Organisatieverandering begint bij jezelf

Neem een situatie in gedachten waarin jij verandering zou willen brengen. Misschien heb je je zinnen gezet op het verhogen van de betrokkenheid binnen je bedrijf of streef je naar een bepaalde omzetverhoging. Wil je een schijnbaar onoplosbare negativiteit binnen een team transformeren of de relatie tussen diverse teams versterken. Misschien wil je een bepaalde afdeling nu eindelijk efficiënter laten functioneren of wil je je klanttevredenheid verbeteren.

Durf naar je eigen rol te kijken
Door je eigen bijdrage en het aandeel van anderen in jouw situatie op verschillende manieren te onderzoeken ga je inzien welke obstakels een positieve verandering in de weg staan. Veel mensen vinden het lastig om daarbij eerlijk naar zichzelf te kijken. Het vraagt moed om te constateren dat het constructiever zou zijn als je dingen anders zou doen. Om onder ogen te komen dat je je laat beïnvloeden door bijvoorbeeld geld en wat anderen vinden of handelt vanuit gemakzucht, bewijsdrang, trots, angst, verdriet of wrok. Maar het kan zeker en vaak met een groot effect.

Wees je bewust van machtsprocessen en trauma’s
‘Wie betaalt, bepaalt’ is een waar gezegde. Het vraagt een open geest om in te zien dat mensen in jouw omgeving hun twijfels of eigen ideeën niet uitspreken. Of dat ze met jou meepraten omdat er binnen jouw organisatie machtsprocessen, belangen en een ‘onderstroom‘ aanwezig zijn. Door jouw machtspositie durft niet iedereen zijn/haar mening open en eerlijk te geven. Het ontbreken van een veilig werkklimaat, waar open discussies kunnen worden gevoerd die nodig zijn voor verandering, staat onder meer morele groei en werkplezier in de weg. Zo’n werksfeer bedreigt uiteindelijk ook de continuïteit van het werk, omdat er meer personeelswisselingen zullen zijn.

Organiseer tegenspraak en betrokkenheid
Voor werkgevers is het daarom van belang om tegenspraak te organiseren en actief te sturen op het behouden van verbinding met elkaar. Tegenspraak en betrokkenheid organiseer je bijvoorbeeld door als ondernemer te weten wat je medewerkers bezig houdt, je in hun persoonlijke leven te verdiepen en op hetzelfde niveau met hen in gesprek te gaan. Door werkoverleggen te organiseren waarin je vraagt om feedback over je beleid, je dienstverlening en over de werkprocessen. Het schept vertrouwen en een teamgevoel als jij later op de input terug komt en laat zien wat je ermee hebt gedaan.

Agendeer standaard een rondvraag waarin mensen ook kunnen reflecteren op de sfeer en over de effectiviteit van de vergadering. Hou in de gaten of mensen opbloeien onder jouw werkwijze en of de communicatie tussen alle afdelingen helder is. Laat wisselende mensen meedenken over verbeteringen op de werkvloer door een denktank in het leven te roepen, een ideeënbus en regelmatig te sparren met je vertrouwenspersoon en kwaliteitsmedewerkers. En zorg ervoor dat jij en je OR voeling houden met alle lagen van de werkvloer.

Geef het goede voorbeeld
Ondernemers zijn vaak workaholics. Hun bedrijf is hun kindje. Je kunt als ondernemer niet verwachten dat je medewerkers in jouw tempo meedraaien en gelijke input leveren. Sterker nog, het hebben van te hoge verwachtingen veroorzaakt burn-outs bij medewerkers, zorgt voor een hoog percentage aan personeelswisselingen en is killing voor de creativiteit op de werkvloer. Door ongelijke verwachtingen en inspanningen ontstaat bovendien een negatieve werksfeer.

Maak dus af en toe pas op de plaats en zorg goed voor jezelf. Een coach waarbij jij je kwetsbaar durft op te stellen kan je daarbij helpen. Die kan meedenken over strategie én je persoonlijke leven en blinde vlekken in beeld krijgen. Je zal zien dat onverwerkte kleine en grote trauma’s van jou als ondernemer, van je management en van je medewerkers dan ook makkelijker verholpen worden. Dan slaagt die lang gekoesterde verandering die jij in gedachten had sneller dan je had verwacht. Ik help je graag!