De autobiografie als instrument

Rode draden in het leven

Er zijn verschillende manieren om met gebeurtenissen in ons leven om te gaan. Je kunt je afvragen hoeveel invloed we hebben op wat er in ons leven gebeurt. Maar jouw individualiteit, wie je als uniek menselijk wezen bent, wordt zichtbaar in het hoe: hoe ben je in de loop van je leven met je lot omgegaan? Vaak zie je als je terug kijkt een rode draad, een bepaalde samenhang. Je kunt dan de vraag stellen wat jouw ontwikkeling is en hoe je in je leven leert. Een mooi voorbeeld van een leercurve zie je terug in onderstaand gedicht:

Een Tibetaans gedicht

1. Ik loop door een straat. Er is een diep gat in het trottoir. Ik val er in.
Ik ben verloren, ik ben radeloos. Het is mijn schuld niet.
Het duurt eeuwig om een uitweg te vinden.

2. Ik loop door dezelfde straat. Er is een diep gat in het trottoir. Ik doe alsof ik het niet zie.
Ik val er weer in. Ik kan niet geloven dat ik op dezelfde plek ben.
Maar het is mijn schuld niet.
Het duurt nog lang voordat ik eruit ben.

3. Ik loop door dezelfde straat. Er is een diep gat in het trottoir. Ik zie dat het er is.
Ik val er weer in, het is een gewoonte.  Mijn ogen zijn open.  Ik weet waar ik ben.
Het is mijn schuld.
Ik kom er direct uit.

4. Ik loop door dezelfde straat. Er is een diep gat in het trottoir. Ik loop er omheen.

5. Ik loop door een andere straat.

Aan de hand van dit mooie gedicht kun je je eigen levenslessen herkennen. Doe er je voordeel mee!

Share this Post