Hoe kom ik bij mijn ziel?

De ziel ontsluierd 2 – hoe kom ik bij mijn ziel?

Ik wil graag weten hoe ik bij mijn ziel kan komen! Sogyal Rinpoche (schrijver van het Tibetaanse boek van Leven en Sterven) pleit er net als professor dr. Carl G. Jung (psychiater en de grondlegger van de analytische psychologie) voor om niet alleen natuurwetenschappelijke -dat wil zeggen zintuiglijke- kennis bij dit onderzoek te betrekken, maar ook andere ervaringsvormen.

Ook dr. Daniël van Egmond stelt dit voor: verwerf naast intellectuele inzichten ook inzichten uit meditatie en contemplatie (speculatief denken). Dr. Rudolf Steiner (grondlegger van de antroposofie) noemde deze weg het verkrijgen van bewustzijn op hogere gebieden en ‘geesteswetenschap’. Het ontvangen van openbaringen via wat wel wordt genoemd onze ‘subtiele’ of innerlijke zintuigen. Deze innerlijke zintuigen zijn in diverse culturen al duizenden jaren bekend.

Bastiaan Baan zet in zijn boek Oude en nieuwe mysteriën uiteen hoe in diverse culturen een selecte groep mensen duizenden jaren lang via mondelinge overlevering geheime informatie kreeg over het zien van deze andere werkelijkheid, die de werkelijkheid die onze ogen normaliter zien te boven gaat. Deze manier van doorgeven van informatie had op een gegeven moment een kanteling. Ik sprak daar eerder al over. Het was Jezus Christus die deze verborgen kennis met iedereen deelde. Maar, zei hij erbij: “wie oren heeft die hore”. Dat betekent dat zijn boodschappen nog niet voor iedereen te begrijpen waren. Je moest op een andere manier leren luisteren. Baan onderscheid een tweede kantelmoment in het jaar 1879, wanneer volgens hem het Michaëltijdperk begint. Deze energie brengt de mensheid -ook volgens onder meer Steiner en de Rozenkruisers- een kans om op een andere manier een stap naar de geestelijke wereld te maken.

Rudolf Steiner haalde begin twintigste eeuw de oosterse kennis (deels al gebundeld door de theosofen, inclusief meditatie, aura- en chakraleer) naar het westen en daarnaast lanceerde hij de theorie van de Christusimpuls. Waar in het oosten meditatie en de aura- en chakraleer een wijze van leven is die is ingebed in het gehele oosterse denken, begint deze in het westen nu pas (weer) in beeld te komen. Steiner stelt dat de oosterse spiritualiteit maar een tussenstation is. Volgens hem komen mensen in fasen terug bij het Christendom, maar dan in een nieuwe vorm: het esoterisch Christendom.

Het esoterisch Christendom is een manier om in contact te komen met de ziel. Esoterisch betekent innerlijk en gaat net als de gnostieke leer uit van het opdoen van kennis van het hart. Uitgangspunten van deze leer zijn jezelf geestelijk en lichamelijk zuiveren, ervaringsgericht leren, leren over de groei van de ziel via symboliek en inwijdingsleren, de energetische opbouw van de verschillende lagen van de mens zoals het merendeel van de wereld die kent (het verre Oosten) en reïncarnatie. De christusimpuls is een centraal thema binnen het esoterisch Christendom.

Hè hè, nu kom ik ergens, meer informatie over de christusimpuls! Je kunt op verschillende wegen bij je ziel komen. In andere blogberichten staan diverse mogelijkheden opgesomd. Het blijkt dat er in de wereldgeschiedenis een rode draad loopt, van steeds weer andere (religieuze) stromingen en mensen die zich op dezelfde manier met dit thema hebben bezig gehouden. Bijvoorbeeld door meditatie, door je te bezinnen op je eigen onzuiverheden, door het doorgronden van bijbelsymboliek, door mystieke ervaringen, door het ontdekken van je ware essentie en door het delen van inzichten die het ‘oog en oor’ te boven gaan. In het stukje Lichaam, ziel en geest ga ik hier wat verder op in.

Share this Post