Vergoedingen

Vergoeding zorgverzekeraars
Mijn tarief voor particulieren voor zorggerelateerde consulten, gericht op herstel van en omgaan met geestelijke en/of lichamelijke klachten, bedraagt € 87,50 per 60 minuten. Dit bedrag is vrijgesteld van btw. Ik ben onder meer aangesloten bij het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen (het NVPA) bij de vakgroepen psychosociale zorg en spiritual care. De meeste zorgverzekeraars vergoeden mijn zorggerelateerde consulten deels vanuit de aanvullende verzekering, vanuit de rubriek (overige) psychosociale zorg, integratieve therapie of complementaire zorg. Het NVPA heeft de vergoedingen voor je op een rij gezet. Ik ben opgenomen in het ‘Vergelijk en kies’ register en bezit zowel een Plato/CPION erkend diploma Medische basiskennis (MBK) als Psychosociale basiskennis (PSBK). Je hoeft niet eerst je eigen risico te verbruiken en iedereen kan rechtstreeks bij me terecht zonder een verwijzing van huisarts of specialist. Check voorafgaand aan de gesprekken de voorwaarden en mogelijkheden bij je verzekeringsmaatschappij.

Geestelijke verzorging thuis
Vanuit mijn lidmaatschap bij de Stichting Keurmerk Geestelijk Verzorgers (SKGV) bestaat er de mogelijkheid van volledige vergoeding van maximaal vijf gesprekken over levensvragen als u 50 jaar of ouder bent, in de laatste levensfase verkeert of naaste bent van iemand in de laatste levensfase en daarover in gesprek wilt. Omdat ik aangesloten ben bij ZEL (regio NWN en DWO) geldt dit voor mensen in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Delft, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland en Hoek van Holland. Mensen in Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs die gebruik willen maken van een geestelijk verzorger kunnen contact opnemen met het Centrum voor levensvragen Rotterdam. ZEL vraagt voor vergoeding een verwijzing van een zorgprofessional, zoals een huisarts of psycholoog. Meer informatie over Geestelijke Verzorging Thuis vindt u hier.

Werkgerelateerd
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Omdat een persoonlijk traject vaak als veel effectiever wordt ervaren dan een cursus liggen daar kansen. Informeer vooraf bij je werkgever naar de mogelijkheden. Bij uitval wegens arbeidsongeschiktheid en ter preventie van langdurig ziekteverzuim zijn werkgevers na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om de kosten van een traject te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Vraag naar de mogelijkheden bij je bedrijfsarts of Arbodienst. Als zzp-er kun je coachingskosten soms opvoeren als bedrijfskosten. Informeer bij je accountant naar de mogelijkheden.

Let op: de aangegeven tarieven zijn verlaagde tarieven voor particulieren om zorg en coaching voor iedereen bereikbaar te houden. Organisaties en zzp-ers betalen een regulier tarief dat op aanvraag beschikbaar is.