Leiderschapstrajecten

Vanaf 1997 begeleid ik topsporters, managers, jongeren, ondernemers, professionals en vele anderen met persoonlijke trajecten. Iedereen wil maar één ding: positief veranderen. Hieronder vind je wat voorbeelden van eerdere trajecten.

Zingeving voor executives
De uitspraak ‘het is eenzaam aan de top’ zie ik soms letterlijk bij cliënten terug. Je draagt veel verantwoordelijkheid en hebt genoeg recepties en etentjes, bent de hele dag in vergadering of veel in gesprek met patiënten of cliënten. Door de aard van je werk komt het er vaak niet van om diepgaande gesprekken te voeren of je echt met mensen te verbinden. Die combinatie kan zorgen voor eenzaamheid en zingevingsvragen, hoe leuk je werk ook is.

Thema’s die tijdens de gesprekken aan de orde kunnen komen zijn onder meer:

 • hoe zorg je dat je jezelf niet uit het oog verliest
 • hoe blijf je verbonden met je omgeving
 • omgaan met gevoelens van leegte
 • levensvragen, zoals identiteitsvragen, een volgende stap en midlife problematiek.

Authentiek en invoelend leiderschap
Voor iedereen die op zoek is naar meer balans, toe is aan een nieuwe stap en/of zijn of haar persoonlijk leiderschap verder wil ontwikkelen. ‘Authentiek’ betekent dat het om identiteitsontwikkeling gaat. ‘Invoelend’ gaat over jouw relatie tot anderen.

Je krijgt onder meer inzicht in behoeften, grenzen, conditioneringen en terugkerende patronen, gaat loslaten wat je niet meer dient en koesteren wat energie geeft. De nieuwe inzichten geven inspiratie, innerlijke ruimte, een opener geest en bieden kansen voor prettig samen werken en leven. Voorbeelden van thema’s die daarin terugkomen:

 • je levensverhaal en je gezin van herkomst
 • omgaan met lastige situaties
 • zingeving en inspiratiebronnen
 • overlevingsmechanismen, patronen en blokkades opsporen en opruimen
 • levenskunst, balans en goede zelfzorg
 • levensmissie, leven zoals het goed voelt.

Leven vanuit Liefde
Lichamelijk en geestelijke klachten zijn richtingaanwijzers naar jouw unieke behoeften en voor goede zelfzorg. Deze vloeien voort uit onbalans in één of meerdere van jouw vier bestaansdimensies: de sociale, fysieke, psychische en de spirituele dimensie. We staan stil bij wat jouw behoeften of klachten voor jou als uniek persoon in een unieke omgeving betekenen en welke stappen je kan zetten om je leven in overeenstemming te brengen met je behoeften. 

 • Goed contact met je lichaam is een basisvoorwaarde om je prettig te voelen. Kleine en grote trauma’s kunnen dit contact verstoren. Liefdevol naar je lichaam leren luisteren is daarom van belang. Ook een gezonde leefstijl draagt bij aan je goed voelen. We hebben het dan over de fysieke dimensie.
 • Erbij horen, succes hebben, iets betekenen voor anderen en goed doen zijn voorbeelden van elementen uit de sociale dimensie. Hoe is bij jou de balans tussen jezelf kunnen zijn (autonomie) en opgaan in relaties? Tot welke groepen behoor jij (gezin, werk, vrienden, hobby’s, etc.), wat betekenen die groepen voor jou en hoe verbind jij je in relaties?
 • De psychische dimensie gaat over de verbinding met jezelf. Als die verbinding liefdevol is en jij jezelf goed kent, draagt dit bij aan innerlijke rust en zelfverwerkelijking: in vreugde doen waarvoor je op aarde bent. Zelfkennis krijg je onder meer door het onderzoeken van hoogte- en dieptepunten op je levenspad en het onderkennen van je verlangens en behoeften.
 • Vraagstukken uit de spirituele dimensie zijn bijvoorbeeld wat jouw plaats en betekenis is in het grotere geheel, of je je verbonden voelt met iets dat je overstijgt en of er iets is dat jou inspiratie geeft om het goede te doen. Aan de slag gaan met iets dat je leven zin geeft, zorgt voor nieuwe levensenergie, ruimte en richting.

Door na leiderschapsoverdracht
Voor ondernemers, bestuurders, managers en professionals die stoppen met werken, (moeten) aftreden of hun bedrijf verkopen en in gesprek willen over een betekenisvolle volgende stap en levensfase. Veel besproken thema’s hierbij zijn:

 • zinvol actief zijn en blijven
 • omgaan met een veranderde partnerrelatie
 • invulling geven aan leegte of eenzaamheid
 • omgaan met de nieuwe ondernemer in je voormalige bedrijf
 • leefstijl en levenskunst
 • omgaan met veranderingen in identiteit en zelfbeeld.

Zielsverkenning en waarheidsvinding
Je bent bij mij aan het goede adres als je grote vragen wilt onderzoeken zoals ‘Wie ben ik? Wat kom ik hier doen? Wat is de betekenis en zin van mijn leven? Hoe kan ik omgaan met tegenslag als verlies, trauma en dood? Hoe kan ik zelfliefde en zelfvertrouwen ervaren? Hoe ga ik om met ‘anders zijn’?’ Ook is er ruimte voor religieuze vragen, droomanalyse, thema’s als mystiek, reïncarnatie, bijna dood ervaringen, contact met het ongeziene en voor intuïtieve ontwikkeling.

Uit persoonlijke ervaring weet ik hoe overtuigingen en je gevoeligheid (hoog- of heldersensitief) mede bepalen hoe je naar het leven kijkt. Of je veerkrachtig met tegenslag om kunt gaan, goed verbinding kunt maken met jezelf en anderen en of het lukt om vanuit je hart te leven. Daarom staan we stil bij jouw levensverhaal, je omgeving, patronen en aannamen en gaan we aan de slag met ervaringsgerichte werkvormen om belemmerende patronen los te laten en je mens-, wereld- en godsbeeld te onderzoeken.

Vitaal leiderschap
Je carrière neemt een belangrijke plaats in in je leven. Je ervaart de dynamiek daarvan meestal als prettig, maar soms zou je willen dat je de touwtjes ook even kon laten vieren. Even niet de druk van media, klanten, fans, thuisfront, trainer of toezichthouders en constant gejaag. Je bent op zoek naar balans. Samen kijken we hoe jij nog vitaler kunt worden, bijvoorbeeld op het gebied van:

 • ademhaling en ontspanning
 • gezonde voeding
 • beweging
 • een positieve mindset
 • doelen stellen
 • zelfvertrouwen
 • werken aan een relatie
 • het loslaten van oud zeer
 • zingeving en spiritualiteit.

Persoonlijk leiderschap
Persoonlijk leiderschap gaat over de leiding nemen in je eigen leven. Het doorgronden van jezelf binnen je omgeving helpt daarbij. Vaak is het nodig om iets op te ruimen dat aan jouw persoonlijk leiderschap in de weg staat. Als het ware schoon schip te maken voor je verder kunt.

Ik help je via een opstelling van jouw persoonlijk leiderschap ontdekken wat jou belemmert, waarom het niet lukt om hiervan af te komen, wie of wat daarmee samenhangt en wat er nodig is om volledig in je kracht komen. Je krijgt hierdoor meer zelfinzicht, innerlijke rust en overzicht om de juiste stappen te zetten in je leven. Unieke opzet:

 • de opstelling geeft inzicht in wat jij nodig hebt
 • we staan stil bij wat jou voedt op het niveau van denken, voelen, intuïtie, sociale systemen en bezieling
 • je krijgt handvatten om een missie, visie en kernwaarden als leidraad te formuleren en te benutten
 • effectief kortdurend traject voor verdieping, verbinding en verandering.

Bezieling en leiderschap
Voor meer zelfinzicht, verbinding, heling, zingeving en krachtig persoonlijk leiderschap. Een ervaringsgerichte inspiratiereis, gericht op verdieping, verbinding en verandering. Je leert jezelf beter kennen via gesprekken, visualisatie en opdrachten rondom de thema’s bezieling, identiteit en vitaliteit. Je krijgt inzicht in je relatie met anderen via familie-, relatie- en organisatie-opstellingen.

Je krijgt praktische handvatten om te ontdekken wie jij ten diepste bent, wat jou uniek maakt en wie of wat jou inspireert, inzicht in wat goede zelfzorg voor jou betekent op fysiek, sociaal, psychisch en spiritueel vlak, je gaat voelen hoe dynamiek uit je gezin van herkomst je handelen van nu beïnvloedt, gaat concrete uitdagingen op het gebied van levenskunst, familie, relaties en/of werk aanpakken en je persoonlijk leiderschap krijgt een boost door inzicht in je belangrijkste belemmering én dat wat nodig is om tot volle wasdom te komen. Door de gesprekken zullen verstand en hart beter gaan samenwerken en versterk je je intuïtie, focus en waarnemingsvermogen. Het traject bevat kennis en wijsheid uit onder meer de psychologie, sociologie, communicatieleer, zingeving en spiritualiteit, (management)filosofie en veranderkunde.

Loopbaancoaching
Er zijn vele manieren om inzicht te krijgen in een volgende stap in je carrière. Bij mij ligt de focus op werk vinden dat dicht bij je hart ligt. Dat echt bij je past. Waar je energie van krijgt. Werk dat aansluit bij je talenten en dat niet voortbouwt op overlevingsstrategieën. Daarom gaan we op zoek naar wie jij bent, naar waar je van houdt, naar wat jou voedt, naar wat je belemmert en naar je levensmissie. Ik werk niet met lange vragenlijsten of intelligente managementtools. Ik werk met jou.

Patronen en uitdagingen uit je jeugd herhalen zich vaak in je werk. Daar hebben we oog voor. En vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld zelfvertrouwen, assertiviteit, autoriteit, werk-privé balans of delegeren nemen we mee.

Biecht en Boost
Bij het begeleiden van mensen in de laatste levensfase merkte ik dat veel mensen langdurig informatie met zich meedragen die hun ontwikkeling remt, hun gemoed verzwaart en hun levensplezier in de weg staat. Een stil gedragen misbruik in de jeugd waarvan zelfs de levenspartner niks weet. Schaamte over gedachten die maar blijven komen of gedrag dat steeds maar wordt herhaald, tegen beter weten in. Schuldgevoel over iets waarvan je hoopt dat anderen er nooit achter komen. Pas op het laatste moment kwamen ze te voorschijn. Het vertellen luchtte op en leidde vaak tot nieuwe inzichten.

Ik vond het zo zonde van al die jaren leven met stil gedragen pijn, verdriet en eenzaamheid, dat ik het concept Biecht & boost bedacht. Gebaseerd op het biechten van vroeger in de kerk, waar je met een priester kon delen wat je op je hart had. In dit nieuwe concept ben ik niet een door een kerk aangestelde bemiddelaar, maar bied ik wel een luisterend oor en steun om verder te kunnen. Met een open geest luister ik naar wat jou bezig houdt. Oordeelloos. Ik bied je een vrijplaats om te spreken en heb een geheimhoudingsplicht. Als je hebt gedeeld wat je wilde delen kijken we hoe je verder kunt. Soms is het genoeg als dingen er gewoon mogen zijn. Als je daarnaast actief een nieuwe start wilt maken, kijken we wat daarvoor nodig is.

Jong Leiderschap
Een nieuwe baan, je eerste team als manager, alsnog een gooi doen naar een olympische medaille, nu wel de liefde van je leven durven aanspreken, anderen meekrijgen met jouw ideeën, sterk overkomen zonder te verharden, je zelfverzekerder voelen in gezelschap of omgaan met een lastige baas? In dit traject is er ruimte om jezelf nog beter te leren kennen en meer zelfvertrouwen te ervaren, je grenzen (en die van anderen) te verkennen, oud zeer los te laten en nieuwe vaardigheden op te doen. Daardoor voel je je prettiger, sta je sterker in je schoenen en kun je krachtiger, respectvoller en doelgerichter te werk gaan. In dit traject vind je onder meer:

 • inzicht in oorzaken en gevolgen van dingen waar je tegenaan loopt
 • praktische tools om je krachtig en energiek te voelen en zo over te komen
 • handvatten om om te gaan met de krachtenvelden om je heen
 • persoonlijke ontwikkeling gericht op zelfvertrouwen, verbinding en communicatie
 • een sparringpartner met veel werk- en levenservaring.

In al mijn trajecten…
… gaan we de diepte in, onderzoeken we situaties waarin jij kan groeien en gaan we aan de slag met ervaringsgerichte werkvormen zoals familie- en organisatieopstellingen. Waar ik vroeger vaak hoorde: ‘zo, dat was écht een goed gesprek’, hoor ik nu: “wow, dit heeft echt iets veranderd in mijn leven…”.

Ben jij klaar voor een nieuwe fase in je leven? Neem dan contact op!