Claudia Füss

Welkom! Ik ben Claudia Füss, getrouwd met Rein en moeder van twee lieve meiden. Al van jongs af aan wisten mensen mij te vinden voor een luisterend oor bij levensvragen, bij problemen met ‘anders’ zijn, gedachten over zelfmoord en omgaan met ziekte, dood en religie. Maar in die tijd wilde ik nog straaljagerpiloot, arts of boswachter worden. Dat werd het allemaal niet. Vanaf 1997 ben ik professioneel actief op het gebied van verandering, strategie, zorg en coaching. Onder andere als coach in topsport, jurist, bestuurskundige, politicus, lobbyist, leiderschapscoach en in de geestelijke gezondheidszorg. Sinds 2009 werk ik als zelfstandige.

Centrale thema’s zijn voor mij liefde, wijsheid en verandering. Liefde is waar het volgens mij in het leven om draait. Ik merk dat in mijn eigen leven en ik zie het in mijn werk, of het nu stervensbegeleiding betreft of een veranderklus. Mensen vertonen een bepaald gedrag omdat ze ten diepste -en soms goed verborgen!- op zoek zijn naar liefde. Om de liefde te leren kennen, omarmen en delen is wijsheid nodig. Wijsheid kun je ontwikkelen door zelfinzicht, door te kijken naar wie je in wezen bent, hoe je gaandeweg je leven verandert en hoe je verhoudt tot je omgeving. 

In mijn werk probeer ik te ontdekken wat mensen werkelijk beweegt, wat hen raakt en zin geeft. Dat bepaalt in mijn ogen ook of een gewenste verandering slaagt. Of de verandering nu het verwerken van een trauma is, de wens tot afvallen, een naderend levenseinde of een organisatievraagstuk, elke verandering is uniek voor die persoon of organisatie, op dat moment, onder die specifieke omstandigheden. Daarom is voor mij het levensverhaal essentieel en iemands drijfveren, pijn en verlangens, die soms diep verborgen zijn.

Ik word blij van het aanwakkeren van een vlam als die nog maar een heel klein twinkeltje is. Om mensen en organisaties te helpen naar zichzelf te kijken, veranderingen op het spoor te komen, opnieuw naar verbinding te zoeken en een nieuwe richting vorm te geven. Dat is ook de betekenis van mijn bedrijfsnaam, Illumica, dat komt van het Latijnse woord voor licht. 

 

Hieronder vind je mijn CV, enkele resultaten en mijn professionele registraties:

WERKZAAMHEDEN

  • Eigenaar Illumica (november 2009 – heden) Psychosociale en geestelijke zorg, coaching en verandermanagement. Begeleiding bij levensvragen en onrust rondom o.a. de dood, zelfliefde, religie, spirituele ervaringen en ziekte. Inspiratie en reflectie in de vorm van o.a. executive coaching en verandermanagement, interim-management, lobbywerk en bestuurlijke opdrachten. Vrijwilligerswerk: geestelijke palliatieve zorg (stervensbegeleiding) bij hospice Lansingerland.
  • Geestelijk verzorger Stichting Tante Louise Zorg (juni 2018 – heden) Ouderen begeleiden bij o.a. verdriet, angst, onrust, eenzaamheid, omgaan met ziekte en verandering, existentiële vragen, religieuze vraagstukken, zelf-liefde, zingeving, begeleiding in de laatste levensfase, religieuze en niet religieuze rituelen. O.a. individuele zorg, groepsgesprekken, gesprekken met familie, moreel beraad met ander zorgpersoneel en management. Interim opdracht bij zorginstelling met 17 locaties door uitval van twee geestelijk verzorgers.
  • Bestuurslid VNO-NCW Oostland (maart 2014 – januari 2015), portefeuille Arbeid en Onderwijs, MVO, ‘goed besturen’, samenwerking overheid – bedrijfsleven.
  • Directeur Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA) (mei 2010 – juli 2014) Branchevereniging en netwerkorganisatie voor ondernemers in internationale arbeid. Bestuurlijk overleg met Ministers, staatssecretarissen, burgemeesters en wethouders en ambtelijke top overheid. Lid Algemeen Bestuur MKB Nederland, Centraal college van Deskundigen SNA, bestuurslid Stichting Normering Flexwonen. CAO onderhandelaar. Lid van diverse commissies/overlegfora bij ministeries van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken, Financien, Belastingdienst, Inspectie SZW. Contactpersoon gemeenten, VNG, Aedes, ondernemers, politiek, vakbonden en pers.
  • Diverse politieke activiteiten voor het CDA (november 2004 – maart 2014), kandidaat voor Tweede Kamerverkiezingen (2012), fractievoorzitter gemeenteraad Lansingerland, algemeen plaatsvervangend commissievoorzitter, (vice)voorzitter presidium (2010 – 2014), bestuurslid Bestuurdersvereniging Zuid-Holland (2012-2013), lid schrijfgroep verkiezingsprogramma Provinciale Staten verkiezingen (2010), lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen (2009-2010), vice-fractievoorzitter gemeenteraad (2007-2010), duo- lijsttrekker (2006), bestuurslid afdeling Berkel en Rodenrijs (2004-2006).
  • Trainster turnen dames S.V. DOTO Bergschenhoek (september 1997 – 2010) Fysieke en mentale begeleiding van turnsters, waaronder coaching op zelfvertrouwen, faalangst en plezierbeleving. Top en subtop Nederlandse Dames Turnen.
  • Adviseur en lobbyist Transport en Logistiek Nederland te Zoetermeer (januari 2008 – januari 2010) Adviseren directie, voorzitter en regiobesturen. Belangenbehartiging richting politiek en overheden. Lid van een veertigtal werkgroepen, waaronder clustercoördinator ruimte en infra bij GOVERA (Randstedelijke organisatie) en lid kernteam Raad van Advies van Verkeersonderneming. Samenwerking met o.a. EVO, KNV, KvK, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, VNO-NCW, MKB, Bouwend Nederland en LTO Glaskracht.
  • Juridisch adviseur en organisatieadviseur SRK Rechtsbijstand te Zoetermeer (mei 2003 – december 2007) advies SRK directie en staf over bedrijfsvoering: o.a. beleid, strategie, management development en communicatie. Adviseren en procederen, o.a. ontslagzaken, contracten, arbeidsongeschiktheid, faillissementen en reorganisaties, ruimtelijke ordening, milieurecht, schadeprocedures, huursubsidie.
  • Gerechtssecretaris Rechtbank Den Haag, sector kanton – locatie Alphen aan den Rijn (augustus 2000 – mei 2003) opstellen van vonnissen en beschikkingen, begeleiden van griffiepersoneel, griffier ter zitting, onderhouden externe contacten (o.a. deurwaarders, advocaten).

Enkele resultaten (nationaal niveau)

OPLEIDINGEN

Karen Hamaker-Zondag – Jungiaanse psychologie (2015-2018) Opleiding in de analytische en symbolische psychologie van professor dr. C.G. Jung. Cliënten begeleiden bij persoonlijke groei, o.a. door te luisteren naar uitdrukkingen van het het ego en het onbewuste, bijvoorbeeld in dromen, en het analyseren van en omgaan met complexen. Docente drs. Karen Hamaker-Zondag is erelid van de Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie en schreef tientallen boeken.

CIVAS – Familieopstellingen en Organisatie-opstellingen (2016-2017) De basis van veel psychische problemen ligt besloten in de jeugd en de familieomstandigheden. Met behulp van een genogram en een familieopstelling wordt de verborgen dynamiek binnen een familie zichtbaar. Problemen worden zo bij de wortel aangepakt. Uniek aan een familieopstelling ofwel systeemtherapie is niet de analyse door de therapeut, maar de persoonlijke bewustwording, de beleving en doorleving van emoties van de cliënt.

Academie voor Geesteswetenschappen (AvG) – Zingeving en Spiritualiteit (Geestelijk begeleider) (2014-2017) Elk mens krijgt in het leven te maken met gebeurtenissen die de kijk op het leven veranderen. De studie geeft inzicht in de functies van leven en dood, geluk en verdriet, ziekte en lijden aan de hand van onder meer psychotherapeutische referentiekaders, religieuze bewegingen, wijsgerige antropologie en spiritualiteit. Therapeutische vaardigheden om cliënten optimaal te ondersteunen, o.a. bij psychosociale problematiek, zingeving en sterf-, verlies- en rouwbegeleiding. Intervisie, stage en scriptie. Scriptie over de Christusimpuls en groei van de ziel. De AvG is de rechtsopvolger van de Hogeschool voor Geesteswetenschappen Utrecht. 4-jarige opleiding in 3 jaar afgerond. (240 ECTS, SKB erkend)

Academie Hypnos – Psycho-oncologische therapie (2016-2017) Begeleiding bij het omgaan met angst en onzekerheid, het vergroten van de kwaliteit van leven en het versterken van het zelf-helend vermogen bij mensen met kanker. O.a. door het uiten van gedachten en gevoelens, het hervinden van ontspanning, het voelen van behoeften, traumaverwerking, het verlichten van belastende behandelingen en het zelf toepassen van pijnreductie onder meer via EFT, CGT en NLP. 41 dagdelen, intervisie, zelfanalyse en vele opdrachten. (50 ECTS, NBVH erkend)

Energieschool – Medische Basiskennis en Psycho-sociale Basiskennis (januari – oktober 2016) Kennis van enerzijds anatomie, fysiologie en pathologie van het lichaam en de verschillende orgaansystemen en anderzijds psychologie, psychopathologie en werken met DSM op HBO bachelor niveau. Daaronder ook etiologie, diagnostiek, ziekteverloop en behandeling, kindergeneeskunde, psychische aandoeningen en klinisch onderzoek. Over de samenhang tussen lichaam en geest in al haar facetten. Conform de Plato-eisen van de Universiteit Leiden, toegekend door de Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO). (40 ECTS en 40 ECTS, CPION & PLATO erkend)

Open Universiteit – modulen Psychologie (2014-2016) Modulen over de psyche, menselijk gedrag en het individu in relatie tot zijn omgeving: hoe ontwikkelt de mens zich in zijn leven, hoe komen verschillen tussen mensen tot stand, wat is de invloed van de omgeving. En modulen met betrekking tot arbeid, organisatie en gezondheid. Onderdeel van een premaster psychologie. (17,2 ECTS)

CIVAS – Voedingsdeskundige, coaching en counseling (2014-2016) Diploma’s behaald voor de opleidingen: Voedingsdeskundige, Orthomoleculaire voeding, Orthomoleculaire voeding voor kinderen, Orthomoleculaire suppletie, Mindfulness, Coaching bij hoogsensitiviteit, Coaching bij hoogbegaafdheid, Hypnotherapie en regressie, Medische Basiskennis, Creatieve therapie, Magnetiseren, Counseling bij verslaving, Stresscounseling, Counseling bij verlies en rouw, Kindercoach, Innerlijke Kind-therapie, Familie- en Organisatie-opstellingen (zie boven). (48 ECTS plus 14 bijscholingen, KTNO erkend)

Academie voor Mediumschap – Intuïtieve ontwikkeling (2015-2016) Scholing in meditatie, geleide visualisatie, healing, energetische therapie, psysic reading en mediumschap. Psychologische kennis en therapeutische vaardigheden. Omgaan met hoogsensitiviteit. Oefeningen uit de creatieve therapie. Ontwikkeling van de helderziende, -horende, -wetende en -voelende capaciteiten die in elk mens aanwezig zijn.

Governance University – Commissarisprogramma (2013) Wat zijn kenmerken van een authentieke commissaris en hoe gaat deze effectief te werk? Onder meer inzichtvraagstukken (strategie en ethiek), ‘hoe bereik je’ vraagstukken (operationeel) en ‘in control’ vraagstukken (compliance, regels en risico’s).

Erasmus University Rotterdam – Masters Degree (drs./MSc) Bestuurskunde, Arbeid, Organisatie en Management (2005-2007) Universitaire opleiding. Inzicht in bestuurlijke systemen, leiderschap en verandermanagement bij overheid en bedrijfsleven. Met een 10 voor het vak Verandermanagement! Scriptie over de psychologische en sociale factoren die een rol spelen bij verandering. (120 ECTS, NVAO erkend)

KNGU-LOI – Physical and Mental Education Training and Coaching (2002-2003) HBO diploma Trainster Turnen Dames, mede ondertekend door het Ministerie van VWS. Vervolg op eerder gevolgde trainersopleidingen, vakken o.a.: trainingsbeleid, turntechnieken, trainingsmethodiek, leiding geven, plannen, psychologie, fysiologie.

Erasmus University Rotterdam – Master’s Degree (mr./LLM) Nederlands Recht, Bedrijfsrecht en Privaatrecht (1995-2000) Universitaire opleiding Rechten. Waarom hebben we regels, hoe werkt het rechtssysteem en welke regels gelden binnen de diverse aandachtsgebieden binnen het Nederlandse en Internationale recht. (> 240 ECTS, NVAO erkend)

 

REGISTRATIES EN ACCREDITATIES

Ik ben lid van Het NVPA, het Nederlands Verbond voor psychologen, psychotherapeuten en agogen. Registratienummer 104236. 

 

rbcz logo

Ik ben opgenomen in het register van de RBCZ. Mijn licentienummer is 171341R. Dit Register Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg certificeert en registreert artsen en therapeuten en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het tuchtrecht.

Mijn praktijk is aangesloten bij de Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), voor klachten en geschilafhandeling zoals vereist in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Aansluitnummer 16175.

 

Mijn diploma Psycho-sociale Basiskennis (PsBK) is geregistreerd bij de Stichting Hoger Onderwijs (SHO) en erkend door het CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland). Registratienummer 118223-108169. Dit diploma voldoet aan de PLATO eindtermen zoals opgesteld door de Universiteit Leiden voor de PsBK en is aanvullend op de diploma’s die ik heb gehaald met betrekking tot coaching, psychologie en geestelijke begeleiding.

Ik sta eveneens geregistreerd bij de Stichting Hoger Onderwijs voor de Medische Basiskennis (MBK). Registratienummer 118257-108169. Dit diploma voldoet aan de PLATO eindtermen van de Universiteit Leiden voor de MBK en is eveneens erkend door het CPION. Het is aanvullend op de diploma’s die ik heb gehaald op het gebied van lichaamsgerichte zorg.

Illumica als praktijk en ik als zorgverlener staan verder bij VEKTIS geregistreerd. De AGB-codes zijn voor psychologische zorg: zorgverlener: 94103584 en praktijk: 94063585. En voor natuurgeneeskunde: zorgverlener: 90103634 en praktijk: 90062984

Illumica staat bij de KvK Rotterdam geregistreerd onder nummer 27359941.