Leiderschapstrajecten

De intuïtieve geest is een godsgeschenk, het rationele verstand een dienaar. We hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten.” Albert Einstein (1879 -1955)

In onze snelle, rationele wereld staan denken en doen vaak voorop. Dat levert ons een hoop op. Maar voor een vitaal en betekenisvol leven is het ook heel belangrijk om goed te kunnen voelen en verbinding te ervaren. In de leiderschaps-trajecten die ik aanbied komt dit op een praktische manier terug en versterken we jouw persoonlijk leiderschap.

Zingeving voor executives
De uitspraak ‘het is eenzaam aan de top’ zie ik soms letterlijk bij cliënten terug. Je draagt veel verantwoordelijkheid en hebt genoeg recepties en etentjes, bent de hele dag in vergadering of veel in gesprek met patiënten of cliënten. Door de aard van je werk komt het er vaak niet van om diepgaande gesprekken te voeren of je echt met mensen te verbinden. Die combinatie kan zorgen voor eenzaamheid en zingevingsvragen, hoe leuk je werk ook is.

Thema’s die tijdens de gesprekken aan de orde kunnen komen zijn onder meer:

 • hoe zorg je dat je jezelf niet uit het oog verliest
 • hoe blijf je verbonden met je omgeving
 • omgaan met gevoelens van leegte
 • levensvragen, zoals identiteitsvragen, een volgende stap en midlife problematiek.

Authentiek en invoelend leiderschap
Voor iedereen die op zoek is naar meer balans, toe is aan een nieuwe stap en/of zijn of haar persoonlijk leiderschap verder wil ontwikkelen. ‘Authentiek’ betekent dat het om identiteitsontwikkeling gaat. ‘Invoelend’ gaat over jouw relatie tot anderen.

Je krijgt onder meer inzicht in behoeften, grenzen, conditioneringen en terugkerende patronen. Je gaat loslaten wat je niet meer dient en koesteren wat energie geeft. De nieuwe inzichten geven inspiratie, innerlijke ruimte, een opener geest en bieden kansen voor prettig samen werken en leven. Thema’s die vaak terugkomen zijn:

 • je levensverhaal en je gezin van herkomst
 • omgaan met lastige situaties
 • zingeving en inspiratiebronnen
 • overlevingsmechanismen, patronen en blokkades opsporen en opruimen
 • levenskunst, balans en goede zelfzorg
 • levensmissie, leven zoals het goed voelt.

Door na leiderschapsoverdracht
Voor ondernemers, bestuurders, managers en professionals die stoppen met werken, (moeten) aftreden of hun bedrijf verkopen en in gesprek willen over een betekenisvolle volgende stap en levensfase. Veel besproken thema’s hierbij zijn:

 • zinvol actief zijn en blijven
 • omgaan met een veranderde partnerrelatie
 • invulling geven aan leegte of eenzaamheid
 • omgaan met de nieuwe ondernemer in je voormalige bedrijf
 • leefstijl en levenskunst
 • omgaan met veranderingen in identiteit en zelfbeeld.

Vitaal leiderschap
Je werk neemt een belangrijke plaats in in je leven. Je ervaart de dynamiek daarvan meestal als prettig, maar soms zou je willen dat je de touwtjes ook even kon laten vieren. Even niet de druk van media, je klanten, thuisfront, achterban of controlerende instanties en constant gejaag. Je bent op zoek naar balans. Samen kijken we hoe jij nog vitaler kunt worden, bijvoorbeeld op het gebied van:

 • ademhaling en ontspanning
 • gezonde voeding
 • beweging
 • een positieve mindset
 • doelen stellen
 • zelfvertrouwen
 • werken aan een relatie
 • het loslaten van oud zeer
 • zingeving en spiritualiteit.

Persoonlijk leiderschap
Persoonlijk leiderschap gaat over de leiding nemen in je eigen leven. Het doorgronden van jezelf binnen je omgeving helpt daarbij. Vaak is het nodig om iets op te ruimen dat aan jouw persoonlijk leiderschap in de weg staat. Als het ware schoon schip te maken voor je verder kunt.

Ik help je via een opstelling van jouw persoonlijk leiderschap ontdekken wat jou belemmert, waarom het niet lukt om hiervan af te komen, wie of wat daarmee samenhangt en wat er nodig is om volledig in je kracht komen. Je krijgt hierdoor meer zelfinzicht, innerlijke rust en overzicht om de juiste stappen te zetten in je leven. Unieke opzet:

 • de opstelling geeft inzicht in wat jij nodig hebt
 • we staan stil bij wat jou voedt op het niveau van denken, voelen, intuïtie, sociale systemen en bezieling
 • je krijgt handvatten om een missie, visie en kernwaarden als leidraad te formuleren en te benutten
 • effectief kortdurend traject voor verdieping, verbinding en verandering.

Voor alle trajecten geldt…
We gaan de diepte in, onderzoeken situaties waarin jij kan groeien en gaan aan de slag met ervaringsgerichte werkvormen zoals familie- en organisatieopstellingen. Een traject omvat meestal 5 tot 10 verdiepende één op één gesprekken en is maatwerk. Waar cliënten vroeger vaak zeiden: ‘zo, dat was écht een goed gesprek’, hoor ik nu regelmatig: “wow, dit heeft echt iets veranderd in mijn leven…”.

Ben jij klaar voor een nieuwe fase in je leven? Neem dan contact op!