Christusimpuls

Speurtocht naar de christusenergie

Nadat mijn vriendin Mies me inspireerde met de woorden ‘christusenergie’ en ‘christusimpuls’ kreeg mijn zoeken meer focus. Hoewel… Mijn speurtocht naar de betekenis ervan leverde in eerste instantie niet veel op. Natuurlijk is er heel veel over Jezus te vinden in talloze boeken en uiteraard in de Bijbel. Maar ik had sterk het gevoel dat dit iets was waar ik dieper voor moest graven, dat het iets met mijn eigen wezen als mens, met zielskennis te maken had en dat ik deze informatie over de christusenergie niet had gehoord in de katholieke, hervormde of gereformeerde kerkdiensten waar ik was geweest.

Van internet naar opleiding
Ik zocht dus vooral op internet naar het woord ‘christusimpuls’, wat in die tijd geen zoekresultaten opleverde. Mijn interesse in het onderwerp verwaterde -ondanks de aandacht daarvoor in mijn kindertijd, het betekenisvolle beeld in de douche én de inspirerende woorden van Mies!- bovendien naarmate mijn carrière verder bloeide. Tot mijn bevalling me weer terugbracht bij mijn zoektocht.

Het verschijnsel drong zich toen zo duidelijk aan mij op dat ik besloot een studie te zoeken die daarbij aansloot. Eerst deed ik een premaster psychologie aan de Open Universiteit. Hoewel de naam psychologie (kennis van de ziel) doet vermoeden dat je je met zielskennis bezig gaat houden, bleken de modules vooral over het lichaam en over statistiek te gaan. Niks over levensverhalen, de zin van het leven vinden, over de mysteriën van het leven of het mystafysische. Dus zocht ik door.

En ik vond een aanknopingspunt! Tijdens een open dag van de opleiding Zingeving en Spiritualiteit van de Academie voor Geesteswetenschappen (indertijd Hogeschool voor Geesteswetenschappen) sprak de toenmalige directeur van de school zo tastbaar over Jezus, dat het leek alsof hij hem persoonlijk kende. Dat resoneerde. Eigenlijk vooral om die reden besloot ik de opleiding te gaan doen. En daar, tussen allerlei modulen over diverse religies, filosofie, metafysica, psychotherapeutische theorieën en gespreksmethodieken, bevond zich voor mij de parel: het vak ‘Esoterisch Christendom’.

In de gelijknamige boeken van Rudolf Steiner (samengesteld uit voordrachten gehouden tussen 1910 en 1912) en Jacob Slavenburg (2005) ging een eerste tipje van de sluier omhoog. Wat gebeurde er tijdens de doop in de Jordaan? Wat was het mysterie van Golgotha? Maar vooral: wat gebeurt er in een mens, wanneer er sprake is van de werking van de christusimpuls? En waarom triggert Jezus dit bij mij, maar hebben Boeddha, Mohammed, Krishna, engelen, Maria, de afbeelding van een roos, ster, hart, licht of iets anders een zelfde uitwerking op andere mensen?

De gouden draad van wijsheid, een spoor van licht
Er bleek sprake van een universele ontwikkelingsweg, ook wel inwijdingsweg genoemd. Een weg waarin je jezelf leert kennen. Je diepste essentie. Als je jezelf beter leert kennen, ontdek je eerst een hoop chaos en complexen die opgeruimd mogen worden. Dit kun je zien als een fase van reiniging, die vaak na een ‘grote schoonmaak’ alsnog je hele leven door loopt. Door die ‘zelfreiniging’ gaat de deur open om het goddelijke in jezelf te ontdekken en ga je de verbinding tussen het puurste in jezelf en het puurste om je heen, bij andere mensen en in de natuur, zien.

Er bleek een ‘lijn’ door de geschiedenis van de mensheid te lopen, bestaande uit wijze mensen wereldwijd, die de werking van deze innerlijke bron van rijkdom al duizenden jaren ervaren en die ieder in zijn of haar eigen bewoordingen omschrijft. Een licht dat werd en wordt doorgegeven door individuen en filosofische stromingen die letterlijk het Licht hebben gezien. De christuskracht staat daarin steeds centraal. Waarom had ik niet eerder over deze bron gehoord en over de ontwikkelingsweg die je kunt gaan?

Een rationale rakker op zoek naar kennis van het hart
Voor mij als rationele rakker, aanhanger van hardcore evidence based wetenschap, ging er een wereld open. Het was deze weg die Jezus voor degenen ‘die oren hebben om te horen’ (dat wil zeggen voor wie de diepere betekenis ervan begrijpt) heeft uitgedragen in de jaren nadat hij tijdens zijn doop in de Jordaan was bezield met de christuskracht (de christusenergie). Het bleek ook de weg die onder meer wordt omschreven door de Egyptenaren, in de gnostiek, hermetica, door Zarathoestra, de Grieken, Paulus, Maria Magdalena, de manicheeërs, de mystici, de katharen, het graalmysterie, Boehme, de tempeliers, de rozenkruisers, de vrijmetselaars, Swedenborg, Blake, Steiner en Jung.

De zoektocht naar kennis van het hart. Hij greep mij aan, om me niet meer los te laten.

De christusenergie is in de loop der tijden steeds anders omschreven. Als het ontdekken van de godsvonk in je hart, het Licht, de godsgeboorte in de ziel, toegang krijgen tot het Zelf, je andere of hogere ik, zelfrealisatie, individuatie enzovoorts. Deze wijsheid was ook al bekend voordat de christusenergie in Jezus neerdaalde. Steeds gaat het om het principe van zelf-bewustwording; bewustwording van je diepste wezen. Bezield worden. Het letterlijk ont-dekken van een andere, innerlijke wereld, die we niet ervaren met onze uiterlijke zintuigen, maar die wel tastbaar en voelbaar is wanneer je de weg naar binnen gaat bewandelen.

Onvoorwaardelijke liefde
Deze energie ervaren betekent je verbinden met onvoorwaardelijke liefde. Met beleving, zingeving, betekenisgeving. Het beleven van het mysterieuze achter de natuur, het goddelijke, universeel bewustzijn, Allah, Licht, de kosmos, het Heilige, Jahweh, van iets dat je overstijgt. Ook Albert Einstein schreef daarover. Het is dé manier om van ‘geloven’ te komen tot ‘weten’.

Voor iedereen die graag dit spoor van licht verder wil ontdekken via een boek of een serie video-opnamen is er de Reis langs de mysteriën van historicus Jacob Slavenburg. Voor meer informatie over de werking van de christusenergie en de verschillen tussen innerlijk en uiterlijk christendom, raad ik het boek Het Christusbewustzijn, een moderne inwijdingsweg van Danielle van Dijk aan. En voor de doorgewinterde zoeker is er het boekje De wolk boven het heiligdom uit 1802, geschreven door de Duitse mysticus Karl von Eckhartshausen.

Een paar praktische voorbeelden van het ontdekken van je innerlijke wereld vind je in het volgende stukje, Symbolisch bewustzijn.