Moreel beraad

Moreel beraad voor zorgteams
Moreel beraad is een gestructureerd en methodisch groepsgesprek over iets wat ‘schuurt’. Een ethisch dilemma binnen een zorgteam of -organisatie. Alle vragen zijn terug te voeren tot ‘wat is ethisch juiste zorg in situatie X met cliënt Y of medewerker Z’. Denk aan een dame die niet meer wil eten en drinken, maar de familie wil dit wel. Of een heer die veel extra aandacht vraagt, die sommige medewerkers wel geven en anderen niet. Hoe geef je als team dan invulling aan wat ethisch juist is.

De dialoog aangaan
Moreel beraad is geen discussie, maar een dialoog. In het groepsgesprek wordt het dilemma omschreven, het punt waarover wrijving of onbegrip voor elkaars standpunt is ontstaan. Door het noteren van de mening van de diverse betrokkenen, zoals die van de patiënt, medebewoners of -patiënten, familie, zorgmedewerkers, artsen, psycholoog, management en/of de organisatie ontstaat overzicht. Daarna worden de waarden achter de conflicterende meningen onderzocht. Dit leidt tot ontwarring en verheldering. Vaak wordt duidelijk dat er een aantal waarden bij meerdere betrokkenen een rol spelen. Er ontstaan nieuwe inzichten en meer onderling begrip. Eventueel kunnen hierna keuzemogelijkheden worden geformuleerd voor hoe nu verder en worden daarover afspraken gemaakt.

Betere samenwerking
Moreel beraad vergroot het inzicht in de eigen professionaliteit en bevordert ook de samenwerking tussen de verschillende betrokkenen. Denk aan de onderlinge communicatie en de bejegening van elkaar. De kwaliteit (van o.a. methode, gesprekshouding, participatie, proces en uitkomst) en voortgang van het moreel beraad worden bewaakt door een daartoe opgeleide gespreksleider zoals ik. Ik begeleid en bevorder het onderlinge gesprek over de morele vraag. Alle deelnemers binnen een moreel beraad zijn gelijk.

Professionele begeleiding
Ik kan met u en uw team of organisatie een moreel dilemma formuleren, het moreel beraad leiden en/of moreel beraad als instrument implementeren in uw organisatie. Ook verzorg ik nagesprekken, wanneer nieuwe inzichten erom vragen om in kleiner verband verder te praten.