Over mij

Welkom! Ik ben Claudia Füss, getrouwd met Rein en moeder van twee lieve meiden. Mijn pad als coach en begeleider startte toen ik turntraining ging geven in 1997. Het leukste vond ik het werken met ieders unieke talent, het aanleren van nog niet vertoonde elementen en het vergroten van het zelfvertrouwen van de meiden. Ik heb ongeveer 13 jaar met veel plezier training gegeven, naast studie en werk. 

Omdat ik makkelijk leerde lag het voor de hand dat ik naar de universiteit ging. Daar heb ik rechten gestudeerd en later, in de avonduren, bestuurskunde. Ik werkte onder meer als gerechtssecretaris bij een rechtbank, als jurist arbeidsrecht en bestuursrecht, als lobbyist, interim-manager, bestuurder bij landelijke werkgeversorganisaties en als politicus. Omdat ik hoge ambities had en was gezegend met veel energie, werkte ik hard en bereikte veel. 

Door complicaties bij de bevalling van onze jongste veranderde mijn leven. Pas op dat moment besefte ik dat het leven niet zo maakbaar was als ik altijd dacht: “als je maar hard genoeg werkt, dan…”. Ook wilde ik meer tijd maken voor onze kinderen. Een gedachte die ik bij vrouwen altijd belachelijk vond, want “met zo’n mentaliteit kwam er natuurlijk nooit een vrouwelijk premier!” Ik besloot te stoppen met mijn juridische en bestuurlijke werk, met de politiek en met mijn grootste opdrachten als zzp-er. Omdat dit werk zo’n 14 jaar mijn levensdoel was geweest, viel ik in een gat, met gevoelens van depressie, burn-out en mid-lifecrisis door elkaar.  

Maar deze crisis bleek ook een opening. Want in die periode van leegte kreeg ik o.a. betekenisvolle dromen, kwamen er zinvolle toevalligheden op mijn pad en ontstond mijn interesse voor de mysteriën van leven en dood. Ik ging mediteren, bidden, gezond eten en meer bewegen, volgde diverse opleidingen op het gebied van psychologie, zingeving en spiritualiteit en kreeg bijzondere belangstelling voor het innerlijk christendom. Als iemand me dat een paar jaar daarvoor had gezegd, had ik hem hard uitgelachen. Want hoewel ik als kind een echte Jezus-fan was en bijzondere ervaringen had, vond ik dat later “zweverig gedoe”, want het was niet “evidence based”… Hmm lekker confronterend. Achteraf ben ik dankbaar voor deze periode. Want zonder ‘ingreep’ was ik misschien mijn hele leven blijven hangen in het rationele. Nu maakte ik een reis van hoofd naar hart.

In mijn praktijk en werk voor zorginstellingen merk ik dat iedereen die bewust bezig is met zingeving en spiritualiteit meer rust en diepgang kan ervaren en dat ook lichamelijke klachten erdoor kunnen worden begrepen en kunnen afnemen. Dat kan o.a. via meditatie en/of gebed, via inzichtgevende oefeningen en door het ontdekken van de diepere lagen van je levensverhaal. Zelfs cliënten van 95 en 100 jaar met verdriet en een doodswens hadden hier baat bij. Ook in crisistijd -of misschien wel juist in crisistijd- kun je naast je verdriet, moeheid en onrust, zinbeleving (leren) ervaren, kansen ontdekken en besluiten ‘aan jezelf te werken‘. Het Chinese schriftteken voor ‘crisis’ is samengesteld uit de tekens ‘gevaar’ en ‘kans’. Wie deze kans pakt en zoekt naar zelfinzicht, kan groeien als mens en bewuster gaan leven. Prachtig om dit steeds weer te zien. 

Naast mijn werk doe ik onderzoek naar innerlijke vernieuwing. Bijvoorbeeld hoe je de verbinding met jezelf, anderen en het goddelijke (Liefde, het onkenbare, Licht, de heilige bron, het Al, de universele kracht of de grote vader-moeder) kan versterken. Welke stappen je kan zetten om een zo zuiver mogelijk mens te worden. Maar ook de relatie tussen bijzondere (religieuze) ervaringen, reïncarnatie, persoonlijke ontwikkeling en het christendom, de kracht van bijbelsymboliek en hoe oude wijsheidstradities lichtpuntjes kunnen zijn voor de zingevingsvragen van deze tijd, zoals leegte, angst, eenzaamheid, burn-out, bore-out en depressie. Om antwoorden te vinden studeer ik theologie, volg ik een opleiding tot lichtwerker en bestudeer ik o.a. oude en nieuwe inwijdingswegen. Ik schrijf daarover blogs. En verder… probeer ik vooral de humor erin te houden! 

Geen levensweg is gelijk. Dat zie je maar weer! 😉

*

Hieronder vind je mijn cv en enkele resultaten in eerdere werkzaamheden:

WERKZAAMHEDEN

 • Eigenaar Illumica (november 2009 – heden) Psychosociale en spirituele zorg en leiderschapscoaching. Begeleiding bij onder meer levensvragen, angst, verdriet, leegte en onrust rondom o.a. de dood, gebrek aan (zelf)liefde en zelfvertrouwen, religieuze overtuigingen, spirituele ontwikkeling en ervaringen, persoonlijke transformatie en ziekte. Tot 2014: advies, coaching en interim-management.
 • Geestelijk verzorger Stichting Tante Louise Zorg a.i. (juni 2018 – heden) Interim geestelijk verzorger bij zorginstelling met 17 locaties door afwezigheid van diverse geestelijk verzorgers. Ouderen begeleiden bij o.a. verdriet, angst, onrust, eenzaamheid, omgaan met ziekte en verandering, existentiële vragen, religieuze vraagstukken, zelf-liefde, zingeving, begeleiding in de laatste levensfase, religieuze en niet religieuze rituelen. O.a. individuele zorg, groepsgesprekken, gesprekken met familie, moreel beraad met ander zorgpersoneel en management. (juni 2018 – april 2019, september 2019 – heden)
 • Lid Raad van Toezicht Spectrum SPCO (augustus 2019 – heden) koepelorganisatie voor protestants christelijk basisonderwijs. Taken: toezicht houden op het beleid en de taakuitvoering van het College van Bestuur, op de algemene gang van zaken in de stichting en de door de stichting bestuurde scholen. 
 • Psychosociale en spirituele zorg Hospice Lansingerland (november 2016 – heden) beleidsmatige ondersteuning bij de opzet van geestelijke palliatieve zorg en het verlenen van stervensbegeleiding (psychosociale en spirituele zorg) aan mensen in de laatste levensfase bij o.a. angst, onrust, verdriet, conflicten, levensvragen en bij spirituele en religieuze vragen. Vrijwilligerswerk.
 • Bestuurslid VNO-NCW Oostland (maart 2014 – januari 2015), portefeuille Arbeid en Onderwijs, MVO, ‘goed besturen’, samenwerking overheid – bedrijfsleven.
 • Directeur Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA) (mei 2010 – juli 2014) Branchevereniging en netwerkorganisatie voor ondernemers in internationale arbeid. Bestuurlijk overleg met Ministers, staatssecretarissen, burgemeesters en wethouders en ambtelijke top overheid. Lid Algemeen Bestuur MKB Nederland, Centraal college van Deskundigen SNA, bestuurslid Stichting Normering Flexwonen. CAO onderhandelaar. Lid van diverse commissies/overlegfora bij ministeries van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken, Financien, Belastingdienst, Inspectie SZW. Contactpersoon gemeenten, VNG, Aedes, ondernemers, politiek, vakbonden en pers.
 • Diverse politieke activiteiten voor het CDA (november 2004 – maart 2014), fractievoorzitter gemeenteraad Lansingerland, algemeen plaatsvervangend commissievoorzitter, (vice)voorzitter presidium (2010 – 2014), vice-fractievoorzitter gemeenteraad (2007-2010), kandidaat voor Tweede Kamerverkiezingen (2012), bestuurslid Bestuurdersvereniging Zuid-Holland (2012-2013), lid schrijfgroep verkiezingsprogramma Provinciale Staten verkiezingen (2010), lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen (2009-2010), duo- lijsttrekker (2006), bestuurslid afdeling Berkel en Rodenrijs (2004-2006).
 • Trainster turnen dames S.V. DOTO Bergschenhoek (september 1997 – 2010) Fysieke en mentale begeleiding van turnsters, waaronder coaching op zelfvertrouwen, faalangst en plezierbeleving. Top en subtop Nederlandse Dames Turnen en jong talent.
 • Adviseur en lobbyist Transport en Logistiek Nederland te Zoetermeer (januari 2008 – januari 2010) Adviseren directie, voorzitter en regiobesturen. Belangenbehartiging richting politiek en overheden. Lid van een veertigtal werkgroepen, waaronder clustercoördinator ruimte en infra bij GOVERA (Randstedelijke organisatie) en lid kernteam Raad van Advies van Verkeersonderneming. Samenwerking met o.a. EVO, KNV, KvK, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, VNO-NCW, MKB, Bouwend Nederland en LTO Glaskracht.
 • Juridisch adviseur en organisatieadviseur SRK Rechtsbijstand te Zoetermeer (mei 2003 – december 2007) advies SRK directie en staf over bedrijfsvoering: o.a. beleid, strategie, management development en communicatie. Adviseren en procederen, o.a. ontslagzaken, contracten, arbeidsongeschiktheid, faillissementen en reorganisaties, ruimtelijke ordening, milieurecht, schadeprocedures, huursubsidie.
 • Gerechtssecretaris Rechtbank Den Haag, sector kanton – locatie Alphen aan den Rijn (augustus 2000 – mei 2003) opstellen van vonnissen en beschikkingen, begeleiden van griffiepersoneel, griffier ter zitting, onderhouden externe contacten (o.a. deurwaarders, advocaten).

Enkele resultaten (nationaal niveau)

OPLEIDINGEN

Protestantse Theologische Universiteit / Vrije Universiteit – Theologie (september 2019 – januari 2026) O.a. onderzoeken van Bijbelse bronnen, de tradities van het christelijk geloof en hoe mensen hun geloof leven en beleven. Zingeving en spiritualiteit. Hoe kan God in de 21ste eeuw worden gekend? Hoe kunnen mensen persoonlijk groeien door Godskennis? En hoe kan jij met deze nieuwe inzichten iets betekenen voor anderen en de wereld?

Sirion Opleidingen – Opleiding tot Lichtwerker (april 2019 – november 2020) Spirituele psychologie: een mix van toegepaste spiritualiteit en psychologische inzichten. Via meditatie en visualisatie leer je jezelf en anderen doorgronden en bevrijden van trauma’s, complexen en belemmerende overtuigingen en om verbonden te zijn met jezelf, anderen en het goddelijke. Door deze zelfreiniging is het mogelijk om je volledige potentieel te benutten en ervaar je hoe het is om in vrijheid en met vreugde te leven. 

Reliëf – Gespreksleider Moreel Beraad (mei – juli 2019) Opleiding waarin je leert kritisch een moreel dilemma te onderzoeken, met elkaar zorgvuldig afwegingen te maken, verantwoord besluiten te nemen, posities en standpunten te onderzoeken en helder te maken. Doel: moreel beraad met (zorg)professionals kunnen leiden. O.a. kennis over ethiek, ethische gespreksvaardigheden en implementatie van moreel beraad in organisaties. 

Karen Hamaker-Zondag – Jungiaanse psychologie (2015-2018) Opleiding in de analytische en symbolische psychologie van professor dr. C.G. Jung. Cliënten begeleiden bij persoonlijke groei, o.a. door te luisteren naar uitdrukkingen van het het ego en het onbewuste, bijvoorbeeld in dromen, en het analyseren van en omgaan met complexen. Docente drs. Karen Hamaker-Zondag is erelid van de Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie en schreef tientallen boeken.

CIVAS – Familieopstellingen en organisatie-opstellingen (2016-2017) De basis van veel psychische problemen ligt besloten in de jeugd en de familieomstandigheden. Met behulp van een genogram en een familieopstelling wordt de verborgen dynamiek binnen een familie zichtbaar. Problemen worden zo bij de wortel aangepakt. Uniek aan een familieopstelling ofwel systeemtherapie is niet de analyse door de therapeut, maar de persoonlijke bewustwording, de beleving en doorleving van emoties van de cliënt.

Academie voor Geesteswetenschappen (AvG) – Zingeving en Spiritualiteit (Geestelijk begeleider) (2014-2017) Elk mens krijgt in het leven te maken met gebeurtenissen die de kijk op het leven veranderen. De studie geeft inzicht in de functies van leven en dood, geluk en verdriet, ziekte en lijden aan de hand van onder meer psychotherapeutische referentiekaders, religieuze bewegingen, wijsgerige antropologie en spiritualiteit. Therapeutische vaardigheden om cliënten optimaal te ondersteunen, o.a. bij psychosociale problematiek, zingeving en sterf-, verlies- en rouwbegeleiding. Intervisie, stage en scriptie. Scriptie over de Christusimpuls en groei van de ziel. De AvG is de rechtsopvolger van de Hogeschool voor Geesteswetenschappen Utrecht. 4-jarige opleiding in 3 jaar afgerond. (240 ECTS, SKB erkend)

Academie Hypnos – Psycho-oncologische therapie (2016-2017) Begeleiding bij het omgaan met angst en onzekerheid, het vergroten van de kwaliteit van leven en het versterken van het zelf-helend vermogen bij mensen met kanker. O.a. door het uiten van gedachten en gevoelens, het hervinden van ontspanning, het voelen van behoeften, traumaverwerking, het verlichten van belastende behandelingen en het zelf toepassen van pijnreductie onder meer via EFT, CGT en NLP. 41 dagdelen, intervisie, zelfanalyse en vele opdrachten. (50 ECTS, NBVH erkend)

Energieschool – Medische Basiskennis en Psycho-sociale Basiskennis (januari – oktober 2016) Kennis van enerzijds anatomie, fysiologie en pathologie van het lichaam en de verschillende orgaansystemen en anderzijds psychologie, psychopathologie en werken met DSM op HBO bachelor niveau. Daaronder ook etiologie, diagnostiek, ziekteverloop en behandeling, kindergeneeskunde, psychische aandoeningen en klinisch onderzoek. Over de samenhang tussen lichaam en geest in al haar facetten. Conform de Plato-eisen van de Universiteit Leiden, toegekend door de Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO). (40 ECTS en 40 ECTS, CPION & PLATO erkend)

Open Universiteit – modulen Psychologie (2014-2016) Modulen over de psyche, menselijk gedrag en het individu in relatie tot zijn omgeving: hoe ontwikkelt de mens zich in zijn leven, hoe komen verschillen tussen mensen tot stand, wat is de invloed van de omgeving. En modulen met betrekking tot arbeid, organisatie en gezondheid. Onderdeel van een premaster psychologie. (17,2 ECTS)

CIVAS – Voedingsdeskundige, coaching en counseling (2014-2016) Diploma’s behaald voor de opleidingen: Voedingsdeskundige, Orthomoleculaire voeding, Orthomoleculaire voeding voor kinderen, Orthomoleculaire suppletie, Mindfulness, Coaching bij hoogsensitiviteit, Coaching bij hoogbegaafdheid, Hypnotherapie en regressie, Medische Basiskennis, Creatieve therapie, Magnetiseren, Counseling bij verslaving, Stresscounseling, Counseling bij verlies en rouw, Kindercoach, Innerlijke Kind-therapie, Familie- en Organisatie-opstellingen (zie boven). (48 ECTS plus 14 bijscholingen, KTNO erkend)

Academie voor Mediumschap – Intuïtieve ontwikkeling (2015-2016) Scholing in meditatie, geleide visualisatie, healing, energetische therapie, psysic reading en mediumschap. Psychologische kennis en therapeutische vaardigheden. Omgaan met hoogsensitiviteit. Oefeningen uit de creatieve therapie. Ontwikkeling van de helderziende, -horende, -wetende en -voelende capaciteiten die in elk mens aanwezig zijn.

Governance University – Commissarisprogramma (2013) Wat zijn kenmerken van een authentieke commissaris en hoe gaat deze effectief te werk? Onder meer inzichtvraagstukken (strategie en ethiek), ‘hoe bereik je’ vraagstukken (operationeel) en ‘in control’ vraagstukken (compliance, regels en risico’s).

Erasmus University Rotterdam – Masters Degree (drs./MSc) Bestuurskunde, Arbeid, Organisatie en Management (2005-2007) Universitaire opleiding. Inzicht in bestuurlijke systemen, leiderschap en verandermanagement bij overheid en bedrijfsleven. Met een 10 voor het vak Verandermanagement! Scriptie over de psychologische en sociale factoren die een rol spelen bij verandering. (120 ECTS, NVAO erkend)

KNGU-LOI – Physical and Mental Education Training and Coaching (2002-2003) HBO diploma Trainster Turnen Dames, mede ondertekend door het Ministerie van VWS. Vervolg op eerder gevolgde 2-jarige opleiding tot Verenigingsleider. Vakken o.a.: trainingsbeleid, turntechnieken, trainingsmethodiek, leiding geven, plannen, psychologie, fysiologie.

Erasmus University Rotterdam – Master’s Degree (mr./LLM) Nederlands Recht, Bedrijfsrecht en Privaatrecht (1995-2000) Universitaire opleiding Rechten. Waarom hebben we regels, hoe werkt het rechtssysteem en welke regels gelden binnen de diverse aandachtsgebieden binnen het Nederlandse en Internationale recht. (> 240 ECTS, NVAO erkend)