Bestaat dé waarheid?

Over het vullen van leegte en meer

Tijdens het bestuderen van het verschijnsel ‘ziel’ vroeg ik me af of er zoiets bestaat als de waarheid. Wij lijken de werkelijkheid sinds de Verlichting steeds dichter op het spoor te zijn. Maar is dat ook zo? Is ‘werkelijkheid’ bijvoorbeeld gelijk te stellen aan ‘wetenschappelijk’? Ik denk van niet. Bestaat liefde bijvoorbeeld niet als het niet te meten is? Pakken behandelingen in de gezondheidszorg bij iedereen hetzelfde uit? Is er een dieet aan te wijzen dat objectief voor iedereen het gezondste is? Is er één onderwijsmethode die bij ieder kind aanslaat? Nee. De mens is nu eenmaal een ingewikkeld fenomeen en iedereen is uniek.

Het ontdekken van de verticale werkelijkheid
Is de werkelijkheid dan misschien alles wat wij met onze zintuigen waarnemen? Dr. Daniel van Egmond noemt onze zintuiglijke waarneming een horizontale werkelijkheid, een wereld zonder diepte en hoogte, zonder hemelen en hellen. Met als voorbeeld hiervan de wens rijk of beroemd te worden, een prettig leven te leiden. Om wanneer wij dit bereikt hebben alsnog een onbevredigd verlangen over te houden: is dit nu alles wat er is? Wat is dan het doel van het leven, als dit het is?

Van Egmond stelt: “Zolang we niet ontdekt hebben dat de onrust van de ziel komt en niet haar oorsprong vindt in onze psyche, zijn wij niet in staat ons van deze onvrede te bevrijden. Daarom kan geen enkele vorm van therapie of spirituele techniek ons hier helpen. Zolang we onze oriëntatie kwijt zijn, we niet weten dat er een ander, verticaal niveau van werkelijkheid bestaat waar de ziel haar domein heeft, zullen alle oplossingen voor onze onrust schijnoplossingen blijven.”

Het vullen van de leegte door het ervaren van je ziel: herverbinding
Mijn leegte, onrust en onvrede verdwenen toen ik opnieuw in contact kwam met mijn ziel. Deze herverbinding, dit hernieuwde contact, is volgens mij de ultieme betekenis van het woord religie: religare, her-verbinden, in het Latijn. Boekenwijsheid bracht mij op dit punt zeker iets, want ik kreeg mijn eerste lichamelijke sensaties in contact met mijn ziel toen ik het boek The reconnection las, van dr. Eric Pearl. Na het lezen van het boek Herverbinding, van dr. Hans Schilder had ik daarnaast een beeld hoe ik dit contact verder kon opbouwen, ook met cliënten.

Onder meer door het nemen van rust, door bewust contact te maken met jezelf (ook met je lijf!), met anderen en met de natuur, door te zingen, via creatieve uitingen, bewegen, mediteren of door het doen van iets (anders) waar je echt blij van wordt, waardoor je dankbaarheid, liefde en/of bewust zijn ervaart, kan opnieuw verbinding ontstaan. Zo kunnen we de ontglipte ziel weer integreren in ons lijf. Dan wordt het ook mogelijk om op een andere manier voor anderen van betekenis te zijn en je levensmissie op het spoor te komen. Want dan gaat het stromen…

Een mooi voorbeeld hiervan geeft het levensverhaal van Carl Gustav Jung, de bekende psychiater en grondlegger van de Jungiaanse psychologie. Daarover in het volgende blog meer: De ziel ontsluierd deel 2, Hoe kom ik bij mijn ziel. Wanneer je weer in contact staat met je ziel, dan weet je wat dé waarheid is: jouw waarheid! Het einde van mijn persoonlijke zoektocht kwam daarmee in zicht.