Kundalini energie

Het spirituele proces van bewustwording of verlichting vind je in Indiase geschriften terug onder de naam ‘kundalini’. Kundalini is een woord uit het Sanskriet en betekent letterlijk ‘de opgerolde’. Een opgerolde oerkracht of latente mystieke energie die vanuit het bekken kan opstijgen naar de kruin.

Intuïtieve tekening
Jaren terug stuitte ik op deze energie bij een tekenopdracht voor mijn opleiding Creatieve therapie. Bij het onderdeel ‘levensdoel’ mochten we een tekening maken van ons levensdoel. Omdat ik in die tijd geen idee had van mijn levensdoel tekende ik intuïtief: ik liet mijn hand leiden door wat mijn onbewuste me ingaf. Zo tekende ik twee slangachtige figuren, die een draaiende beweging naar boven maakten. Aan de bovenkant tekende ik veren en een trechter van licht die het geheel voedde. Ook stroomde er een lichtkracht van onder naar boven.

De tekening gaf onbewust richting aan de persoonlijke zoektocht die ontstond na de geboorte van onze jongste dochter. Pas later kreeg ik door wat ik had getekend en waarom dit voor mij relevant was. Het leek een caduceus, een ‘herautenstaf’, de staf van de oud-Griekse god Hermes, symbool voor vrede, bescherming en genezing. Deze bleek een universele betekenis te hebben in zowel christendom, jodendom en islam als in oosterse wijsheidsleren.

Wat is de kern van deze kundalinileer? En waaraan kun je de werkzaamheid van de kundalini energie herkennen?

Kern en werkzaamheid
Uitgangspunt van de universele leer van het kundalini ontwaken is dat iedereen een ‘Christos’, Grieks voor ‘gezalfde’ (Hebreeuws: mashiach, messias), kan worden. Via een ontwikkelingsweg, waarin je deels zelf kunt ‘sturen’ en deels geleid wordt. Volgens de yoga-traditie neemt deze reis normaal gesproken meerdere levens in beslag. Niet iedereen is zich ervan bewust dat hij in een levenslang ontwikkelingsproces zit. Je kan soms van binnenuit ervaren dat je ‘iets’ wil veranderen. Er knaagt ‘iets’ aan je. Maar het is een zoektocht naar welke stap je het beste kan zetten. Waarom en waarnaartoe?

De kundalinikracht zet een zuiverings- en helingsproces in gang dat bijna altijd gepaard gaat met bijverschijnselen. Denk aan veranderingen in je energieniveau, het ontstaan van allergieën, verhoogde gevoeligheid, overprikkeling, duizeligheid, het hebben van visioenen of levendige dromen en het ervaren van wezens die je eerder niet waarnam. Blokkades, overtuigingen en complexen die zijn opgebouwd in het verleden kunnen tijdens je proces van ontwaken problemen geven. In essentie is het een proces van loslaten en ervaren. Zoals een ‘schaap’ stil zitten terwijl je geschoren wordt. Je kan leren meewaaien op de wind van het leven door de juiste dingen te eten, kijken, luisteren en voelen en je te omringen met mensen die je voeden. Wat ‘het juiste’ is, dat onderzoek je in jezelf en dat weet ook alleen jij.

Activering van de energie
De kundalini-energie kan actief worden door bijvoorbeeld yoga beoefening, gebed, meditatie, wandelen in de natuur, dansen, luisteren naar mooie muziek, zingen, het lezen van spirituele teksten, rituelen, een verlangen naar een zuiver leven of naar God en het aanpassen van je leven daaraan. Er zijn helaas ook diverse voorbeelden van het actief worden van deze energie in een ‘vervuilde omgeving’, schrijft ook Anne-Marie Wegh in haar boek Kundalini ontwaken. Bij bekenden van mij kwamen onder meer voor drugs gebruik, een zware bevalling, een auto-ongeluk, het oplopen van een zonnesteek, fysiek of emotioneel trauma, een bijna-dood-ervaring, depressie en burn-out. De kundalini energie is dan een levensreddende energie, maar onbekend en onomkeerbaar, waarna je er ‘iets mee mag doen’.

Als deze levensreddende oerkracht onhanteerbaar is, kan ze uitmonden in psychoses en andere vervelende bijverschijnselen. Het is dan -maar eigenlijk altijd!- heel belangrijk om aandacht te besteden aan ‘gronden’ of ‘aarden’ en om jezelf te ‘verruimen’. Dit zorgt ervoor dat de energie goed stroomt in alle delen van je lichaam en dat je verbonden blijft met de aarde. Dat je niet gaat ‘zweven’. En ook dat de grote hoeveelheid energie de ruimte krijgt. Verruimen (je voorstellen dat jouw energieveld zo groot wordt als je huis, straat, gemeente, land, wereld, melkweg, etc.) werkt ook goed bij bijvoorbeeld vermoeidheid en hoofdpijn. Het denkbeeldig openen van het gebied van je achterhoofd en nek werkt daarbij verlichtend. Probeer het maar eens!

In mijn volgende bericht vertel ik meer over hoe de kundalini energie diep verankerd is in onze Westerse geschiedenis.