Vergoedingen

Vergoeding zorgverzekeraars
Zorggerelateerde consulten zijn gericht op herstel van en omgaan met geestelijke en/of lichamelijke klachten en zijn vrijgesteld van btw. Het tarief voor een zorgconsult van 60 minuten is € 87,50. Veel zorgverzekeraars vergoeden zorgconsulten deels vanuit de aanvullende verzekering (rubriek (overige) psychosociale zorg, integratieve therapie of complementaire zorg), dankzij mijn lidmaatschap van het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen (het NVPA). Het NVPA heeft de actuele vergoedingen op een rij gezet. Ik ben tevens opgenomen in het ‘Vergelijk en kies’ register, bezit zowel een Plato/CPION erkend diploma Medische basiskennis (MBK) als Psychosociale basiskennis (PSBK) en ben aangesloten bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV), SCAG en RBCZ. Een verwijzing van huisarts of specialist is niet nodig. Check voorafgaand aan de gesprekken de voorwaarden en mogelijkheden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Werkgerelateerd
Veel werkgevers reserveren een opleidingsbudget per medewerker. Omdat een persoonlijk traject meer effect kan opleveren dan een cursus vergoeden veel werkgevers coaching. Informeer vooraf bij je werkgever naar de mogelijkheden. Bij uitval wegens arbeidsongeschiktheid en ter preventie van langdurig ziekteverzuim zijn werkgevers na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om de kosten van een traject te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Vraag naar de mogelijkheden bij je bedrijfsarts of Arbodienst. Als zzp-er kun je coachingskosten soms opvoeren als bedrijfskosten. Informeer bij je accountant naar de mogelijkheden.

Let op: de aangegeven tarieven zijn verlaagde tarieven voor particulieren om zorg en coaching voor iedereen bereikbaar te houden. Organisaties en zzp-ers betalen een regulier tarief dat op aanvraag beschikbaar is.