Religieuze dromen

Als ze erop gaan letten ontdekken veel mensen dat ze betekenisvolle dromen hebben, zoals helderziende dromen, voorspellende dromen, dromen waarin telepathisch contact plaatsvindt en religieuze dromen. Religieuze dromen komen bij jong en oud voor en in allerlei soorten en maten. In deze dromen komen religieuze figuren voor die iets betekenen voor de dromer. Voor de één is dat Maria (Magdalena), een engel of een heilige. Voor een ander is het misschien Mohammed, Sheva of Jahweh.

De persoon of het wezen waarover je droomt is voor jou een symbool voor wat er in jouw hart en ziel omgaat. Het houdt direct verband met jouw leven, ook al ben je niet religieus opgegroeid of ben je opgegroeid in een andere spirituele traditie. Een ‘dromer’ is vaak diep geraakt door een religieuze droom. En hij of zij ‘mag er iets mee’. Hieronder een paar persoonlijke voorbeelden.

Jezus en de vlekjesdroom

Onze oudste dochter had tot haar zevende jaar regelmatig last van vlekjes in haar gezicht en lijf, eczeem. Op een avond vraag ik haar of ze zou willen bidden of de vlekjes weg mogen gaan. Ze vouwt haar handen: “Lieve Jezus, mag ik alstublieft iets vragen. Wilt u maken dat mijn vlekjes weg gaan? Amen.” Een puur gebed.

De volgende ochtend vraag ik haar of ze nog gedroomd heeft. “Ja” zegt ze, “Jezus zei drie dingen: om mijn vlekjes weg te laten gaan moet ik zorgen dat ik me goed voel. Op mijn knie (blauwe plek) mag een zalfje en mijn splinter zal vanzelf weg gaan”. Ze kijkt naar haar hand: de splinter is weg! Ze is stomverbaasd. Ik vraag haar wat Jezus zou hebben bedoeld met je goed voelen. Ze zegt “je blij en tevreden voelen”. We smeren een zalfje op haar knie. Als we later buiten lopen vraag ik nog een keer wat Jezus nou ook al weer zei. Ze herhaalt precies hetzelfde. Het voelde als een bijzondere droom.

Jezus en de overgang naar de andere wereld

Jezus kwam ook eens in mijn droom voor. Ik stond naast hem op een boot met een paar andere mensen. We waren niet aanwezig als mensen met een lichaam maar als energieën. Jezus liet ons zien dat mensen niet bang hoeven te zijn om dood te gaan. Hij liet ons een doek zien die leidde naar een andere, parallelle, wereld. Als mensen daadwerkelijk over gingen bleek het aan de andere kant van het doek niet wezenlijk anders dan hier. Je bleef gewoon bestaan.

Af en toe zagen we iemand die naar de andere kant van het doek was gegaan terug via een schim en lichaamsafdrukken door het doek heen. We herkenden diegene dan. Het was een hele geruststellende ervaring. Later tijdens deze droom lag er iemand opgebaard en gewikkeld in witte doeken. Toen ik aandacht besteedde aan deze persoon, kwam hij weer tot leven.

Er is meer

De droom suggereert dat er meer is, na de dood. We houden niet op te bestaan, het is alleen een andere, voor ons nu nog onzichtbare wereld. Dr. Elisabeth Kübler-Ross, een Amerikaans psychiater, onderzocht meer dan 20.000 gevallen van bijna-dood-ervaringen en sterfgevallen en concludeerde dat er daadwerkelijk sprake is van een voortbestaan na de dood. Ook de Nederlandse hartspecialist dr. Pim van Lommel stuitte op vele van deze ervaringen en startte een wereldwijd onderzoek. Ik had de eer hem te ontmoeten.

Door vele sessies van hypnotherapeuten blijkt bovendien dat mensen in een trance spreken over vorige levens. ‘Een secretaresse in de etalage’, een boek van Hans ten Dam, deelt 25 van deze therapeutische sessies op een indringende, heldere en humoristische manier. De droom zou op die manier bekeken dan ook als een herbeleving kunnen worden gezien.

Een droom als gids

Mijn droom over de overgang naar de dood bleek ook op een andere manier betekenisvol. De ochtend na deze droom deed ik mijn vrijwilligerswerk in het hospice. Er lag een oude vrouw in haar laatste uren voor het sterven, nagenoeg niet aanspreekbaar, op haar zij, vastgeklampt aan haar bed. Ik stelde me voor, maar realiseerde me direct dat een gesprek voeren onmogelijk was. Ze reikte me bevend haar hand. Ik pakte deze en ze gaf me ook haar andere.

We keken elkaar diep in de ogen en zwegen. Ik dacht: ‘laat je tranen maar gaan wanneer je wilt’ en moest aan mijn droom van die nacht denken. “Jezus, ze is zo dicht bij dat doek, misschien kun je alvast een tipje van de sluier oplichten?” dacht ik. Alsof ze me gehoord had begon ze zachtjes te huilen. Onze blikwisseling was heel intens. Het leek net alsof ze naar de tv keek, maar dan in mijn ogen. Nadat ze stopte met huilen hield ze nog steeds mijn handen vast. Ze probeerde wat te zeggen, maar kon amper een geluid maken. Met haar laatste kracht zei ze heel zacht: “Zo mooi…”. Ik zei haar dat het goed was. En er ontstond een diepe rust. Dit maakte een onuitwisbare indruk op me.

In de droom hadden Jezus en zijn toehoorders een energievorm, geen lijf. Dat maakte me nieuwsgierig naar het concept ‘ziel’. In mysterieliteratuur, in de Bijbel, in vele filosofische boeken en in de psychiatrie wordt vaak over de ziel gesproken. Maar wat is dat? Meer daarover lees je in het volgende stukje, over de ziel.

Share this Post