Kundalini in het westen

In mijn vorige bericht vertelde ik over de kern en werkzaamheid van kundalini energie, dat letterlijk ‘de opgerolde’ betekent en een oerkracht in ons lichaam aanduidt. Kundalini lijkt misschien een typisch Oosters verschijnsel, maar het blijkt diep verankerd in onze Westerse geschiedenis. Het ligt er eigenlijk maar aan hoe je het ontwaken van bewustzijn noemt. In het Oosten was dit ontwaken van oudsher meer op lichamelijke energie gericht. In de Torah en in de Bijbel vind je bijvoorbeeld vele verwijzingen naar de werking van deze energie als een geestelijk proces. Het artikel dat ik schreef over Pasen en de groei van de ziel is hiervan een voorbeeld. Ook mijn bericht over de bezoeking van Job door satan gaat in wezen over een dergelijk groeiproces. Hieronder sta ik stil bij een paar andere boeiende passages. Ik werk toe naar een climax!

Kronkelende slangen
De kundalini energie wordt vaak voorgesteld als kronkelende slangen, de energiebanen langs de ruggengraat. Zij stellen de energie voor die uit het bekken (zetel van de vrouwelijke goddelijke kracht), langs zeven energievelden in ons lichaam, de chakra’s, naar de kruin gaat. Naar het centrum van de mannelijke energie, waar eenheid, heelheid, eenwording ontstaat. De mannelijke energie is niet heel zonder de vrouwelijke energie en de vrouwelijke is niet compleet zonder de mannelijke energie.

Op de weg van onder naar boven, wordt letterlijk voorbij het ego gegaan. Ons ego, ons ik, zorgt ervoor dat wij ons zelf als individu zien, afgescheiden van anderen en het Andere. Dat wij onderscheid ervaren tussen goed en kwaad, tussen materie en geest, mannelijke en vrouwelijk, God buiten en binnen ons. Op de reis van de energie, wordt het ego bij het laatste energiepunt vóór de kruin, tussen de wenkbrauwen, ‘losgelaten’. De duale energie (vrouwelijk en mannelijk, beneden en boven, donker en licht, materie en geest), voorgesteld door de twee slangen, komt bij elkaar tot eenheid. Dualiteit wordt heelheid. Hierdoor en op dat moment in het proces ontstaat innerlijke vrede, universele wijsheid en onvoorwaardelijke liefde. Verbondenheid met de bron.

Het mosterdzaadje, zeven demonen en een bizar visioen
Dit proces zien we onder meer terug in de gelijkenis van het mosterdzaadje. Het zaadje verandert in een boom ‘zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken’ (Matt. 13:31-32). Het kleine zaadje verbeeldt de slapende kundalini energie. De boom symboliseert de Boom des Levens, het voltooide kundalini proces. De vogels staan symbool voor het geestelijke, onze gedachten. Ze nestelen. Ze komen tot rust.

Bij Maria Magdalena worden ‘zeven demonen’ uitgedreven. Dit verwijst naar de zeven chakra’s, die gezuiverd worden. Maria Magdalena is dus helemaal geen ‘boetwaardige zondares’, althans, niet meer dan jij en ik, maar een gerealiseerde ziel. Zij is de enige in de Bijbel (naast Jezus) waarvan expliciet omschreven is dat ze alle stadia tot verlichting heeft doorlopen.

In het boek Openbaring (5-8) wordt een boekrol met zeven zegels één voor één geopend. De boekrol is een metafoor voor de wervelkolom met zeven chakra’s die worden geactiveerd tijdens een spiritueel ontwakingsproces. Net als bij de nestelende vogels zien we een climax bij het zevende zegel, de laatste stap. Op dat moment wordt de tempel van God in de hemel geopend en de ark van zijn verbond zichtbaar in zijn tempel (Openbaring 11:19).

In de volgende verzen van dit Bijbelboek zien we een ander beeld voor de verlichte mens. Er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. De zon staat voor het omhuld en vervuld zijn met licht en liefde. De maan onder de voeten betekent het overwinnen van het duale. Het mannelijke en vrouwelijke, aardse en hemelse etc. zijn samengebracht, bestaan in eenheid met elkaar. De kroon staat symbool voor het geopende kruinchakra, met het getal twaalf als teken van spirituele volheid.

Het heilig huwelijk
Ook in het verhaal van het joodse meisje Ester (Ishtar, brengster van levenskracht in het oude Babylonië, de kundalini energie, het vrouwelijke) en koning Ahasveros (het mannelijke), die woont in de burcht met de naam Susan (Hebreeuws: lelie, lotus in de oosterse wijsheidsleren, een verwijzing naar het proces van Godsrealisatie) zien we het ‘opstijgen’ van de kundalini. Ester krijgt een ‘behandeling’ van twaalf maanden. Dit symboliseert het zuiveringsproces, dat tijd kost en spirituele volheid representeert. Vóór het heilig huwelijk kan plaatsvinden tussen het mannelijke en het vrouwelijke moeten twee wachters, Bigthan en Theres, eindigen aan de galg om een aanslag op de koning te voorkomen. Deze twee houden op te bestaan. Ze staan voor de twee energiebanen, die één worden op het hoogste punt van de wervelkolom. De wervelkolom wordt vaak vergeleken met een staf, boom of galg. En soms ook afgebeeld door een trap met zeven treden, een jurk met zeven stroken of een hoge hoed of mijter.

Kundalini en het koninkrijk van God in ons
In de Bijbel staan nog talloze andere verwijzingen naar het opstijgen van de kundalini energie. Zouden we op basis van deze voorbeelden in plaats van kundalini energie ook Heilige Geest kunnen lezen? De kracht die in het esoterisch christendom ook wel de christusenergie wordt genoemd? Op basis van mijn jarenlange studie hiernaar denk ik van wel. De centrale boodschap van Jezus van Nazareth is dat we het koninkrijk van God kunnen verwezenlijken door in onszelf te zoeken. Het koninkrijk bevindt zich volgens Lucas 17: 20-21 niet ‘hier of daar’, maar in ons.

Wij kunnen het koninkrijk van God in onszelf realiseren, door met aandacht stil te staan bij de Godskracht, Heilige Geest, kundalini energie of christusenergie die opstijgt en de zeven stadia doorloopt, langs de zeven chakra’s. Liggend in ons bekken vertrekt de energie vanaf onze stuit, ons anker naar de aarde, naar onze kruin. Via de kruin (bij het zevende chakra, ter hoogte van de pijnappelklier) kunnen wij als mens verbonden zijn met de oerbron, het Alwetende, de allesomvattende kracht. Dit is de zetel van het Koninkrijk van God, ons Jeruzalem, dat in het Hebreeuws betekent ‘plaats van vrede’. Over dit proces, ook wel de ‘wederkomst van Christus’ genaamd, schrijf ik binnenkort meer.

Je gaat het pas zien als je het door hebt 😉

Meer weten?
Wil je meer weten over esoterisch Bijbel lezen, haar prachtige en krachtige boodschappen voor de groei van de ziel? Kijk dan eens naar de boeken van Paramahansa Yogananda, Johan Pameijer, Anne-Marie Wegh, Rudolf Steiner, Hans Stolp, Marcel Messing en Charles Fillmore. Of speur verder op mijn website.

Share this Post