Met beide benen op de grond

Je zou kunnen denken Christusimpuls, inwijding, mysteriën van de ziel: dat klinkt zweverig… Dat mag natuurlijk altijd. Geloof vooral niet wat ik zeg, maar ontdek je eigen waarheid. Ga op pad, op je eigen speurtocht. Daarbij is het belangrijk om letterlijk goed met beide benen op de grond te blijven staan. Hieronder lees je waarom.

Millennia lang werd kennis over de mysteriën van leven en dood alleen doorgegeven door enkele hoog ontwikkelde mensen. Keizers en koningen bestuurden met inbreng van priesters en profeten het land door in verbinding te staan met hun hart en met ‘het heilige’. Ze zetten stappen, waarbij ze als het ware steeds meer gingen zien. Niet iedereen zag meteen engelen of werd helderziend, maar ze kregen bijvoorbeeld oog voor de schoonheid van kleine dingen in de natuur en hun ogen gingen open voor hun eigen boosheid, jaloezie of angsten.

Het bewandelen van zo’n ‘inwijdingsweg’ was niet helemaal zonder risico. Zo probeerde de Romeinse keizer Nero zonder een jarenlange inwijdingsweg ineens toe te treden tot de zogenaamde zesde inwijdingsgraad (de zevende graad wordt vaak als hoogste gezien, waarbij graden ook weer onderverdeeld kunnen zijn). Hij werd krankzinnig genoemd en een zeer gewelddadig heerser.

Vroeger was er een strikte route van diverse stappen en graden, die in het grootste geheim werd getoetst door een meester ingewijde of hiërofant. Maar ook nu nog is het een lange weg van inzicht krijgen in jezelf, de wereld en kosmos om tot een ‘ingewijde’, een ‘wetende’ te worden. Iedereen heeft met zijn eigen niveau van zelfinzicht bereikt wat hij tot nu toe in het leven heeft gedaan. Het format, voor zover je dat tegenwoordig nog zo kunt noemen, is alleen heel anders, omdat de mensheid in een ander ontwikkelingsstadium is gekomen. Meer daarover vind je in andere berichten.

Tegenwoordig luistert de één naar zijn hart door meditatie en een ander krijgt inzicht in zijn onbewuste door het onderzoeken van zijn dromen. Weer een ander hervindt zijn ziel in de natuur; krijgt daar inspirerende gedachten over zichzelf en de wereld -denk aan Isaac Newton-. En in gebed gaan of luisteren naar muziek geeft velen een vorm van verbinding.

Waar keizer Nero in het oude Rome geen zin had om te werken aan zijn ontwikkeling, bewust de toenmalige inwijdingsstappen oversloeg en waanzinnig werd, kan er ook per ongeluk een versnelling van de innerlijke ontwikkeling optreden. Zo kan door meditatie ineens zoveel energie gaan stromen, dat dit niet kan worden gehanteerd. Psychische verwarring (zelfs psychoses) en gezondheidsklachten kunnen het gevolg zijn. Het probleem zit hem dan vaak in het onvoldoende verbonden zijn met de aarde. Dit wordt ook wel ‘gronden’ genoemd. Het is dus van belang om je goed met de aarde te verbinden als je aan de slag gaat met meditatie.

Ben je goed geaard en kun je de ‘verbinding tussen hemel en aarde’ tot stand brengen, dan komt de weg vrij voor een breder inzicht. Dan gaat het als het ware stromen. Dat wil niet zeggen dat het dan altijd leuk is wat je meemaakt of tegenkomt in jezelf. Je gaat namelijk kennis maken met alle gebieden van je hart en ziel, dus ook de donkere. Professor dr. Carl Gustav Jung noemde dat het bewust worden van je onbewuste delen en je complexen. Ook heeft hij veel geschreven over het ego, je identiteit, tot inzicht komen waarom je op aarde bent en hoe jij je verhoudt ten opzichte van anderen.

Bijna iedereen die onderweg in zijn persoonlijke ontwikkeling zichzelf tegen komt, schrikt enorm van wat hij ziet. Dat hoort erbij. Wanneer je langzaam aan je maskers af zet, komt daar misschien een verdrietige, wraaklustige of ondankbare versie van jezelf onder vandaan. Wellicht juist die eigenschappen waaraan jij zo’n hekel had bij anderen…

Over de weg tot zelfinzicht gaat ook een mooi stuk uit het Evangelie van Thomas, geschreven in de eerste eeuw na Christus en opnieuw ontdekt in 1945 bij Nag Hammadi. Logion 2 van dit evangelie gaat over de stadia 1. bewust worden, 2. zoeken, 3. zien, 4. schrikken van wat je ziet en 5. je verwonderen, 6. het loslaten, waarna je 7. open komt te staan voor nieuwe inzichten in jezelf en de wereld. Kijk zelf:

Jezus zei:

Laat hij die zoekt voortgaan met zoeken
totdat hij vindt
en wanneer hij vindt
zal hij geschokt zijn
en geschokt zijnde
zal hij zich verwonderen
en hij zal koning zijn over het AL.

Voor je koning bent over het AL, ben je wat jaren verder, maar wanhoop niet. Wie zich inspant en ontspant, zal het ooit vinden. Als je maar met beide benen op de grond blijft!

Share this Post