Nieuwe wetenschappelijke kijk op ziekte en genezing

Herstel door herverbinding
Tijdens mijn medische opleidingen en vanaf het moment dat ik mensen ging begeleiden op fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel gebied, zag ik steeds duidelijker hoe belangrijk het kunnen ervaren van verbinding is voor onze lichamelijke gezondheid. Hieronder vertel ik iets over die verbinding tussen lichaam, ziel en geest, vanuit het werk van een aantal vooruitstrevende medici.

Vier pijlers
Mensen die goed in hun vel zitten, blijken vaak vier elementen gemeen te hebben: ze beleven autonomie (het gevoel zelf aan het stuur te zitten van hun leven), ervaren steun van anderen, hebben een levensdoel (iets wat hun leven zin geeft, verbinding met iets wat hen overstijgt) en voelen zich in hun lichaam hier op aarde op de juiste plek. Dr. Hans Schilder staat in zijn boek Herverbinding uitgebreid stil bij hoe deze psychische, transpersoonlijke en religieuze aspecten te beïnvloeden zijn via hernieuwd contact met jezelf, anderen en met iets dat jou overstijgt. Deze nieuwe verbinding kan bijdragen aan zowel herstel bij ernstige ziekte als aan persoonlijke groei.

Dr. Jeffrey Rediger (o.a. Harvard Medical School), pionier op het gebied van het versterken van het zelfhelend vermogen van de mens, deelt de inzichten van Schilder. In zijn boek Spontaan genezen vertelt hij het verhaal van mensen die tegen alle verwachtingen in genezen van ingrijpende en ongeneeslijke ziekten. Hij onderzocht de diepere oorzaken van ziekte en toont hoe we onszelf op fysiek en mentaal niveau grondig wakker kunnen schudden en resetten. Hij ziet de genezing van onze identiteit als grootste hulpmiddel.

Heel interessant in dit kader is ook de denkwijze van arts en psychotherapeut dr. Ruediger Dahlke. Hij ziet lichamelijke klachten als uitdrukking van geestelijke uitdagingen. In zijn boek Ziekte als symbool heeft hij dit uitgewerkt. Aan het type klacht kun je volgens hem herkennen waar de schoen eigenlijk wringt. Heb je oorpijn, denk dan aan een (verborgen) issue met luisteren. Heb je hartklachten, dan is een oorzaak mogelijk gerelateerd aan liefde of tweestrijd. Heb je nekklachten dan draag jij mogelijk een te zware last op je schouders. Dahlke constateerde duizenden keren hoe de levensvragen van zijn patiënten zorgden voor ziekte én herstel en werd hierin een voorloper en specialist.

Het cognitieve niveau ontstijgen
Steeds meer onderzoek wijst uit dat de impact van een verandering (zowel geestelijk als lichamelijk) groter is naarmate je in een genezingsproces het cognitieve niveau (het denken) kan ontstijgen. Hoogleraar psychiatrie dr. Bessel van der Kolk (o.a. Boston University) bij wie ik colleges volgde over de fundamenten van trauma, deed hier baanbrekend neuropsychiatrisch onderzoek naar. Voelen en ervaren blijkt als helingsinstrument veel effectiever dan alleen een gesprek voeren, zo volgt onder meer uit zijn boek Trauma sporen.

Psychotherapeut Bert Hellinger bedacht een praktische en ervaringsgerichte werkvorm om het cognitieve niveau te ontstijgen. Via zijn systeemwerk, ook wel familie-opstellingen of psychotherapeutisch rollenspel genoemd, ervaar je diepere lagen van je gevoel en krijg je inzicht in de invloed van je omgeving en krachtenvelden binnen een systeem. Ik werk hier graag mee. Hellinger baseerde zich mede op de theorieën van de bekende psychiater dr. Carl Gustav Jung, over wiens werk ik een driejarige opleiding volgde. Jung zag dat bijna alle levensvragen en veel lichamelijke klachten van mensen waren terug te voeren op het ontbreken van verbinding. Re-ligare, her-verbinding, religie, was daarom een belangrijke pijler in zijn werk.

Innovatieve zielzorg
In mijn praktijk zie ik de positieve effecten van het aanwakkeren van symbolisch bewustzijn en deze ervaringsgerichte werkvormen voor lichamelijk herstel dagelijks. Het model van hoogleraar geestelijke begeleiding dr. Tjeu van Knippenberg, genaamd ’tussen naam en identiteit’, is ook heel behulpzaam bij het aanboren van iemands volledige potentieel. In zijn boek Existentiële zielzorg legt hij dit heel toegankelijk uit.

In mijn ogen is een holistische kijk op gezondheid essentieel voor herstel en voor persoonlijke ontwikkeling. ‘Komt het zien’ wordt ‘komt het ervaren‘. Weet je van harte welkom!