Rode draden in je leven herkennen

Het leven wordt voorwaarts geleefd maar achterwaarts begrepen.” Søren Kierkegaard (1813-1855)

Stil staan bij je leven
Stil staan bij je leven is niet vanzelfsprekend. Veel mensen leren zichzelf pas beter kennen als ze worden getroffen door ziekte, verlies of machteloosheid. Ze worden dan gedwongen om prioriteiten te stellen, om naar hun lichaam en hart te luisteren, om pas op de plaats te maken. Daardoor zien ze opeens wat echt belangrijk voor hen is. Liefde bijvoorbeeld, of geborgenheid, stilte, de natuur of een warme douche. Het kan van alles zijn.

Zingeving, ruimte en richting
We komen jouw leven onder meer op het spoor via gesprekken, visualisatie en (familie)opstellingen. Het verkennen van je leven geeft ruimte en richting. Als je jezelf beter begrijpt en jouw pijn, talenten en uitdagingen op het spoor komt, kun je beter bepalen wat je met je leven wilt. Je kunt voelen wat jou zin geeft, doelen stellen, belemmeringen gaan wegnemen en rust, positieve energie en zingeving toevoegen. Zo kom jij helemaal in je kracht.

Rode draden en levenslessen
Het in beeld brengen van je leven is geen doel op zich. We beperken ons tot wat nu relevant is voor jou. Soms staan gebeurtenissen op zichzelf. Maar vaak ontdekken we als je terugkijkt op je leven een rode draad of een bepaalde samenhang met andere gebeurtenissen. Door terug te kijken doe je levenslessen op. Een mooi voorbeeld van een leercurve zie je terug in onderstaand gedicht.

Een Tibetaans gedicht
1. Ik loop door een straat. Er is een diep gat in het trottoir. Ik val er in.
Ik ben verloren, ik ben radeloos. Het is mijn schuld niet.
Het duurt eeuwig om een uitweg te vinden.

2. Ik loop door dezelfde straat. Er is een diep gat in het trottoir. Ik doe alsof ik het niet zie.
Ik val er weer in. Ik kan niet geloven dat ik op dezelfde plek ben. Maar het is mijn schuld niet.
Het duurt nog lang voordat ik eruit ben.

3. Ik loop door dezelfde straat. Er is een diep gat in het trottoir. Ik zie dat het er is.
Ik val er weer in, het is een gewoonte. Mijn ogen zijn open. Ik weet waar ik ben. Het is mijn schuld.
Ik kom er direct uit.

4. Ik loop door dezelfde straat. Er is een diep gat in het trottoir. Ik loop er omheen.

5. Ik loop door een andere straat.

Crisis als kans
Door betekenis te geven aan wat je meemaakt kun je een lastige periode ombuigen in een kans. Een nieuwe start. Het is mijn specialiteit om jou daarbij te begeleiden.

  • In het levensverhaal van de bekende psychiater Carl Gustav Jung zie je terug hoe hij van een persoonlijke crisis een kans maakte.
  • Lees hier meer over de samenhang tussen zingeving en je levensverhaal.