Persoonlijk leiderschap in teams

Organisaties zijn geen machines. Ze zijn samengesteld uit mensen, die elk hun eigen geschiedenis met zich meedragen en elk hun eigen leven leven. Elke organisatie vormt daardoor een uniek systeem. In een ideale organisatie is onder meer de hoeveelheid werk passend, wordt het werk door medewerkers als zinvol en uitdagend ervaren, hebben medewerkers een gevoel van autonomie, voelen zij zich gesteund door collega’s en management, zijn werkprocessen helder, is er sprake van een prettige onderlinge communicatie, een veilige werkomgeving, heeft iedereen een open geest en is er ruimte voor creativiteit, vernieuwing en samen ontspannen.

Maar in de praktijk is er natuurlijk in elke organisatie wel iets aan de hand. Vaak passend bij de ontwikkelingsfase waarin een organisatie of project verkeert (forming, storming, norming, performing en adjourning). Ook binnen hechte teams ontstaat wel eens onenigheid. Soms is er sprake van een negatieve of ongrijpbare onderstroom die polariserend uitwerkt. Binnen andere teams is sprake van een verandering met impact, zoals het vertrek van een geliefde manager, het overlijden van een teamlid, een aanhoudende ruzie, een ontslag, een aantal langdurig zieken, een structuurverandering binnen de organisatie of een functiewaarderingstraject. In bepaalde gevallen kan zelfs worden gesproken van een systeemtrauma, zoals bij een (dreigend) faillissement, een schandaal of een (ongewenste) overname.

Ontwikkeltraject voor teams
Wanneer een verandering of bestaande onrust veel impact op een team of organisatie heeft kan het zinvol zijn professionele begeleiding in te schakelen. Ik kan voor jou een ontwikkeltraject opstellen en uitvoeren, onder meer gericht op ‘ontstoring’, persoonlijke ontwikkeling, prettige samenwerking en verbetering van de interne en externe dienstverlening. Het exacte doel van een ontwikkeltraject is voor elk team anders, dat stellen we samen vast. Soms moet door een zure appel worden heen gebeten, bijvoorbeeld door één of meerdere gesprekken te voeren waarin gevoelens worden gedeeld die ongemakkelijk zijn. Maar dit loont. Door te onderzoeken waar en hoe een bepaalde dynamiek in een team of organisatie aanwezig is, ontstaan nieuwe inzichten. Die kunnen worden benut voor een positieve verandering.

Tijdens een ontwikkeltraject gebruik ik vaak elementen van mijn programma Authentiek en Invoelend Leiderschap voor het verder ontwikkelen van persoonlijk leiderschap van management en teamleden. Ook kan via individuele of groepssessies worden gewerkt met organisatie-opstellingen. Een ervaringsgerichte methode om meer inzicht te krijgen in hoe de teamleden en het team zich verhouden tot elkaar, waar zich een bijzondere dynamiek voordoet en welke bewegingen leiden tot meer harmonie in het team.

Contact
Teamontwikkeling via de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap heeft een hoge impact. Neem contact met me op als ik iets voor jouw team kan betekenen!