Leiderschapsprogramma’s

Zingeving voor executives

Je werkt als directielid, bestuurder, DGA, manager, toezichthouder, commissaris, arts of zelfstandige professional. Je ervaart de dynamiek van je werk meestal als prettig, maar soms zou je willen dat je de touwtjes ook even kon laten vieren. Even niet de druk van media, je klanten, achterban of controlerende instanties en constant gejaag. Je bent op zoek naar balans. Samen kijken we:

 • of er specifieke situaties zijn die om een reflectie vragen
 • wanneer jij stress ervaart en hoe je dit los kunt laten.

De uitspraak ‘het is eenzaam aan de top’ zie ik soms letterlijk bij cliënten terug. Natuurlijk heb je veel recepties en etentjes, de hele dag vergaderingen of ben je veel in gesprek met patiënten of cliënten. Maar door de aard van je werk komt het er vaak niet van om diepgaande gesprekken te voeren of je echt met mensen te verbinden in vriendschappen. En uiteindelijk ben jij het die de besluiten moet nemen, met alle verantwoordelijkheden van dien. Die combinatie kan zorgen voor eenzaamheid of zingevingsvragen, hoe leuk je werk ook is. We kunnen kijken naar:

 • hoe jij jezelf niet uit het oog verliest
 • hoe jij verbonden blijft met je omgeving
 • zingevingsvragen
 • levensvragen, zoals midlife problematiek en identiteit.

Wanneer je meer inzicht in jezelf krijgt is het mogelijk om efficiënter en authentieker te functioneren en daarnaast vitaal te blijven.

Authentiek leiderschap

Voor managers, bestuurders, ondernemers en professionals die meer zelfinzicht willen krijgen en niet bang zijn om in de spiegel te kijken.

De doelen van het programma zijn:

 • inzicht krijgen in je persoonlijkheid en identiteit
 • omgaan met belemmerend gedrag
 • bewustwording en zingeving
 • invulling geven aan de begrippen ‘authentiek’ en ‘leiderschap’
 • verantwoordelijkheid nemen voor je leven.

Het programma omvat een aantal individuele gesprekken van 1,5 uur en betreft maatwerk. Grofweg zijn de volgende vijf thema’s te onderscheiden:

 • thema 1: je systeem van herkomst
 • thema 2: je overlevingsmechanismen
 • thema 3: je kernwaarden
 • thema 4: je relatie tot zingeving en spiritualiteit
 • thema 5: je ontwikkelingsdoelen.

Door na leiderschapsoverdracht

Voor ondernemers, bestuurders, managers en professionals met die stoppen met werken of die voor, tijdens of na hun bedrijfs- of bestuurlijke overdracht in gesprek willen over het leven na hun ondernemende bestaan.

Voorbeelden van vragen die ondernemende mensen in een nieuwe levensfase hebben zijn:

 • wie ben ik in mijn nieuwe situatie
 • hoe ga ik om met meer vrije tijd
 • hoe ga ik om met de veranderde situatie thuis
 • hoe versterk ik de verbinding met mezelf en anderen
 • hoe blijf ik uitgedaagd en vitaal.

Ik heb een programma opgesteld van 5 gesprekken van 1,5 uur, waarbij je zelf thema’s kunt aandragen en/of we een keuze maken uit de volgende te bespreken thema’s:

 • zinvol actief zijn na het werkzame leven
 • omgaan met een veranderde partnerrelatie
 • invulling geven aan leegte of eenzaamheid
 • omgaan met de nieuwe ondernemer in je voormalige bedrijf
 • ontspanning, inspanning en leefstijl
 • omgaan met veranderingen in identiteit en zelfbeeld
 • de rol en functie van religie en spiritualiteit
 • zelf-liefde en zelfvertrouwen.

Vitaal leiderschap

Vitaliteitsprogramma voor iedereen die gezond is, maar een krachtiger versie van zichzelf wil worden. We gaan aan de slag met onder meer voeding, ademhaling, beweging, mindset en zelfvertrouwen. Daarnaast verkennen we hoe het zit met de balans tussen voelen en denken en werken we aan een persoonlijk doel dat jij wilt bereiken.

In 5 sessies van 90 minuten ga jij met je lichamelijke en geestelijke vitaliteit aan de slag. Ik geef uitleg over lichaam en geest en je krijgt oefeningen en huiswerk, zodat je weet hoe jij verder kunt werken aan:

 • ademhaling en ontspanning
 • gezonde voeding
 • beweging
 • een positieve mindset
 • doelen stellen
 • je zelfvertrouwen.

Tussen de gesprekken door krijg je huiswerk om je vitaliteit te verbeteren en om beter naar jezelf te leren luisteren. Als je een onderdeel van het programma al onder de knie hebt of minder interessant vindt, zetten we er een ander onderdeel voor in de plaats, bijvoorbeeld werken aan een relatie, een familie-opstelling of spirituele verdieping.

Share this Post