (2004), Anders veranderen; sturen op slaagfactoren bij complexe veranderprojecten.

Crozier,M. (1982)  Strategies for change, MIT Press Cambridge (Mass.), London.

Doppler, K. & Lauterburg, C. (1996). Change management: vormgeven aan het veranderingsproces. (4e, opnieuw bew. dr. ed.) Amsterdam etc.: Addison-Wesley.

Gerrichhauzen, J., Kampermann, A. Kluytmans, F. (1994) Interventies bij organisatieverandering, Kluwer, Deventer.

Grant, A.M. (2001) Towards a Psychology of Coaching. The Impact of Coaching on Metacognition, Mental Health and Goal Attainment, Department of Psychology, Sydney.

Green, P. & Skinner, D. (2005). Does time management work? An evaluation. International Journal of Training and Development, 9, p. 124-139.

Harreveld, F. van, Pligt, J. van der, Vries, N. K. de, Wenneker, C. en Verhue, D. (2004) Ambivalence and information integration in attitudinal judgment, British Journal of Social Psychology, 43, 431- 447.

Harrison, M. (1990) Organisatiedagnose: methoden, modellen, processen. Van Gorcum, Assen.

Harrison, B.D. en Pratt, M.D. (1993) Reengeneering van bedrijfsprocessen. PEM select 9 (3), p. 53-61.

Hart, P. ‘t, Wille, A.C., Boin, R.A., Dijkstra, G.S.M., Van der Meer, F.M., Noort, W.J. van, Zannoni, M. (2003) Politiek-ambtelijke verhoudingen in beweging, Boom, Amsterdam.

Hersey, P. (vertaald door G. Grasman) (2000), Situationeel leiding geven, Amsterdam, Uitgeverij Contact.

Higgs, M.J. (2003) How can we make sense of leadership in the 21st century? Leadership and Organization Development Journal, 24, 5, p. 273-284.

Hoekstra, M. (2001) Externe coaching in theorie en praktijk. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Jonker, J. (1990) Met mate te meten. Organisatie in de praktijk, Van Gorcum, Assen.

Judge, W.Q. en Cowell, J. (1997) The Brave New World of Executive Coaching, Business Horizons 40 (4), p. 71-77.

Kampa-Kokesch, S. & Anderson, M. (2001) Executive coaching: A comprehensive review of the literature. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 53, p. 205-228.

Kaplan, R., Norton, D. (1996) The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Harvard Business School Press.

Katz, D. en Kahn, R.L. (1978) The Social Psychology of Organizations, 2nd ed. New York, John Wiley en Sons.

Keuning, D. en Epping, D.J. (1987). Management en organisatie: theorie en toepassing, StenfertKroese, Leiden.

Kilburg, R. R. (1995) Integrating psychodynamic and systems theories in organization development practice. Consulting Psychology Journal, 47, p. 28-55.

Kilburg, R. R. (1996) Toward a conceptual understanding and definition of executive coaching. Consulting Psychology Journal, 48(2), p. 134-144.

Kluytmans, F. en Bouwen R., Over veranderen, ontwikkelen en transformeren, Reader verandermanagement (2007) p. 16.

Kotter, J., (1990) A force for Change: How Leadership Differs from Management, NY: The Free Press.

Kouze, J. (2005) Coaching for credibility, in The art and practice of leadership coaching: 50 top executive coaches reveal their secrets, Morgan, H., Harkins, P. & Goldsmith, M., John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.

Krause, O. (2000) Management Knowledge engineering – a toolkit tot engineer adaptive management systems.

Kyle, N. (1993) The Journal for Quality and Participation, 16, p. 34-43.

Leavit, H.J. (1965) Applying Organizational Change in Industry: A Structural, Technological, and Humanistic Approach, Chicago, IL., Rand McNally.

Lewin, K. & Cartwright, D. (1951). Field theory in social science: selected theoretical papers. New York, N.Y: Harper.

Mastenbroek, W.F.G. (1991) Conflicthantering en organisatieontwikkeling, Samsom, Alphen aan den Rijn.

Maurer, R. (1996). Transforming resistance. Training & Development, 50, p. 20-23.

Merron, K. (1993) Let’s bury the term resistance. Organization Development Journal, 11, p. 77-86.

Metselaar, E. (1997) Assessing the willingness to change: construction and validation of the DINAMO. Amsterdam: VU-huisdrukkerij.

Metselaar, E. & Cozijnsen, A. J. (2002). Van weerstand naar veranderingsbereidheid over willen, moeten en kunnen veranderen. (3e dr ed.) Heemstede: Holland Business Publications.

Mintzberg, H.  (1975) The manager’s job: folklore and fact. Harvard Business Review.

Mintzberg, H. (1979) The Structuring of Organizations. Englewood Cliffs, Prentice Hall.

Mintzberg, H. (1988) Opening up the definition of strategy in J.B. Quinn e.a The strategy process, Prentice Hall.

Mintzberg, H. (1995) De taak en de stijl van de manager. Wat moeten managers doen en hoe doen ze het? Schoonhoven: Academic service.

Mintzberg, H. (2004) Managers, maar dan echte. Schiedam: Scriptum.

Mobley, S.A. (1999) Judge not. How coaches create healthy organizations. The Journal for Quality and participation. July/Aug 1999; 22, nr. 4.

Orlemans, H. (2006) Om te veranderen is gedragstraining nodig, Gids voor personeelsmanagement, januari 2006.

Pettigrew, A.M. (1997) Slagen en falen bij transformatie van ondernemingen, Nijenrode Management Review, jaargang 21, nr. 1, p. 49 – 60.

Pettigrew, A.M., Woodman, R.W. en Cameron, K.S. (2001) Studying Organizational Change and Development: Challenges for Future Research The Academy of Management Journal, Vol. 44, No. 4, p. 697-713.

Pideret, S. K. (2000) Rethinking resistance and recognizing ambivalence: a multidimensional view of attitudes toward an organizational change. Academy of Management Review, 25, p. 783-794.

Quinn, R.E. en CameronK.S. (1999) Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur, Nederlandse vertaling.

Quinn, R.E. (2000) Diepgaande verandering – ontdek de leider in jezelf, SDU Uitgevers.

Quinn, R. E., Faerman, S., Thompson, M., McGrath, M. (2002) Een kader voor managementvaardigheden, Schoonhoven: Academic Service.

Rafferty, A.E. en Griffin, M.A. (2004) Dimensions of transformational leadership: Contextual and empirical extensions. The Leadership Quarterly, 15, p. 329-354.

Reijnders, E. (1997) Interne communicatie: van theorie naar praktijk. Assen: Van Gorkum.

Robbins, S.P. (2000) Organizational Behavior, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

Sanders, G. en Neuijen B. (1992) Bedrijfscultuur: diagnose en beïnvloeding, Van Gorcum.

Sels, L., Winne, S. de, Maes, J., Faems, D., Delmotte, J. & Forrier, A. (2002) De meerwaarde van HRM in kleine en middelgrote ondernemingen. Tijdschrift voor HRM, 5 (2), p. 61-86.

Schein, E.H. (1985) Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.

Sels, L. en Winne, S. de, (2005) HRM in breedbeeld. Een toetsing van retoriek aan realiteit. Culemborg.

Senge, P. (1996) Leading Learning Organizations. Training & Development, vol. 50 (12): 36-42.

Sitter, L.U. de (1981) Op weg naar nieuwe fabrieken en kantoren. Een rapport inzake de kwaliteit van arbeid, organisatie en arbeidsverhoudingen, geschreven in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Kluwer, Deventer.

Sitter, L.U. de [1989]. ’Moderne sociotechniek.’ In Gedrag en Organisatie, (2), no. 4/5, p. 222-252.

Sitter, L.U. (1994). Synergetisch produceren. Van Gorcum, Assen.

Steijn, A.J. (2003) De rol van het management bij arbeidssatisfactie en mobiliteit. In: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Personeels- en mobiliteitsonderzoek 1999-2002, ’s-Gravenhage.

Stoker, J.I. en Korte, A.W. de (2001) Het onmisbare middenkader, Koninklijke Van Gorcum, Assen.

Stoker, J.I. (2005a) Leiderschap verandert, oratierede.

Stoker, J.I. (2005b) Leiders moeten ontwikkeld en beoordeeld worden, in Gids voor personeelsmanagement december 2005.

Tichy, N.M. (1983) Managing Strategic Change: Technical, Political and Cultural Dynamics. John Wiley & Sons, New York.

Vosselman, E.G.J. (1999) Accounting en gedrag: zichtbare en onzichtbare effecten van management accounting. Kluwer, Deventer.

Vossen, H. & Kluytmans, F. (1994) De effectiviteit van veranderingsprojecten. In J. Gerrichhauzen, A. Kampermann & F. Kluytmans (Eds.), Interventies bij organisatieverandering. Heerlen: open universiteit.

Vrijens, J. (1995) Basis voor verantwoord trainen, Publicatiefonds voor lichamelijke opvoeding, Gent.

Waal, A.A. de en Ardon, A.J. (2002) Hoe prestatiegedreven zijn Nederlandse organisaties? gepubliceerd in het online management vakblad managementsite.nl.

Waal, A.A. de (2002) Managementstijlen voor succesvol prestatiemanagement in Bedrijfskunde, jaargang 74, 2002, nr. 4.

Weick, K. & Quinn, R. Organizational change and development: episodic and continuous changing. Annual Review of Psychology, 50, p. 361-386.

Wissema, J. G., Messer, H. M., & Wijers, G. J. (1986) Angst voor veranderen? Een mythe! Of: hoe u veranderingsbereidheid op de werkvloer vergroot. (2e dr ed.) Van Gorcum, Assen.

Witte, M.C. de (2004), Organiseren is veranderen. Met inzicht laveren tussen dilemma’s. KBI Issuepaper HRM nr. 39.

Zalesnik, A., (1977) Leadership in Organizations, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Zaltman, G. & Duncan, R. (1977). Strategies for planned change. New York, Wiley.

—————————————————————————————–

[1] Burgoyne, J., Hirsh, W., Williams, S. (2004) The Development of Management and Leadership Capability and its Contribution to Performance: The evidence, the prospects and the research need, Lancaster University, Management and Leadership Development Research Network

[2] Vossen, H. & Kluytmans, F. (1994). De effectiviteit van veranderingsprojecten. In J. Gerrichhauzen, A. Kampermann & F. Kluytmans (Eds.), Interventies bij organisatieverandering. Heerlen: open universiteit, p. 402.

[3] Boonstra, J.J., (2000) Lopen over water. Over dynamiek van organiseren, vernieuwen en leren, Amsterdam: Vossiuspers, A.J. Cozijnsen (2004), Anders veranderen; sturen op slaagfactoren bij complexe veranderprojecten en A. Pettigew, (1997) Slagen en falen bij transformatie van ondernemingen, Nijenrode Management Review, jaargang 21, nr. 1, p. 49 – 60.

[4] Waar in de tekst hij, zijn, hem of medewerker staat, wordt ook zij, haar of medewerkster bedoeld.

[5] Green, P. & Skinner, D. (2005). Does time management work? An evaluation. International Journal of Training and Development, 9, p. 124-139.

[6] Kampa-Kokesch, S. & Anderson, M. (2001). Executive coaching: A comprehensive review of the literature. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 53, 205-228.

[7] Katz, D. en Kahn, R.L. (1978) The Social Psychology of Organizations, 2nd ed. New York, John Wiley en Sons.

[8] Blanchard, K. Zigarmi, P. en Zigarmi, D. (2007) Situationeel leiderschap en de one minute manager. Help je medewerkers zichzelf te ontwikkelen, met flexibel leiderschap, Uitgeverij Business Contact, Amsterdam/Antwerpen (elfde druk).

[1] Stoker, J.I. en Korte, A.W. de (2001) Het onmisbare middenkader, Koninklijke Van Gorcum, Assen.

[1] Boonstra, J.J., Steensma, H.O., Demenint, M.I., (2005) Ontwerpen en ontwikkelingen van organisaties. Theorie en praktijk van complexe veranderingsprocessen, Reed Business Information B.V. ’s-Gravenhage.

[1] Sels, L. en Winne, S. de, (2005) HRM in breedbeeld. Een toetsing van retoriek aan realiteit. Culemborg.

[1] Higgs, M.J. (2003) How can we make sense of leadership in the 21st century? Leadership and Organization Development Journal, 24, 5, p. 273-284.

[1] Green, P. & Skinner, D. (2005). Does time management work? An evaluation. International Journal of Training and Development, 9, p. 124-139.

[1] Bass, B. M. (1985) Leadership and performance beyond expectations. New York, N.Y: Free Press.

[1] Rafferty, A.E. en Griffin, M.A. (2004) Dimensions of transformational leadership: Contextual and empirical extensions. The Leadership Quarterly, 15, p. 329-354.

[1] Antonakis, J., Avolio, B. J., en Sivasubramaniam, N. (2003) Context and leadership: an examination of the nine-factor full-range leadership theory using the Multifactor Leadership Questionnaire. Leadership Quarterly, 14, p. 261-295.

[1] Zalesnik, A., (1977) Leadership in Organizations, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

[1] Kotter, J., (1990) A force for Change: How Leadership Differs from Management, NY: The Free Press.

[1] Barker, A., (2001) The nature of leadership, Human relations, 54(4): 469-494.

[1] Senge, P., (1996) Leading Learning Organizations. Training & Development, vol. 50 (12): 36-42.

[1] Mintzberg, H. (1995) De taak en de stijl van de manager. Wat moeten managers doen en hoe doen ze het? Schoonhoven: Academic service.

[1] Mintzberg, H. (2004) Managers, maar dan echte. Schiedam: Scriptum.

[1] Quinn, R. E., Faerman, S., Thompson, M., McGrath, M., (2002) Een kader voor managementvaardigheden, Schoonhoven: Academic Service.

24 Vrijens, J. (1995) Basis voor verantwoord trainen, Publicatiefonds voor lichamelijke opvoeding, Gent.

[1] www.eigenkracht.nl/workout/basisprincipestraining bezocht in juni 2007.

[1] Quinn, R.E. (2000) Diepgaande verandering – ontdek de leider in jezelf, SDU Uitgevers.

[1] Grant, Athony M. (2001) Towards a Psychology of Coaching. Site bezocht in mei en juni 2007: www.psych.usyd.edu.au/psychcoach/Coaching_review_AMG2001.pdf.

[1] Kaplan, R., Norton, D. (1996) The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Harvard Business School Press.

[1] Sels, L. en Winne, S. de, (2005) HRM in breedbeeld. Een toetsing van retoriek aan realiteit. Culemborg, p. 183-185.

[1] Waal, A.A. de en Ardon, A.J., (2002) Hoe prestatiegedreven zijn Nederlandse organisaties? gepubliceerd in het online management vakblad www.managementsite.nl.

[1] Pettigrew, A.M., Woodman, R.W. en Cameron, K.S.(2001) Studying Organizational Change and Development: Challenges for Future Research The Academy of Management Journal, Vol. 44, No. 4, p. 697-713

[1] Crozier,M., (1982)  Strategies for change, MIT Press Cambridge (Mass.), London, p. 1.

[1] Weick, K. & Quinn, R., Organizational change and development: episodic and continuous changing. Annual Review of Psychology, 50, p. 361-386.

[1] Stoker, J.I. (2005) Leiderschap verandert, oratierede, p. 5.

[1] Mintzberg, H. Opening up the definition of strategy, in J.B. Quinn e.a. (1988) The strategy process, Prentice Hall, p. 13-20.

[1] Witte, M. de (2004), Organiseren is veranderen. Met inzicht laveren tussen dilemma’s. KBI Issuepaper HRM nr. 39, p. 2.

[1] Boonstra, J.J., Steensma, H.O., Demenint, M.I., (2005) Ontwerpen en ontwikkelingen van organisaties. Theorie en praktijk van complexe veranderingsprocessen, Reed Business Information B.V. ’s-Gravenhage p.  290 e.v.

[1] Caluwe, L. de en Vermaak, H. (2007) Leren veranderen. Een handboek voor de veranderkundige. Kluwer, Deventer.

[1] Kluytmans, F. en Bouwen R., Over veranderen, ontwikkelen en transformeren, Reader verandermanagement (2007) p. 16.

[1] Crozier, M. (1982) Strategies for change, MIT Press Cambridge (Mass.), London, p. 4.

[1] Harrison, M. (1990) Organisatiedagnose: methoden, modellen, processen. Van Gorcum, p. 1.

[1] Jonker, J. (1990), Met mate te meten. Organisatie in de praktijk, Van Gorcum, p. 17.

[1] Harrison, B.D. en Pratt, M.D. (1993) Reengeneering van bedrijfsprocessen. PEM select 9 (3), p. 53-61.

[1] Mintzberg, H. (1979) The Structuring of Organizations. Englewood Cliffs, Prentice Hall.

[1] Bennis, W.G., Benne, K.D. en Chin, R. (1979) Strategieën voor verandering, Van Loghum Slaterus, Deventer.

[1] Mastenbroek, W.F.G. (1991) Conflicthantering en organisatieontwikkeling, Samsom, Alphen aan den Rijn.

[1] Vossen, H. en Kluytmans, F. in Gerrichhauzen, J., Kampermann, A. Kluytmans, F. (1994) Interventies bij organisatieverandering, Kluwer, Deventer, p. 401-414.

[1] Brug e.a. (2000) Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering, Van Gorcum, Assen.

[1] H. Mintzberg, The manager’s job: folklore and fact. Harvard Business Review, 1975, p. 22-31.

[1] Uit Boonstra, J.J., Lopen over water.  Over dynamiek van organiseren, vernieuwen en leren, redevoering bij de aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar Management van Veranderingen in Organisaties aan de Universiteit van Amsterdam op 10 februari 2000, Vossiuspers.

[1] De Waal, A.A. de, (2002) Managementstijlen voor succesvol prestatiemanagement in Bedrijfskunde, jaargang 74, 2002, nr. 4.

[1] Stoker, J. (2005) Leiders moeten ontwikkeld en beoordeeld worden, in Gids voor personeelsmanagement december 2005.

[1] Conform de conclusie van beide auteurs in Vosselman, E.G.J. (1999) Accounting en gedrag: zichtbare en onzichtbare effecten van management accounting. Kluwer, Deventer en Krause, O. (2000) Management Knowledge engineering – a toolkit tot engineer adaptive management systems.

[1] Sitter, L.U. de (1981) Op weg naar nieuwe fabrieken en kantoren. Een rapport inzake de kwaliteit van arbeid, organisatie en arbeidsverhoudingen, geschreven in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Kluwer, Deventer; Sitter, L.U. de [1989]. ’Moderne sociotechniek.’ In Gedrag en Organisatie, (2), no. 4/5, p. 222-252; De Sitter, L.U. (1994). Synergetisch produceren. Assen: Van Gorcum.

[1] Leavit, H.J. (1965) Applying Organizational Change in Industry: A Structural, Technological, and Humanistic Approach, Chicago, IL., Rand McNally.

[1] Vlist, R. van der (1992) Visies op organisatiecultuur – een multidisciplinair perspectief. Utrecht, Lemma.

[1] Schein, E.H. (1985) Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.

[1] Quinn, R.E. en CameronK.S. (1999) Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur, Nederlandse vertaling.

[1] Steijn, B. (2003) De rol van het management bij arbeidssatisfactie en mobiliteit. In: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Personeels- en mobiliteitsonderzoek 1999-2002, ‘s- Gravenhage.

[1] De tekst onder dit kopje heb ik ontleend aan een eerder dit jaar door mij ingeleverde opdracht voor het vak de Bestuurskundige Professional.

[1] Hart, P. ’t e.a. (2003), Politiek-ambtelijke verhoudingen in beweging, Boom, Amsterdam, p. 11.

[1] Judge en Cowell (1997, in Kampa-Kokesch & Anderson, 2001) concluderen na onderzoek, dat de helft van de aan training deelnemende managers daar zelf om had gevraagd, terwijl bij de andere helft de werkgever training had voorgesteld. Niet alle onderzoekers delen deze conclusie echter. De drie meest voorkomende hulpvragen zijn volgens Judge en Cowell (1997, in Kampa-Kokesch & Anderson, 2001) het aanpassen van de stijl van interactie, effectiever met veranderingen omgaan en het opbouwen van relaties op basis van vertrouwen.

[1] Judge, W.Q. en Cowell, J. (1997) The Brave New World of Executive Coaching, Business Horizons 40 (4), p. 71-77.

[1] Van Harreveld, F., van der Pligt, J., de Vries, N. K., Wenneker, C., & Verhue, D. (2004) Ambivalence and information integration in attitudinal judgment, British Journal of Social Psychology, 43, 431- 447.

[1] Uit onderzoek blijkt een significante positieve relatie tussen zelfbewustzijn van managers en hun prestaties (Church, 1997, Wohlers & London, 1989 en Yammarino & Atwater, 1993 in Kilburg, 1999). Hieruit blijkt dat het toegenomen inzicht van managers (voornamelijk door 360 graden feedback) over de verschillende aspecten van het managementvak ertoe leidt dat latere beoordelingen door collegamanagers, medewerkers en superieuren positiever uitpakken. Wanneer mensen meer zelfbewustzijn ontwikkelen zijn ze beter in staat om dingen ten goede te veranderen. Wanneer mensen dingen positief veranderen neemt hun fysieke en mentale gezondheid toe en verbeteren hun prestaties op het betreffende vlak. Dus elke activiteit van de trainer die leidt tot meer zelfbewustzijn van de manager kan een positief effect hebben op zijn managementvaardigheden en leiderschapskwaliteiten. Het is dus van belang voor de coach om problemen zo open mogelijk op tafel te krijgen zodat ze bewust en actief verkend kunnen worden. Daarnaast moet de coach dingen benoemen die onder de oppervlakte spelen maar nooit uitgesproken worden. Zaken die onbewust spelen moeten zoveel mogelijk naar een bewust niveau getild worden. Wanneer dit te ver gaat, kan de coach doorverwijzen naar iemand met meer psychologische deskundigheid.

[1] Hoekstra, M. (2001) Externe coaching in theorie en praktijk. Utrecht: Universiteit Utrecht.

[1] Kyle, N. (1993). The Journal for Quality and Participation, 16, p. 34-43.

[1] Doppler, K. & Lauterburg, C. (1996). Change management: vormgeven aan het veranderingsproces. (4e, opnieuw bew. dr. ed.) Amsterdam etc.: Addison-Wesley.

[1] Carr, D. K., Hard, K. J., & Trahant, W. J. (1995). Managing the change process: a field book for change agents, consultants, team leaders and reengineering managers.

[1] Metselaar, E. & Cozijnsen, A. J. (2002). Van weerstand naar veranderingsbereidheid over willen, moeten en kunnen veranderen. (3e dr ed.) Heemstede: Holland Business Publications.

[1] Maurer, R. (1996). Transforming resistance. Training & Development, 50, p. 20-23.

[1] Lewin, K. & Cartwright, D. (1951). Field theory in social science: selected theoretical papers. New York, N.Y: Harper.

[1] Zaltman, G. & Duncan, R. (1977). Strategies for planned change. New York, N.Y., etc.: Wiley.

[1] Cozijnsen, A. J. & Vrakking, W. J. (1995). Ontwerp en invoering: strategieën voor organisatieverandering. Alphen aan den Rijn etc.: Samsom Bedrijfsinformatie.

[1] Metselaar, E. (1997). Assessing the willingness to change: construction and validation of the DINAMO. Amsterdam: VU-huisdrukkerij.

[1] Wissema, J. G., Messer, H. M., & Wijers, G. J. (1986). Angst voor veranderen? Een mythe! Of: hoe u veranderingsbereidheid op de werkvloer vergroot. (2e dr ed.) Assen etc.: Van Gorcum.

[1] Merron, K. (1993). Let’s bury the term resistance. Organization Development Journal, 11, p. 77-86.

[1] Reijnders, E. (1997). Interne communicatie: van theorie naar praktijk. Assen: Van Gorkum. En Pideret, S. K. (2000). Rethinking resistance and recognizing ambivalence: a multidimensional view of attitudes toward an organizational change. Academy of Management Review, 25, p. 783-794.

[1] Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behaviour. Organizational Behaviour and Human Decision Processes, 50, p. 179-211.

[1] Grant, A.M. (2001) Towards a Psychology of Coaching. The Impact of Coaching on Metacognition, Mental Health and Goal Attainment, Department of Psychology, Sydney.

[1] Orlemans, H. (2006) Om te veranderen is gedragstraining nodig, in Gids voor personeelsmanagement, januari 2006.

[1] Een ander voorbeeld is het praten met mensen op een bepaald ontwikkelingsniveau. Als je gewend bent om bepaalde woorden te gebruiken en iemand vraagt wat je daarmee bedoelt, dan is het soms moeilijk om in andere woorden uit te leggen wat je zegt. Door regelmatig stil te staan bij de uitgangspunten van de training, raakt de training beter geïncorporeerd in de hersenen en zal het geleerde vaster worden verankerd in het geheugen.

[1] Kouze, J. (2005) ‘Coaching for credibility’, in The art and practice of leadership coaching: 50 top executive coaches reveal their secrets, Morgan, H., Harkins, P. & Goldsmith, M., John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.

[1] Zo noemen Judge en Cowell (1997, in Kampa-Kokesch & Anderson, 2001) als trainingsdoelen het aanpassen van de stijl van interactie, het effectiever met veranderingen omgaan en het opbouwen van relaties op basis van vertrouwen. Whiterspoon & White (1996) onderscheiden de vier doelen training op vaardigheden, training op algemeen presteren; training op ontwikkeling en training gericht op de agenda van de manager. Morgan, Harkins & Goldsmith (2005) zien vijf soorten trainingsrichtingen: gedragsgerichte training, ‘career’ of ‘life’ coaching, leiderschapsontwikkeling, ondersteuning van organisatieverandering en strategisch coachen.

[1] Robbins, S.P. (2000) Organizational Behavior, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

[1] Vragenlijst opgesteld door de zogenaamde Focusgroep, die zich sinds eind jaren ’80 bezig houdt met het in kaart brengen van organisatiecultuur.

[1] Keuning, D. en Epping, D.J. (1987). Management en organisatie: theorie en toepassing, StenfertKroese, Leiden.

[1] Bekke, J.H. ter (1992) Semantic Data Modeling, Prentice Hall, Englewood Cliffs. NJ.

[1] Hersey, P. (vertaald door G. Grasman) (2000), Situationeel leiding geven, Amsterdam, Uitgeverij Contact.

[1] Blanchard, K. Zigarmi, P. en Zigarmi, D. (2007) Situationeel leiderschap en de one minute manager. Help je medewerkers zichzelf te ontwikkelen, met flexibel leiderschap, Uitgeverij Business Contact, Amsterdam/Antwerpen (elfde druk).

[1] Sels, L., Winne, S. de, Maes, J., Faems, D., Delmotte, J. & Forrier, A. (2002) De meerwaarde van HRM in kleine en middelgrote ondernemingen. Tijdschrift voor HRM, 5 (2), p. 61-86.

[1] Boxall, P. (1996) The Stategic HRM debate and the resource-based view of the firm. Human Resource management Journal, 6 (3), p. 59-75.

[1] Mobley, S.A. (1999) Judge not. How coaches create healthy organizations. The Journal for Quality and participation. July/Aug 1999; 22, nr. 4.

[1] De tekst onder dit kopje heb ik ontleend aan een eerder dit jaar door mij ingeleverde opdracht voor het vak de Bestuurskundige Professional.

[1] In het ene interview bleek de manager niet deelgenomen te hebben aan de training, in het andere geval had de manager het te druk om uit te wijden buiten de gestelde vragen.

[1] Bijvoorbeeld het hoofd P&O de vragen die op mensen en de organisatiecultuur zien, de controller en managers rechtshulp de vragen gericht op resultaten en strategie en de manager business development naar de omgevingsgebonden factoren.

[1] Tichy, N.M. (1983) Managing Strategic Change: Technical, Political and Cultural Dynamics. John Wiley & Sons, New York.

[1] In dit kader gaf 5 van de 16 managers wel aan het als hinderlijk te ervaren dat managers die roken structureel beter op de hoogte zijn van organisatorische zaken.

[1] In dit kader gaf 5 van de 16 managers wel aan het als hinderlijk te ervaren dat managers die roken structureel beter op de hoogte zijn van organisatorische zaken.

[1] Omdat in het kader van het vak Verandermanagement in juni 2007 eveneens een analyse is gemaakt van een uitdaging voor SRK, komen de aanbevelingen en implementatiestrategie deels overeen met die uit dat werkstuk.

[1] Sels, L. en Winne, S. de, (2005) HRM in breedbeeld. Een toetsing van retoriek aan realiteit. Culemborg, p. 185.

[1] Sanders, G. en Neuijen (1992) B., Bedrijfscultuur: diagnose en beïnvloeding, Van Gorcum, p. 26 e.v.

[1] Quinn, R.E. en Cameron, K.S. (1999) Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur, Nederlandse vertaling p. 59 – 68.

[1] Kilburg, R. R. (1995). Integrating psychodynamic and systems theories in organization development practice. Consulting Psychology Journal, 47, 28-55. En Kilburg, R. R. (1996). Toward a conceptual understanding and definition of executive coaching. Consulting Psychology Journal, 48(2), p. 134-144.

[1] Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.