Zingeving

Zinbeleving kan worden gevonden in kleine en grote dingen, in activiteiten en in ‘zijn’. Wanneer het niet lukt om zin te beleven in het leven, kan dat onder meer leiden tot eenzaamheid, depressie, verslaving, ziekte en burn-out. Gelukkig is het mogelijk om actief naar zingeving op zoek te gaan.

Zingeving en zinbeleving hangen ten diepste samen met wie wij zijn als mens en het gevoelde doel of de zin van ons bestaan. Liefde, identiteitsontwikkeling en verbinding vinden zijn belangrijke thema’s bij zingeving. Door te luisteren naar je hart kun je gehoor geven aan je wensen en verlangens, talenten en gaven op het spoor komen en tijd besteden aan datgene wat jou inspireert. Dit kan vervulling, houvast, rust en/of richting geven.

Zinvinding heeft ook vaak te maken met onze positie ten opzichte van onze omgeving. We willen geaccepteerd worden door anderen, steun ervaren en tegelijk onze unieke zielewensen en levensmissie leven. Een verstoorde balans tussen autonomie (zelf kunnen bepalen) en participatie (deelnemen aan de maatschappij, relaties etc.) kan zingevingsvragen opleveren. Net als een gebrek aan overgave aan het leven, het gevoel ‘vast te zitten’ of juist te worden geleefd of de wens onderdeel te zijn van iets dat ons overstijgt. Er nog vele andere situaties waarin zin-zoeken onbewust een rol speelt.

Zoeken naar zin of het ervaren van leegte kan uitputtend zijn en een eenzame weg. Ik begeleid je graag bij het vinden van meer zelfinzicht, verbinding en vervulling.

Share this Post