Met beide benen op de grond

Hoe jouw ontwikkelingsweg er ook uitziet, het is altijd belangrijk om (letterlijk) goed met beide benen op de grond te blijven staan. Goed te aarden.

Lange tijd werd kennis over de mysteriën van leven en dood alleen doorgegeven door een paar hoog ontwikkelde mensen. Keizers, koningen, priesters en profeten gingen door hun spirituele ontwikkeling steeds meer dingen waarnemen die ze eerst niet zagen. De één zag bijvoorbeeld engelen, een ander werd helderziend of ze kregen meer oog voor de schoonheid van kleine dingen in de natuur. Daarnaast gingen hun ogen open voor hun eigen boosheid, jaloezie of angsten.

Tegenwoordig luistert de één naar zijn hart door meditatie en krijgt een ander inzicht in zijn onbewuste door het onderzoeken van zijn dromen. Weer een ander hervindt zijn ziel in de natuur en krijgt daar inspirerende gedachten over zichzelf en de wereld, zoals de bekende natuurkundige Isaac Newton. Ook in gebed gaan of luisteren naar muziek geeft velen een vorm van verbinding.

Het rustig opbouwen van dit verhoogde bewustzijn is belangrijk. Zo probeerde de Romeinse keizer Nero zonder jarenlange oefening ineens toe te treden tot een hoge inwijdingsgraad. Hij werd krankzinnig genoemd en een zeer gewelddadig heerser. Hoewel de mensheid in een ander ontwikkelingsstadium is gekomen en er daardoor een snellere ontwikkelingsweg mogelijk is, blijft het belangrijk om geaard en gedoseerd op te bouwen.

Door een goed uitgevoerde meditatie kan er bijvoorbeeld ineens zoveel energie gaan stromen, dat dit niet kan worden gehanteerd. Psychische verwarring (zelfs psychoses) en andere gezondheidsklachten kunnen het gevolg zijn. Het probleem zit hem dan vaak in het onvoldoende verbonden zijn met de aarde. Verbinden met de aarde wordt ook wel ‘gronden’ genoemd. Je met de aarde te verbinden kan bijvoorbeeld door wandelen, te visualiseren dat er wortels aan je voeten groeien, te werken in de tuin of te sporten.

Ben je goed geaard en kun je de ‘verbinding tussen hemel en aarde’ tot stand brengen, dan komt de weg vrij voor een breder inzicht. Dan gaat het als het ware stromen. Dat wil niet zeggen dat het dan altijd leuk is wat je meemaakt of tegenkomt in jezelf. Onder je maskers zit misschien een verdrietige, wraaklustige of ondankbare versie van jezelf. Wellicht juist die eigenschappen waaraan jij zo’n hekel had bij anderen…

Over deze weg tot zelfinzicht is een mooi stukje geschreven in het Evangelie van Thomas, geschreven in de eerste eeuw na Christus en opnieuw ontdekt in 1945 bij Nag Hammadi. Logion 2 van dit evangelie gaat over zeven stadia:

1. bewust worden
2. zoeken
3. zien
4. schrikken van wat je ziet
5. je verwonderen
6. het loslaten
7. open komen te staan voor nieuwe inzichten.

“Jezus zei:

Laat hij die zoekt voortgaan met zoeken
totdat hij vindt
en wanneer hij vindt
zal hij geschokt zijn
en geschokt zijnde
zal hij zich verwonderen
en hij zal koning zijn over het Al.”

Voor je koning bent over het Al ben je wat jaren verder 😉 Maar wanhoop niet. Wie op zoek gaat naar liefde, licht en dankbaarheid, zich daarbij inspant en ontspant, aardt, bij dogma’s wegblijft en blijft relativeren zal Al het ooit vinden. Zolang je maar met beide benen op de grond blijft!

Share this Post