Christusimpuls

Speurtocht naar de Christusenergie

Nadat mijn vriendin Mies me inspireerde met de woorden ‘Christusenergie’ en ‘Christusimpuls’ kreeg mijn zoeken meer focus. Hoewel… Mijn speurtocht naar de betekenis ervan leverde in eerste instantie niet veel op. Natuurlijk is er heel veel over Jezus van Nazareth te vinden in talloze boeken en uiteraard in de Bijbel. Maar ik had sterk het gevoel dat dit iets was waar ik dieper voor moest graven. Dat het iets met mijn eigen wezen als mens en met zielskennis te maken had en dat ik deze informatie over de Christusenergie niet had gehoord in de katholieke, hervormde of gereformeerde kerkdiensten waar ik was geweest.

Van internet naar opleiding
Ik zocht dus vooral op internet naar het woord ‘Christusimpuls’, wat in die tijd geen zoekresultaten opleverde. Mijn interesse in het onderwerp verwaterde -ondanks de aandacht daarvoor in mijn kindertijd, het betekenisvolle beeld in de douche én de inspirerende woorden van Mies!- bovendien naarmate mijn carrière verder bloeide. Tot mijn bevalling me weer terugbracht bij mijn zoektocht.

Het verschijnsel drong zich na mijn bevalling zo duidelijk aan mij op dat ik besloot een studie te zoeken die daarbij aansloot. Eerst deed ik een premaster psychologie aan de Open Universiteit. Hoewel de naam psychologie (Grieks voor taal of woord van de ziel) doet vermoeden dat je je met zielskennis bezig gaat houden, bleken de modules vooral op het lichaam en op statistiek gericht. Niks over levensverhalen, de zin van het leven vinden, over de mysteriën van het leven of het metafysische. Dus zocht ik door.

Tijdens een open dag van de opleiding Zingeving en Spiritualiteit van de Academie voor Geesteswetenschappen (toen Hogeschool voor Geesteswetenschappen genaamd) vond ik een aanknopingspunt. Daar sprak de toenmalige directeur van de school zo tastbaar over Jezus, dat het leek alsof hij hem persoonlijk kende. Dat resoneerde. En eigenlijk vooral om die reden besloot ik de opleiding te gaan doen. Daar, te midden van modulen over diverse religies, filosofie, metafysica, psychotherapeutische theorieën en gespreksmethodieken, bevond zich voor mij de parel: het vak ‘Esoterisch Christendom’.

Ik las de gelijknamige boeken van Rudolf Steiner en Jacob Slavenburg en er ging een eerste tipje van de sluier omhoog. Wat gebeurde er tijdens de doop in de Jordaan? Wat was het mysterie van Golgotha? Maar vooral: wat gebeurt er in een mens, wanneer er sprake is van de werking van de Christusimpuls? En waarom triggert Jezus dit bij mij, maar hebben Boeddha, Mohammed, Krishna, engelen, Maria, de afbeelding van een roos, ster, hart, licht of iets anders een zelfde uitwerking op andere mensen?

De gouden draad van wijsheid, een spoor van licht
De Christusenergie bleek samen te hangen met een universele ontwikkelingsweg, waarin je jezelf ten diepste leert kennen. Universeel, omdat dit spoor van licht wereldwijd en sinds duizenden jaren werd doorgegeven door individuen en filosofische stromingen, zoals de Egyptenaren, in de gnostiek, hermetica, door Zarathoestra, de Grieken, Paulus, Maria Magdalena, de manicheeërs, de mystici, de katharen, het graalmysterie, Boehme, de tempeliers, de rozenkruisers, de vrijmetselaars, Swedenborg, Blake, Steiner en Jung.

De werking van de Christusenergie werd daarbij in de loop der tijden steeds anders omschreven. Als het ontwaken van de godsvonk in je hart, het Licht, de godsgeboorte in de ziel, toegang krijgen tot het Zelf, je andere of hogere ik, zelfrealisatie, individuatie enzovoorts. Het was deze weg die Jezus voor degenen ‘die oren hebben om te horen’ (dat wil zeggen voor wie de diepere betekenis ervan begrijpt) heeft uitgedragen in de jaren nadat hij tijdens zijn doop in de Jordaan was bezield met de Christuskracht, het Christusbewustzijn.

Van hoofd naar hart
Steeds gaat het om het principe van bewustwording. Bewustwording van je diepste wezen en van de bestaande verbinding met anderen en het Andere. Letterlijk gaat het om het ont-dekken van een andere, meer omvattende wereld, die we niet kunnen ervaren met ons hoofd en onze uiterlijke zintuigen, maar die wel tastbaar en voelbaar is wanneer je de weg naar binnen gaat bewandelen. Voor mij als rationele rakker, aanhanger van hardcore evidence based wetenschap, ging er een wereld open.

Deze energie ervaren betekent ook geraakt zijn door onvoorwaardelijke liefde, beleving, inspiratie, bezieling. Dat was precies waarnaar ik op zoek was. Het beleven van het mysterieuze achter de natuur: het goddelijke, universeel bewustzijn, Licht, de kosmos, het Heilige. Exact dat waarover Albert Einstein schreef. Het (h)erkennen van deze energie en het vergroten van mijn bewustzijn was voor mij dé manier om van ‘geloven’ te komen tot ‘weten’.

Symbolisch bewustzijn
Op dit stuk van mijn inspiratiereis realiseerde ik me hoe betrekkelijk de wetenschap van het hoofd is en hoe belangrijk het ontwikkelen van symbolisch bewustzijn. Daarover gaat dus mijn volgende blog.