Nog verder graven

Hoe ontdek je je eigen diepste waarheid?

Ik moest een aantal vastgeroeste overtuigingen loslaten om bij mijn ziel, mijn diepste stukje waarheid, te komen. En sterk in mijn schoenen staan om mijn nieuwe overtuigingen te omarmen. Hieronder lees je hoe wijsheid over je ziel kan leiden tot herstel.

Van hoofd naar hart
Professor dr. Carl G. Jung, de grondlegger van de analytische psychologie, over wiens werk ik een drie-jarige opleiding volgde, is één van mijn persoonlijke helden. Hij stelde zijn hele leven in het teken van het uitdokteren van onze ziel en hoe je kunt genezen van psychische aandoeningen. Zijn kennis kwam hem bepaald niet aanwaaien. Als een echt ‘hoofdmens’ moest ook hij door een diepe persoonlijke crisis om van denken naar voelen te komen. In mijn blog Crisis als kans beschrijf ik op basis van zijn boek Herinneringen, Dromen, Gedachten hoe Jung dit uiteindelijk voor elkaar kreeg. Samengevat kwam hij een zenuwinzinking te boven door:

  • iets wat hij ‘spelen’ noemt: het ondernemen van iets (creatiefs) waar je vroeger blij van werd (hij ging o.a. huisjes en dorpen bouwen)
  • yoga (lichaamswerk), zodat hij zijn emoties leerde beheersen en een soepeler lichaam én geest kreeg
  • het ontwikkelen van symbolisch bewustzijn (via o.a. actieve imaginatie, het interpreteren van dromen, meditatie, het signaleren van betekenisvol toeval) om te begrijpen welke betekenisvolle signalen zijn onbewuste naar hem zond als richtingaanwijzer
  • door alle ‘delen’ van zichzelf (positieve en minder positieve kanten) te leren kennen, accepteren en op te nemen als waardevol (psychosynthese) en
  • door contact te zoeken en te onderhouden met ‘iets hogers’: het aanvaarden dat er iets ongrijpbaars is dat hem overstijgt, een verticale werkelijkheid, die zijn bevattingsvermogen tot dan toe te boven gaat.

Deze wijsheid haalde hij uit persoonlijke ervaringen en uit hele oude (oosterse) wijsheidsbronnen. Het bleek helemaal niet zo raar dat ik in mijn diepste dal op zoek ging naar de mysteriën van het leven. Jung zag psychologie nooit los van religie. In zijn boek Psychologie en religie stelt hij zelfs dat alle levensvragen van mensen van boven de 45 jaar in de kern tot spirituele of religieuze vragen terug te voeren zijn.

Sterk in je schoenen blijven staan
Jungs boek Herinneringen, Dromen, Gedachten staat vol met allerlei bizarre ervaringen. Daarom vond ik het ook zo heerlijk om te lezen! Doordat Jung als vooraanstaand wetenschapper dezelfde soort religieuze en paranormale ervaringen had als ik, voelde ik mezelf een stuk minder gestoord 😉 Onze denkbeelden wijken namelijk nogal af van wat ik vroeger in de kerk hoorde, of op school, bij de dokter of thuis. Daarom ging ik ook zo sterk aan mezelf twijfelen. Net als Jung dacht ik: “vroeger hadden ze me hiervoor verbrand!”.

Het gevaar ligt op de loer dat je je persoonlijke ontwikkeling wilt stoppen, omdat je bang wordt dat je niet meer past bij je oude omgeving. Dat je er niet meer bij hoort. Daarom duurde het wel even voordat ik mijn ideeën over hoe ik de mens, wereld en kosmos zie kon omarmen en nog langer voordat ik ze durfde te delen. Ik vind het soms nog steeds eng om mezelf daarin te laten zien. Maar het loslaten van mijn vastgeroeste denkbeelden (dus het verruimen van mijn bewustzijn) en het maken van contact met mijn ziel (mijn diepste kern) lukte me met een open geest, als ik de traditionele westerse kaders los liet en als ik sterk in mijn schoenen bleef staan. Ik voelde dat het belangrijk was om dat te doen!

Denken voorbij westerse kaders: de energetisch dimensie
Wie hier super sterk in waren? Rudolf Steiner, Helena Blavatski en Paramahansa Yogananda. Zij brachten begin twintigste eeuw oosterse kennis over meditatie, energetische ontwikkeling en de energetische lichamen van de mens naar het westen. Dr. Steiner, grondlegger van o.a. de antroposofie, de biodynamische landbouw, de vrije scholen en het bekende cosmeticabedrijf Weleda, hield daarover tijdens zijn leven ongeveer 6000 voordrachten. Terwijl deze extra dimensie van het leven in het oosten al millennia is ingebed in de samenleving -van ministeries, het onderwijs tot de gezondheidszorg-, begint deze in het westen nu eindelijk in beeld te komen als onderdeel van ons wezen, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.

Steiner verwacht dat het westen -dat steeds wanhopiger een uitweg zoekt uit de bestaande zingevingscrisis van burn-outs, bore-outs, depressies en eenzaamheid- via deze oosterse kennis uiteindelijk haar heil zal zoeken bij het esoterisch christendom. Hé, het christendom, daar is het weer! Een relatie tussen godsdienst, gezondheid en energetische lichamen. Hoe zit dat? Esoterisch betekent ‘innerlijk’. Hij bedoelt een christendom dat niet verbonden is aan een instituut, maar aan het stapsgewijs opdoen van kennis van je hart, het persoonlijk ervaren van de Christusenergie, de universele liefdeskracht, de basis van alle verbinding in het leven en het mysterieuze achter de natuur. Als je erop let zie je deze weg van persoonlijke ontwikkeling ook terug in het Nieuwe Testament en in de yoga- en kundalinileer in het oosten. Hé had Einstein het daar ook niet over, het mysterieuze achter de natuur? Jawel en voor mij was de cirkel daarmee rond.

De cirkel is rond
Mijn ontdekkingsreis naar ontprikkeling, weer kunnen slapen, eten kunnen verdragen en weer plezier krijgen in mijn leven bleek dus uiteindelijk een lange geestelijke en lichamelijke zuiveringstocht waarin ik een nieuwe levensvisie ontwikkelde. Via o.a. gezond biologisch eten, veel bewegen, genieten van de natuur, ‘zijn’, het loslaten van opgedane complexen, gaan doen waar ik blij van word, het ontdekken van mijn levensmissie, me diepgaand verbinden met mezelf en anderen, me bewust worden van mijn energiesysteem, mezelf zien als deel van een goddelijk geheel en het omarmen van het concept reïncarnatie kwam ik weer boven Jan.

Naarmate het contact met mijn ziel (in spirituele literatuur ook wel ‘hogere zelf’ of ‘de ander in mij’ genoemd, of je ‘zelf’ als onderscheiding van je ‘ik’, je persoonlijkheid) verbeterde, nam de positieve energie in mijn lichaam toe, voelde ik me fitter en kreeg ik meer geestelijke ruimte om met complexen aan de slag te gaan.

Ik zag in dat mijn medicatievergiftiging symbool stond voor het niet voedend zijn van mijn oude werk en oude leefstijl en dat ik door het vele bloedverlies, de toegediende niet-lichaamseigen stoffen en de operatie die ik had ondergaan niet alleen fysieke uit balans was geraakt, maar dat ik ook in één keer heel erg ‘open’ kwam te staan. Daardoor werd ik zowel geestelijk als lichamelijk veel gevoeliger, met als voordeel dat ik heel gezond ging leven.

Eind goed al goed! Maar…
Hoogstwaarschijnlijk was ik deze ontdekkingsreis nooit begonnen als ik me fitter had gevoeld. Dus achteraf begreep ik dat deze crisis voor mij ook een kans was. Dat gevoel wordt alleen maar sterker, nu ik achteraf begrijp langs welke sporen mijn pad is gegaan, nu ik mij geheeld voel, mijn levensmissie steeds helderder wordt en nu ik inzie hoeveel werk ik heb gedaan om mijn onhebbelijkheden niet aan mijn kinderen door te geven. Ik ben daar dankbaar voor en besteed dagelijks aandacht aan dit gevoel van dankbaarheid. Ook dat sterkt de verbinding met mijn ziel.

Hoewel het natuurlijk fantastisch is om je te ontwikkelen naar minder onrust, meer beleving, verbinding, vitaliteit, onvoorwaardelijke liefde en dankbaarheid, is een disclaimer op zijn plaats. Bij elke ontdekkingstocht naar ziel en zingeving is het belangrijk om met beide benen op de grond te blijven. Daarover lees je tot slot van mijn inspiratiereis in een laatste blog meer.