Biecht & Boost

Leven met de handrem erop
Bij het begeleiden van mensen in de laatste levensfase merkte ik dat veel mensen langdurig informatie met zich meedragen die hun ontwikkeling remt, hun gemoed verzwaart en hun levensplezier in de weg staat. Een stil gedragen misbruik in de jeugd waarvan zelfs de levenspartner niks weet. Schaamte over gedachten die maar blijven komen of gedrag dat steeds maar wordt herhaald, tegen beter weten in. Schuldgevoel over iets waarvan je hoopt dat anderen er nooit achter komen. Maar bijvoorbeeld ook spirituele ervaringen die te ver van ‘normaal’ af staan om te durven delen. Pas op het laatste moment kwamen ze te voorschijn. Het vertellen luchtte op en leidde vaak tot nieuwe inzichten.

Biechten, zoals vroeger in de kerk
Ik vond het zo zonde van al die jaren leven met stil gedragen pijn, verdriet en eenzaamheid, dat ik het concept Biecht & boost bedacht. Gebaseerd op het biechten van vroeger in de kerk, waar je met een priester kon delen wat je op je hart had. In dit nieuwe concept ben ik niet een door een kerk aangestelde bemiddelaar, maar bied ik wel een luisterend oor en steun om verder te kunnen. Met een open geest luister ik naar wat jou bezig houdt. Oordeelloos. Ik bied je een vrijplaats om te spreken en heb een geheimhoudingsplicht.

Een boost, voor een frisse start
Als je hebt gedeeld wat je wilde delen kijken we hoe je verder kunt. Soms is het genoeg als dingen er gewoon mogen zijn. Alleen je hart luchten geeft al nieuwe kracht en innerlijke ruimte. Als je daarnaast actief een nieuwe start wilt maken, kijken we wat daarvoor nodig is. Dan staan we bijvoorbeeld stil bij hoe de gebeurtenis jou heeft gevormd als mens en waar je kracht uit hebt geput. Ook kunnen we concreet aan de slag gaan met wat je wilt accepteren en/of transformeren in je verdere leven. Dan krijg je praktische handvatten voor hoe je dat kunt doen.

Alles ligt open op jouw nieuwe pad
Vaak werkt een ritueel, waarbij je afscheid neemt van het oude en het nieuwe verwelkomt, heel helend. Vanuit een nieuwe basis ga jij als een nieuw mens de toekomst tegemoet.

“Ik ben niet iemand die in therapie gaat. Maar ik merkte dat mijn verdriet letterlijk aan me begon te vreten door steeds meer lichamelijke klachten. Door die dag met jou was er tijd en ruimte om alles een plek te geven en daarna letterlijk te begraven. Ik kijk er met veel warmte naar terug.” Dave