Hoe kom ik bij mijn ziel?

De ziel ontsluierd 2 – hoe kom ik bij mijn ziel?

Zoals ik eerder vertelde ga ik ervan uit dat ik mijn ziel ben en een lichaam heb. De vraag is: hoe kan ik me meer bewust worden van mijn ziel? Sogyal Rinpoche (schrijver van het Tibetaanse boek van Leven en Sterven) en Carl G. Jung (grondlegger van de analytische psychologie) stellen dat deze bewustwording vooral lukt via ervaren. Dus niet via denken.

Volgens Daniël van Egmond (filosoof en godsdienstwetenschapper) is meditatie en contemplatie (speculatief denken) onmisbaar. Volgens Rudolf Steiner (grondlegger van de antroposofie) krijg je daardoor ‘bewustzijn op hogere gebieden’ of ‘geesteswetenschap’. Allen bedoelen dat je je innerlijke zintuigen gaat ontwikkelen, zodat je op een andere manier informatie kan ontvangen. Deze innerlijke zintuigen zijn in diverse culturen al duizenden jaren bekend.

Bastiaan Baan legt in zijn boek Oude en nieuwe mysteriën uit hoe op meerdere plekken op de wereld een selecte groep mensen duizenden jaren lang via mondelinge overlevering informatie kreeg over het zien van deze andere werkelijkheid. Een werkelijkheid die de werkelijkheid die onze ogen normaliter zien te boven gaat. De verkregen informatie mochten ze niet met anderen delen. Hierin kwam op een gegeven moment een kanteling. Ik sprak daar eerder al over. Het was onder andere Jezus Christus die deze verborgen kennis met iedereen deelde. Maar, zei hij erbij: “wie oren heeft die hore”. Dat betekent dat zijn boodschappen nog niet voor iedereen te begrijpen waren. Je moest op een andere manier leren luisteren. Baan onderscheidt een tweede kantelmoment in het jaar 1879, wanneer volgens hem het Michaëltijdperk begint. Deze energie brengt de mensheid -ook volgens o.a. Steiner en de Rozenkruisers- een kans om op een andere manier een stap naar de geestelijke wereld te maken. Om ons meer te kunnen herinneren wie wij als mens in wezen zijn.

Rudolf Steiner, mevrouw Blavatski en Paramahansa Yogananda haalden begin twintigste eeuw de oosterse kennis over de energetische lichamen van de mens naar het westen. Steiner verbond ze aan zijn theorieën over de christusimpuls. Terwijl meditatie en de aura- en chakraleer al millennia is ingebed in het gehele oosterse denken -van de vormgeving van ministeries, onderwijs tot gezondheidszorg-, begint deze in het westen nu pas (weer) in beeld te komen. Steiner ziet de oosterse spiritualiteit als een tussenstation. Volgens hem komen mensen op den duur terug bij het Christendom, maar dan onder de naam esoterisch Christendom.

Het esoterisch Christendom omvat, net als de kundalinileer, een weg om in contact te komen met je ziel. Esoterisch betekent ‘innerlijk’ en gaat net als de gnostieke leer uit van het opdoen van kennis van het hart. Uitgangspunten van de leer zijn jezelf geestelijk en lichamelijk zuiveren, ervaringsgericht leren, leren over de groei van de ziel via symboliek en inwijdingsleren, de energetische opbouw van de verschillende lagen van de mens en reïncarnatie. De christusimpuls is een centraal thema binnen het esoterisch Christendom. Hè hè, nu kom ik ergens, meer informatie over de christusimpuls! 🙂

Je kunt je dus op verschillende manieren bewuster worden van je ziel en deze zuiveren. Het blijkt dat er in de wereldgeschiedenis een rode draad loopt, van steeds weer andere (religieuze) stromingen en mensen die zich op dezelfde manier met dit thema hebben bezig gehouden. Bijvoorbeeld door meditatie, door je te bezinnen op je eigen onzuiverheden (oordelen, overtuigingen, complexen, etc.), door het doorgronden van bijbelsymboliek, door mystieke ervaringen, door het ontdekken van je ware essentie en door het delen van inzichten die het ‘oog en oor’ te boven gaan. In het stukje Lichaam, ziel en geest ga ik hier wat verder op in.

Share this Post