LEVENSVERHAAL

Het leven wordt voorwaarts geleefd maar achterwaarts begrepen.” Søren Kierkegaard (1813-1855)

Stil staan bij je leven
Stil staan bij jezelf is niet vanzelfsprekend. Veel mensen leren zichzelf pas beter kennen als ze worden getroffen door ziekte, verlies of machteloosheid. Je wordt dan gedwongen om prioriteiten te stellen, om naar je lichaam en je hart te luisteren, om pas op de plaats te maken. Daardoor zie je opeens wat echt belangrijk voor je is. Liefde bijvoorbeeld, of geborgenheid, rust, de natuur, God of een warme douche. Het kan van alles zijn. Zoals Tom Egberts het na zijn hartinfarct mooi zei: “mijn werk is op dit moment met stip het minst belangrijke in mijn leven”.

Lichamelijk en geestelijke klachten zijn richtingaanwijzers voor jouw unieke behoeften en voor goede zelfzorg. Ze vloeien voort uit onbalans in de fysieke, sociale, psychische en/of de spirituele pijler van je bestaan. Het kan ook zijn dat jij je op zich prima voelt, maar wel op uitdagingen stuit. Bijvoorbeeld conflicten met anderen, grenzen, chaos of onrust, het gevoel ‘vast te zitten’ of juist te worden geleefd, de wens om onderdeel te zijn van iets dat je overstijgt of een gebrek aan overgave aan het leven. Waarbij je diep van binnen weet dat het tijd is voor verandering. Maar waarheen en hoe…

Tijdens de gesprekken onderzoeken we je behoeften en versterken we jouw kracht. Er wordt duidelijk welke stappen je kan zetten om je leven in overeenstemming te brengen met je behoeften. We verkennen kleine en grote pijnlijke gebeurtenissen als die zich aandienen. Jouw unieke uitdagingen, talenten en kansen. Hoe je zingeving kan ervaren in doen en zijn. We houden daarbij rekening met jou als uniek wezen en je levensloop. De context waarbinnen je leeft (de ander): je familie, vrienden, werk, opleiding, geloofsgemeenschap, hobby’s, culturele achtergrond, etc. En we onderzoeken het andere: dat wat jou overstijgt en inspireert.

Rode draden herkennen
Het in beeld brengen van je leven is geen doel op zich. We beperken ons tot wat nu relevant is voor jou. Bijvoorbeeld hoe je in de loop van je leven met gebeurtenissen bent omgegaan die te maken hebben met jouw hulpvraag of ontwikkelingspunt van dit moment. Vaak ontdek je als je terugkijkt een rode draad of een bepaalde samenhang en zelfs levenslessen. Een mooi voorbeeld van een leercurve zie je terug in onderstaand gedicht.

Een Tibetaans gedicht
1. Ik loop door een straat. Er is een diep gat in het trottoir. Ik val er in.
Ik ben verloren, ik ben radeloos. Het is mijn schuld niet.
Het duurt eeuwig om een uitweg te vinden.

2. Ik loop door dezelfde straat. Er is een diep gat in het trottoir. Ik doe alsof ik het niet zie.
Ik val er weer in. Ik kan niet geloven dat ik op dezelfde plek ben. Maar het is mijn schuld niet.
Het duurt nog lang voordat ik eruit ben.

3. Ik loop door dezelfde straat. Er is een diep gat in het trottoir. Ik zie dat het er is.
Ik val er weer in, het is een gewoonte. Mijn ogen zijn open. Ik weet waar ik ben. Het is mijn schuld.
Ik kom er direct uit.

4. Ik loop door dezelfde straat. Er is een diep gat in het trottoir. Ik loop er omheen.

5. Ik loop door een andere straat.

Inzicht, ruimte, richting, flow, empowerment
Door het ontdekken van je behoeften, patronen in je levensloop en door je levensvisie en levensmissie te verkennen ontstaan nieuwe inzichten en richting, vernieuwde verbinding, ruimte en gevoelens van bezield zijn, vervulling, dankbaarheid en energie. Het wegnemen van belemmeringen, het formuleren van doelen en het zetten van nieuwe stappen brengen jou nieuwe flow en kracht.

  • De bekende psychiater Carl Gustav Jung vind ik een meester in levenskunst. Hier lees je hoe hij van een persoonlijke crisis een kans maakte.