De ziel

Mijn persoonlijke zoektocht leidde mij eerst van Jezus via de christusimpuls naar symbolisch bewustzijn. En via het ontwikkelen van symbolisch bewustzijn kreeg ik door dat mijn zoektocht ten diepste om zelfliefde draaide. Maar hoe ontwikkel je zelfliefde? Ik kreeg in de gaten dat rationeel denken mij -als ik mij op dit vlak wilde ontwikkelen- niet vooruit zou helpen en dat ik met het begrip ‘ziel’ aan de slag moest. Het woord ziel kwam namelijk in die tijd heel vaak op mijn pad en er twinkelde gewoon wat in mijn hart als ik het tegen kwam. Natuurlijk ging ik toch eerst rationeel aan de slag met het uitpluizen van boeken over de ziel 🙂 Maar vooral het ziel-zoeken in mijzelf via meditatie gaf mij een beeld van mijn eigen ziel en van het concept ziel. Eerst een stukje theorie.

Adem en ziel
Veel schrijvers stellen dat de ziel onsterfelijk is en in veel oosterse landen is dat een vaststaand gegeven. De filosofen dr. Hein van Dongen en dr. Hans Gerding leggen in hun boek Het voertuig van de ziel een link tussen het woord ziel en het woord adem, een lichamelijk waarneembaar proces waar we niet zonder kunnen. De ziel zien zij als een levenbrengend beginsel in de mens. Zij zeggen: “In allerlei talen bestaan woorden die we zowel met ‘ziel’ als met ‘adem’ of ‘wind’ zouden kunnen vertalen, zoals ‘ruah’ (Hebreeuws), ‘pneuma’ (Grieks), ‘spiritus’ (Latijn), ‘prana’ (Sanskriet) en ‘anima’ (Latijn voor ‘wind’).”.

De schrijvers vonden in de wereldliteratuur ook namen als ether, etherisch lichaam, stralend lichaam, magnetisch lichaam, subtiel lichaam, mentaal lichaam en astraal lichaam. Ze constateren dat begrippen als ziel, geest, mind, psyche en bewustzijn door veel hedendaagse filosofen en onderzoekers door elkaar heen worden gebruikt.

Over de ziel, onrust en ontevredenheid
Dr. Daniël van Egmond, filosoof en religiewetenschapper, schrijft in zijn boek De wereld van de ziel: “De ziel begrijpt de taal der symbolen. (…) Zij is dynamisch, voortdurend in beweging én draagt de kwaliteiten goedheid, schoonheid en waarheid in zich. (…) In onze moderne wereld zijn veel mensen ervan overtuigd dat de ziel niet bestaat. Waar men toch over de ziel spreekt, wordt zij meestal vereenzelvigd met de psyche. Oude mythen en verhalen leren ons wat de ziel is: zij is dat aspect van ons bestaan dat min of meer onsterfelijk is. Zij behoort tot een ander niveau van werkelijkheid dan de fysieke wereld.”

Volgens Van Egmond leven er mensen zonder ziel: “Daar waar de ziel verdwenen is, zijn we onze oriëntatie kwijtgeraakt en ontstaat er een niet te bevredigen verlangen en onrust. We zijn dan nog uitsluitend gericht op deze wereld van ruimte en tijd. Zolang we niet weten dat er een verticaal niveau van werkelijkheid bestaat waar de ziel haar domein heeft, zullen alle oplossingen voor deze onrust schijnoplossingen blijven.” Ik herkende die onrust. Ze maakte me soms wanhopig en dus stapte ik over van het lezen over de ziel naar het via meditatie ervaren van de ziel. Op zoek naar dat verticale niveau van werkelijkheid.

Onsterfelijke essentie van ons wezen
Ik ondervond dat de ziel voor mij de essentie van ons individuele wezen is. Ik zie haar regelmatig voor me, in de vorm van een symbool en ik voel me met haar verbonden, ben één met haar. Eigenlijk kan ik beter zeggen ‘ik ben haar’, want er werd me duidelijk dat we een ziel zijn en dat we een lichaam hebben. Probeer dat maar eens uit, bewust te ervaren dat je een ziel bent en dat je een lichaam hebt. Dat voelt meteen heel anders aan!

Onze ziel kan in een lichaam komen en daarin op aarde leven. Dit heb ik ervaren tijdens een hypnotherapiesessie. Heel bijzonder. In mijn ogen komen wij als zielen allemaal uit één oerbron, die bestaat uit energie van licht en onvoorwaardelijke liefde. Je kan deze bron goed voelen als je je daarvan (met gesloten ogen) een voorstelling maakt. De ziel draagt een lichtvonk, een stukje van die oerbron, in zich. Ik noem dit stukje ‘geest’. Niet te verwarren met onze mentale mogelijkheid tot bijvoorbeeld onthouden, zintuiglijke waarneming etc. Ik tekende haar tijdens een intuïtieve tekensessie.

Levenslessen en zuivering
Onze ziel draagt in mijn ogen alle kennis en ervaringen uit onze eerdere levens en komt elk leven op een andere manier tot uitdrukking in onze persoonlijkheid. Hoe de ziel tot uitdrukking komt hangt af van de levenslessen die onze ziel wil leren in dat leven. Ik denk dat wij onze ziel kunnen zuiveren tot uiteindelijk het niveau van de godsvonk (het stukje geest) in onszelf. Dus tot het niveau van de oerbron. Maar dat kost héél veel levens en dat doen we waarschijnlijk niet allemaal hier op aarde. Hoe kunnen we dat het beste doen? Zou daarover dé waarheid te vinden zijn? In het volgende stukje, De ziel ontsluierd deel 1, wat is de waarheid, ga ik daarop in.