Over mij

Het vinden van innerlijke rust start met het doorgronden van jezelf.

Welkom! Ik ben Claudia Füss, getrouwd met Rein en moeder van twee lieve meiden. Mijn pad als coach en later therapeut startte toen ik turntraining ging geven in 1997. Voor mij was niet alleen de (top)prestatie belangrijk, maar ook zelfvertrouwen, de teamgeest en ontspanning. Dat was mijn eerste professionele kennismaking met de samenwerking tussen lichaam en geest. 

Ik heb veelal in twee werelden geleefd: toen ik turntrainer was studeerde ik rechten en werkte ik als jurist. Na een avondstudie bestuurskunde was ik jaren actief als o.a. interim-manager en politicus. En zo ging dat verder. Want toen ik onze kinderen kreeg en een nieuwe levensfase aanbrak had ik behoefte aan een andere vorm van persoonlijke groei: spirituele ontwikkeling en innerlijke beleving. Een reis van hoofd naar hart. Ik wilde meer liefde en dankbaarheid ervaren, een zinvol en gezond leven leiden en ontdekken hoe je de verbinding met jezelf en een goddelijke bron daadwerkelijk kunt beleven via meditatie en gebed.

Daarom ging ik diverse spirituele stromingen bestuderen en het werk van filosofen, mystici, metafysici, psychologen en psychiaters over spirituele ontwikkeling. Ik vond het interessant om te ontdekken dat er zoiets als universele wijsheid bestaat. Zo blijkt bijvoorbeeld uit een symbolische lezing van de Bijbel dat er verschillende stadia bestaan in spirituele ontwikkeling. Deze stadia zijn ook te vinden in o.a. de gnostiek, hermetica, antroposofie, theosofie, wijsheid van het rozenkruis, het boeddhisme en de psychologie van professor dr. C.G. Jung. De ontwikkelingsweg wordt verschillend aangeduid: als de groei van de ziel, een pad gaan, kennis van het hart (gnosis) ontwikkelen, zelfrealisatie nastreven of verlichting willen bereiken. In al deze stromingen is sprake van een bezielende kracht die de Christuskracht, het Licht, de Geest, het Zelf of Nous wordt genoemd en inwerkt op mensen die zich daarvoor open stellen. 

Tijdens mijn werk in mijn praktijk en voor zorginstellingen merk ik dat deze bezielende kracht mensen soms intens gelukkig kan maken in barre en droevige tijden. Zelfs wanneer er sprake is van een terminale ziekte, een groot verlies of een aandoening die veel van de mogelijkheden van het leven weg neemt. Er kan een diepe vorm van verbondenheid bestaan of ontstaan, waarin mensen de zin van het leven ervaren en een intens gevoel van onvoorwaardelijke liefde beleven. Iedereen kan tot meer rust en diepgang komen als je bewust met zelfinzicht, zingeving en spiritualiteit aan de slag gaat. Zelfs cliënten van 95 en 100 jaar met verdriet en een doodswens hadden hier baat bij.

Wat mij fascineert is hoe mensen worden wie ze zijn en wat hen verbindt. Waaruit ze hun kracht putten als het tegen zit en hoe daaruit groei voortkomt. Bij een persoonlijke crisis wordt de roep van binnenuit vaak intenser om te onderzoeken wie je ten diepste bent. Door jezelf te verkennen op verschillende manieren, zoals het onderzoeken van rode draden of kantelpunten in je levensverhaal, maar ook via meditatie en visualisatie kun je de diepere lagen bereiken die in het dagelijks leven voor ons verborgen lijken te zijn. Sommige mensen verbinden zich daarbij met een goddelijke bron, anderen niet. Ik zie bij cliënten die deze verbinding wel zoeken vaak sneller innerlijke rust optreden en een basisvertrouwen in het leven (her)vinden, ook als het heel erg tegen zit of vroeger heeft gezeten. 

Het geeft mij zin om het leven in al haar facetten te onderzoeken. Daaronder de mysteriën van leven en dood en de kansen van ziekte, onrust en crisis. Ik benut graag een combinatie van eeuwenoude wijsheid, moderne wetenschap en gebed om cliënten ten diepste innerlijke rust, liefde en heling te laten ervaren. 

*

Hieronder vind je mijn cv en enkele resultaten in eerdere werkzaamheden:

WERKZAAMHEDEN

 • Eigenaar Illumica (november 2009 – heden) Psychosociale en spirituele zorg en reflectie. Begeleiding bij onder meer levensvragen, angst, verdriet, leegte en onrust rondom o.a. de dood, gebrek aan (zelf)liefde en zelfvertrouwen, religieuze overtuigingen, spirituele ontwikkeling en ervaringen, persoonlijke transformatie en ziekte. Reflectie en leiderschapscoaching binnen overheid en bedrijfsleven. Tot 2014: advies, coaching en interim-management.
 • Psychosociale en spirituele zorg Hospice Lansingerland (november 2016 – heden) beleidsmatige ondersteuning bij de opzet van geestelijke palliatieve zorg en het verlenen van stervensbegeleiding (psychosociale en spirituele zorg) aan mensen in de laatste levensfase bij o.a. angst, onrust, verdriet, conflicten, levensvragen en bij spirituele en religieuze vragen. Vrijwilligerswerk.
 • Lid Raad van Toezicht Spectrum SPCO (augustus 2019 – heden) koepelorganisatie voor protestants christelijk basisonderwijs. Taken: toezicht houden op het beleid en de taakuitvoering van het College van Bestuur, op de algemene gang van zaken in de stichting en de door de stichting bestuurde scholen. 
 • Geestelijk verzorger Stichting Tante Louise Zorg (juni 2018 – april 2019) Ouderen begeleiden bij o.a. verdriet, angst, onrust, eenzaamheid, omgaan met ziekte en verandering, existentiële vragen, religieuze vraagstukken, zelf-liefde, zingeving, begeleiding in de laatste levensfase, religieuze en niet religieuze rituelen. O.a. individuele zorg, groepsgesprekken, gesprekken met familie, moreel beraad met ander zorgpersoneel en management. Interim opdracht bij zorginstelling met 17 locaties door uitval van diverse geestelijk verzorgers.
 • Bestuurslid VNO-NCW Oostland (maart 2014 – januari 2015), portefeuille Arbeid en Onderwijs, MVO, ‘goed besturen’, samenwerking overheid – bedrijfsleven.
 • Directeur Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA) (mei 2010 – juli 2014) Branchevereniging en netwerkorganisatie voor ondernemers in internationale arbeid. Bestuurlijk overleg met Ministers, staatssecretarissen, burgemeesters en wethouders en ambtelijke top overheid. Lid Algemeen Bestuur MKB Nederland, Centraal college van Deskundigen SNA, bestuurslid Stichting Normering Flexwonen. CAO onderhandelaar. Lid van diverse commissies/overlegfora bij ministeries van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken, Financien, Belastingdienst, Inspectie SZW. Contactpersoon gemeenten, VNG, Aedes, ondernemers, politiek, vakbonden en pers.
 • Diverse politieke activiteiten voor het CDA (november 2004 – maart 2014), fractievoorzitter gemeenteraad Lansingerland, algemeen plaatsvervangend commissievoorzitter, (vice)voorzitter presidium (2010 – 2014), vice-fractievoorzitter gemeenteraad (2007-2010), kandidaat voor Tweede Kamerverkiezingen (2012), bestuurslid Bestuurdersvereniging Zuid-Holland (2012-2013), lid schrijfgroep verkiezingsprogramma Provinciale Staten verkiezingen (2010), lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen (2009-2010), duo- lijsttrekker (2006), bestuurslid afdeling Berkel en Rodenrijs (2004-2006).
 • Trainster turnen dames S.V. DOTO Bergschenhoek (september 1997 – 2010) Fysieke en mentale begeleiding van turnsters, waaronder coaching op zelfvertrouwen, faalangst en plezierbeleving. Top en subtop Nederlandse Dames Turnen en jong talent.
 • Adviseur en lobbyist Transport en Logistiek Nederland te Zoetermeer (januari 2008 – januari 2010) Adviseren directie, voorzitter en regiobesturen. Belangenbehartiging richting politiek en overheden. Lid van een veertigtal werkgroepen, waaronder clustercoördinator ruimte en infra bij GOVERA (Randstedelijke organisatie) en lid kernteam Raad van Advies van Verkeersonderneming. Samenwerking met o.a. EVO, KNV, KvK, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, VNO-NCW, MKB, Bouwend Nederland en LTO Glaskracht.
 • Juridisch adviseur en organisatieadviseur SRK Rechtsbijstand te Zoetermeer (mei 2003 – december 2007) advies SRK directie en staf over bedrijfsvoering: o.a. beleid, strategie, management development en communicatie. Adviseren en procederen, o.a. ontslagzaken, contracten, arbeidsongeschiktheid, faillissementen en reorganisaties, ruimtelijke ordening, milieurecht, schadeprocedures, huursubsidie.
 • Gerechtssecretaris Rechtbank Den Haag, sector kanton – locatie Alphen aan den Rijn (augustus 2000 – mei 2003) opstellen van vonnissen en beschikkingen, begeleiden van griffiepersoneel, griffier ter zitting, onderhouden externe contacten (o.a. deurwaarders, advocaten).

Enkele resultaten (nationaal niveau)

OPLEIDINGEN

Reliëf – Gespreksleider Moreel Beraad (2019) Opleiding waarin je leert kritisch een moreel dilemma te onderzoeken, met elkaar zorgvuldig afwegingen te maken, verantwoord besluiten te nemen, posities en standpunten te onderzoeken en helder te maken. Doel: moreel beraad met (zorg)professionals kunnen leiden. O.a. kennis over ethiek, ethische gespreksvaardigheden en implementatie van moreel beraad in organisaties. 

Karen Hamaker-Zondag – Jungiaanse psychologie (2015-2018) Opleiding in de analytische en symbolische psychologie van professor dr. C.G. Jung. Cliënten begeleiden bij persoonlijke groei, o.a. door te luisteren naar uitdrukkingen van het het ego en het onbewuste, bijvoorbeeld in dromen, en het analyseren van en omgaan met complexen. Docente drs. Karen Hamaker-Zondag is erelid van de Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie en schreef tientallen boeken.

CIVAS – Familieopstellingen en organisatie-opstellingen (2016-2017) De basis van veel psychische problemen ligt besloten in de jeugd en de familieomstandigheden. Met behulp van een genogram en een familieopstelling wordt de verborgen dynamiek binnen een familie zichtbaar. Problemen worden zo bij de wortel aangepakt. Uniek aan een familieopstelling ofwel systeemtherapie is niet de analyse door de therapeut, maar de persoonlijke bewustwording, de beleving en doorleving van emoties van de cliënt.

Academie voor Geesteswetenschappen (AvG) – Zingeving en Spiritualiteit (Geestelijk begeleider) (2014-2017) Elk mens krijgt in het leven te maken met gebeurtenissen die de kijk op het leven veranderen. De studie geeft inzicht in de functies van leven en dood, geluk en verdriet, ziekte en lijden aan de hand van onder meer psychotherapeutische referentiekaders, religieuze bewegingen, wijsgerige antropologie en spiritualiteit. Therapeutische vaardigheden om cliënten optimaal te ondersteunen, o.a. bij psychosociale problematiek, zingeving en sterf-, verlies- en rouwbegeleiding. Intervisie, stage en scriptie. Scriptie over de Christusimpuls en groei van de ziel. De AvG is de rechtsopvolger van de Hogeschool voor Geesteswetenschappen Utrecht. 4-jarige opleiding in 3 jaar afgerond. (240 ECTS, SKB erkend)

Academie Hypnos – Psycho-oncologische therapie (2016-2017) Begeleiding bij het omgaan met angst en onzekerheid, het vergroten van de kwaliteit van leven en het versterken van het zelf-helend vermogen bij mensen met kanker. O.a. door het uiten van gedachten en gevoelens, het hervinden van ontspanning, het voelen van behoeften, traumaverwerking, het verlichten van belastende behandelingen en het zelf toepassen van pijnreductie onder meer via EFT, CGT en NLP. 41 dagdelen, intervisie, zelfanalyse en vele opdrachten. (50 ECTS, NBVH erkend)

Energieschool – Medische Basiskennis en Psycho-sociale Basiskennis (januari – oktober 2016) Kennis van enerzijds anatomie, fysiologie en pathologie van het lichaam en de verschillende orgaansystemen en anderzijds psychologie, psychopathologie en werken met DSM op HBO bachelor niveau. Daaronder ook etiologie, diagnostiek, ziekteverloop en behandeling, kindergeneeskunde, psychische aandoeningen en klinisch onderzoek. Over de samenhang tussen lichaam en geest in al haar facetten. Conform de Plato-eisen van de Universiteit Leiden, toegekend door de Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO). (40 ECTS en 40 ECTS, CPION & PLATO erkend)

Open Universiteit – modulen Psychologie (2014-2016) Modulen over de psyche, menselijk gedrag en het individu in relatie tot zijn omgeving: hoe ontwikkelt de mens zich in zijn leven, hoe komen verschillen tussen mensen tot stand, wat is de invloed van de omgeving. En modulen met betrekking tot arbeid, organisatie en gezondheid. Onderdeel van een premaster psychologie. (17,2 ECTS)

CIVAS – Voedingsdeskundige, coaching en counseling (2014-2016) Diploma’s behaald voor de opleidingen: Voedingsdeskundige, Orthomoleculaire voeding, Orthomoleculaire voeding voor kinderen, Orthomoleculaire suppletie, Mindfulness, Coaching bij hoogsensitiviteit, Coaching bij hoogbegaafdheid, Hypnotherapie en regressie, Medische Basiskennis, Creatieve therapie, Magnetiseren, Counseling bij verslaving, Stresscounseling, Counseling bij verlies en rouw, Kindercoach, Innerlijke Kind-therapie, Familie- en Organisatie-opstellingen (zie boven). (48 ECTS plus 14 bijscholingen, KTNO erkend)

Academie voor Mediumschap – Intuïtieve ontwikkeling (2015-2016) Scholing in meditatie, geleide visualisatie, healing, energetische therapie, psysic reading en mediumschap. Psychologische kennis en therapeutische vaardigheden. Omgaan met hoogsensitiviteit. Oefeningen uit de creatieve therapie. Ontwikkeling van de helderziende, -horende, -wetende en -voelende capaciteiten die in elk mens aanwezig zijn.

Governance University – Commissarisprogramma (2013) Wat zijn kenmerken van een authentieke commissaris en hoe gaat deze effectief te werk? Onder meer inzichtvraagstukken (strategie en ethiek), ‘hoe bereik je’ vraagstukken (operationeel) en ‘in control’ vraagstukken (compliance, regels en risico’s).

Erasmus University Rotterdam – Masters Degree (drs./MSc) Bestuurskunde, Arbeid, Organisatie en Management (2005-2007) Universitaire opleiding. Inzicht in bestuurlijke systemen, leiderschap en verandermanagement bij overheid en bedrijfsleven. Met een 10 voor het vak Verandermanagement! Scriptie over de psychologische en sociale factoren die een rol spelen bij verandering. (120 ECTS, NVAO erkend)

KNGU-LOI – Physical and Mental Education Training and Coaching (2002-2003) HBO diploma Trainster Turnen Dames, mede ondertekend door het Ministerie van VWS. Vervolg op eerder gevolgde 2-jarige opleiding tot Verenigingsleider. Vakken o.a.: trainingsbeleid, turntechnieken, trainingsmethodiek, leiding geven, plannen, psychologie, fysiologie.

Erasmus University Rotterdam – Master’s Degree (mr./LLM) Nederlands Recht, Bedrijfsrecht en Privaatrecht (1995-2000) Universitaire opleiding Rechten. Waarom hebben we regels, hoe werkt het rechtssysteem en welke regels gelden binnen de diverse aandachtsgebieden binnen het Nederlandse en Internationale recht. (> 240 ECTS, NVAO erkend)