Twee geloven op één kussen…

Het lijkt een gezegde uit lang vervlogen tijden: “twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen”. Maar uit gesprekken met oudere én jonge cliënten blijkt dat verschil in geloofsovertuiging nog altijd een spanningsbron kan zijn tussen geliefden.

Er zijn massa’s mensen die zich bezig houden met Oosterse spirituele stromingen. Denk bijvoorbeeld aan de grote hoeveelheid Nederlanders die yoga, meditatie of mindfulness beoefenen. Deze vorm van ontspanning en verdieping stuit in sommige gevallen op weerstand van partners. De weerstand wordt met name geuit tegen ‘het zweverige’ van de genoemde methoden. Na doorvragen wordt vaak de angst zichtbaar, dat de partners teveel van elkaar gaan verschillen en elkaar uiteindelijk zullen kwijtraken.

Daarnaast kom ik verschillen van mening tegen tussen partners over de aanwezigheid van God. De ene partner ziet God alleen buiten zichzelf, terwijl de ander ook gelooft in een goddelijke bron in jezelf. Dit is een heel andere kijk op religie, de mens en de wereld. Maar conflicten ontstaan in de praktijk eigenlijk alleen als één van de partners daarnaast ook overtuigd is van bijvoorbeeld reïncarnatie en/of direct contact kunnen beleven met God. Door elkaars standpunt helder te krijgen kan er meer begrip en tolerantie ontstaan. Ook als partners niet op één lijn komen.

Een derde en laatste bron van spanning die ik hier wil noemen is een angst voor schadelijke krachten. Sommige mensen zien energetisch helen, sjamanistische, Egyptische, Indiase of andere inwijdingen, het dragen van edelstenen of het lezen van New Age of gnostische literatuur als bron van verderf. Dit lijkt misschien dik aangezet, maar ik heb mensen meegemaakt die met grote woorden uitpakken om een ander ’te behoeden’. We bespreken in dit geval hoe je tot je eigen overtuiging bent gekomen en hoe je goede en kwade krachten nader zou kunnen omschrijven. Daarbij is vaak de conclusie: ja er zijn kwade krachten, maar waar onvoorwaardelijke liefde als bron van alle religieuze en spirituele stromingen kan worden gezien en mensen de achter hun angst of oordeel liggende trauma’s, complexen of overtuigingen een plek geven, komt men in de regel tot elkaar.

Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Nog geen 50 jaar geleden was dit vooral een issue bij gemengde huwelijken tussen katholieke en protestantse kerkgezinden. Tegenwoordig zorgt kennis van vele andere spirituele stromingen voor nieuwe spanningen. De duivel op het kussen lijkt zich in de regel vooral te vermommen als de ‘personages’ Angst en Vooroordeel.