Zinbeleving in ‘doen’ en ‘zijn’

The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away.” Pablo Picasso

Op zoek naar zingeving
Stil staan bij je leven kan leiden tot hernieuwde zingeving en zinbeleving. Zinbeleving kan worden gevonden in kleine en grote dingen, in activiteiten en in ‘zijn’. Wanneer het niet lukt om zin te beleven in het leven, kan dat onder meer leiden tot eenzaamheid, depressie, verslaving, ziekte en burn-out. Gelukkig is het mogelijk om actief naar zingeving op zoek te gaan.

Ons gevoelde doel
Zingeving en zinbeleving hangen ten diepste samen met wie wij zijn als mens en het gevoelde doel of de zin van ons bestaan. Door te luisteren naar je hart kun je gehoor geven aan je wensen en verlangens, talenten en gaven op het spoor komen en tijd besteden aan datgene wat jou inspireert. Dit kan vervulling, houvast, rust en/of richting geven. Het is dus belangrijk om je hart te kunnen horen, ermee in verbinding te staan.

Positie ten opzichte van onze omgeving
Zinvinding heeft ook vaak te maken met onze positie ten opzichte van onze omgeving. We willen geaccepteerd worden door anderen, steun ervaren en tegelijk onze unieke zielewensen en levensmissie leven. Een verstoorde balans tussen autonomie (zelf kunnen bepalen) en participatie (deelnemen aan de maatschappij, relaties etc.) kan zingevingsvragen opleveren. Net als een gebrek aan overgave aan het leven, het gevoel ‘vast te zitten’, juist te worden geleefd of het ontbreken van het gevoel onderdeel te zijn van iets dat je overstijgt.

Begeleiding bij zinvinding
Zoeken naar zin of het ervaren van leegte kan uitputtend zijn en een eenzame weg. Ook als je een druk sociaal leven hebt en een goede baan. Ik bied een luisterend oor voor jouw levensverhaal en begeleid je graag bij het vinden van meer zelfinzicht, verbinding en vervulling. Een traject om bewust te ruimte maken om stil te staan bij je leven.