Balans in al je bestaansdimensies

Mensen zitten goed in hun vel als zowel hun fysieke, sociale, psychische en spirituele dimensie in balans zijn. Wat betekent dat?

Goed contact met je lichaam is een basisvoorwaarde voor welzijn. Kleine en grote trauma’s kunnen dit contact verstoren. Liefdevol naar je lichaam leren luisteren is daarom van belang. Ook een gezonde leefstijl draagt bij aan je goed voelen. We hebben het dan over de fysieke dimensie.

Erbij horen, succes hebben, iets betekenen voor anderen en goed doen zijn voorbeelden van elementen uit de sociale dimensie. Hoe is bij jou de balans tussen jezelf kunnen zijn (autonomie) en opgaan in relaties? Tot welke groepen behoor je (gezin, werk, vrienden, hobby’s, etc.), wat betekenen die voor jou en hoe verbind jij je in relaties?

De psychische dimensie gaat over de verbinding met jezelf. Als die verbinding liefdevol is en jij jezelf goed kent, draagt dit bij aan innerlijke rust en zelfverwerkelijking: in vreugde doen waarvoor je op aarde bent. Zelfkennis krijg je onder meer door het onderzoeken van hoogte- en dieptepunten op je levenspad en het onderkennen van je verlangens en behoeften.

Vraagstukken uit de spirituele dimensie zijn bijvoorbeeld wat jouw plaats en betekenis is in het grotere geheel, wat jou inspireert om het goede te doen en het ervaren van iets dat je overstijgt. Je verbinden met je zingevingsbronnen kan nieuwe levensenergie, ruimte en richting geven.

Een blokkade of disbalans in één van deze vier dimensies kan je hele leven uit evenwicht brengen en leiden tot bijvoorbeeld eenzaamheid, burn-out, ziekte, depressie of zingevingsvragen. Als je liefdevol naar jezelf en anderen kan kijken en weet waar jij je energie uit haalt, komt je leven in stroming. Dit bevordert niet alleen jouw welzijn, maar ook dat van de maatschappij.

Het werken met deze vier bestaansdimensies wordt ook wel existentieel welzijn counseling genoemd, is wetenschappelijk erkend en werd de afgelopen decennia gestimuleerd door emeritus hoogleraar psychologie dr. Mia Leijssen. In het programma ‘Leven vanuit Liefde’ staan we stil bij al je bestaansdimensies door middel van ervaringsgerichte werkvormen en praktische handvatten voor een levensveranderend resultaat.

Share this Post