Wat is de waarheid?

De ziel ontsluierd 1 – wat is de waarheid

Tijdens het bestuderen van de ziel vroeg ik mij af of er zoiets bestaat als de waarheid over de ziel? Wij lijken de werkelijkheid sinds de Verlichting steeds dichter op het spoor te zijn. Maar is dat ook zo? Is ‘werkelijkheid’ bijvoorbeeld gelijk te stellen aan ‘wetenschappelijk’? Ik denk van niet. Bestaat liefde bijvoorbeeld niet als het niet te meten is? Bestaat er een eenduidig resultaat bij behandelingen in de gezondheidszorg? Is er een dieet aan te wijzen dat objectief het gezondste is? De mens is nu eenmaal een ingewikkeld fenomeen en ieder mens is een uniek wezen.

Het ontdekken van de verticale werkelijkheid
Is de werkelijkheid dan misschien alles wat wij met onze zintuigen waarnemen? Dr. Daniel van Egmond noemt onze zintuiglijke waarneming een horizontale werkelijkheid, een wereld zonder diepte en hoogte, zonder hemelen en hellen. Met als voorbeeld hiervan de wens rijk of beroemd te worden, een prettig leven te leiden. Om wanneer wij dit bereikt hebben alsnog een onbevredigd verlangen over te houden: is dit nu alles wat er is? Wat is dan het doel van het leven, als dit het is?

Van Egmond stelt: “Zolang we niet ontdekt hebben dat de onrust van de ziel komt en niet haar oorsprong vindt in onze psyche, zijn wij niet in staat ons van deze onvrede te bevrijden. Daarom kan geen enkele vorm van therapie of spirituele techniek ons hier helpen. Zolang we onze oriëntatie kwijt zijn, we niet weten dat er een ander, verticaal niveau van werkelijkheid bestaat waar de ziel haar domein heeft, zullen alle oplossingen voor onze onrust schijnoplossingen blijven.”

Het vullen van de leegte door het ervaren van je ziel: herverbinding
In mijn ogen kan de verdwenen, verloren ziel weer gevonden worden en de leegte, onrust en onvrede verdwijnen als je opnieuw in contact komt met je ziel. Deze herverbinding, dit hernieuwde contact, is volgens mij de ultieme betekenis van het woord religie: religare, her-verbinden, in het Latijn. Onder meer door het nemen van rust, door je te richten op bewust contact met jezelf (ook met je lijf!), anderen en de natuur, door te zingen, via creatieve uitingen, bewegen, mediteren of door het doen van iets waar je echt blij van wordt kan opnieuw verbinding ontstaan. Zo kunnen we de ontglipte ziel weer integreren in ons lijf. Dan wordt het ook mogelijk om op een andere manier voor anderen van betekenis te zijn en je levensmissie op het spoor te komen.

Een mooi voorbeeld hiervan geeft het levensverhaal van Carl Gustav Jung, de bekende psychiater en grondlegger van de Jungiaanse psychologie. Daarover in het volgende blog meer: De ziel ontsluierd deel 2, Hoe kom ik bij mijn ziel.