Zingeving als handeling

In een eerder bericht schreef ik over zinbeleving in het hospice, die uiteindelijk gevonden wordt in kleine dingen en in liefde. Het ging vooral over ervaren in de laatste levensfase. In dit bericht ga ik in op zingeving in de bloei van het leven, zinbeleving door wat je zelf kunt doen.

Heel in het kort kun je zingeving als volgt beschrijven. Zingeving gaat over de zin van het leven of het doel van je bestaan. Het doel van je bestaan kun je zoeken door je talenten en gaven op het spoor te komen en deze te ontwikkelen. Aan de hand van je talenten kun je doelen formuleren waar je blij van wordt. De zin van het leven ligt dan, als je kijkt naar wat je hieraan zelf kunt bijdragen, in het realiseren van deze doelen. Zingeving is in dit opzicht de actieve partner van zinbeleving. Via zingeving als handeling kun je betekenis in je leven ervaren naast zinbeleving als ondervinden ‘wat er is’.

Je bewust worden van jouw bijzonderheden, van wat jou uniek maakt, kan je op weg helpen naar een vervuld leven. Dat is soms lastig. Bijvoorbeeld als je je leven niet kunt overzien, als je talenten niet kent, als je moeite hebt om doelen te stellen, als je doelen afwijken van de heersende waarden van je omgeving of als je alleen komt te staan. Ook komt het vaak voor dat mensen doelen kiezen op basis van een overlevingsstrategie: je moest je vroeger bewijzen of je moest het beroep kiezen dat je ouders wilden, dan telde je mee, dus heb je in een bepaalde richting gekozen. Maar als je diep in je hart kijkt…

We willen ervaren dat we goed zitten met onze doelstellingen. We willen dat wij en onze doelstellingen geaccepteerd worden, maar tegelijk willen we dat onze doelstellingen aansluiten op onze zielewensen, verlangens en onze levensmissie. Daarnaast hebben we de kracht nodig om eenmaal gestelde doelen te realiseren. Zowel een zekere greep op en controle over ons leven als het gebrek daaraan kunnen ons de kracht geven om nieuwe kansen te benutten. Want juist een crisis geeft soms mogelijkheden om vaste waarden in twijfel te trekken en te onderzoeken waar wij diep van binnen voor staan.

Deze vragen zou je jezelf kunnen stellen:

  1. wat zou ik graag willen doen of laten, welke motivatie heb ik voor mijn werk of leven, waar doe ik het voor, wat is belangrijk in mijn leven, welke waarden bepalen mijn normen
  2. waar heb ik het meeste zin in, waar word ik echt blij van, welke plek heeft dit in mijn leven, waar of in welke situatie voel ik mij op mijn gemak
  3. wat betekent collegialiteit voor mij, voel ik mij door mijn omgeving erkend en gesteund, hoe ben ik verbonden met mensen, hoe denkt mijn omgeving over mijn werk, relatie, hobby of overtuigingen
  4. kan ik mijn leven op deze manier nog lang volhouden, wat is mijn bezwaar tegen een bepaalde verandering, wat zou ik kunnen doen om een specifieke uitdaging aan te pakken?

Zingeving kan dus een actief proces zijn. Een proces van bewustwording, van herwaardering, van acceptatie, loslaten, vernieuwing en reflectie. Zingeving hangt ten diepste samen met wie wij zijn als mens. Ons mensbeeld, ons wereldbeeld, ons godsbeeld. Ik begeleid je graag als je op zoek wilt naar zingeving en zinbeleving. Luisteren naar je hart is daarbij essentieel.

Share this Post