Je eigen levensplan

De levensmissie. Anna van der Vaart schreef het boek Je eigen levensplan. Daarmee wil ze aanzetten tot nadenken over het bestaan van zoiets als een levensplan, met persoonlijke leerthema’s en een hoofddoel van je leven. Als je bewuster stil staat bij kleine en grote gebeurtenissen die je meemaakt en patronen in je leven gaat herkennen, ga je anders kijken naar alles om je heen. Daardoor kun je veranderingsprocessen beter begrijpen en makkelijker plaatsen in een groter geheel.

Van der Vaart gaat ervan uit dat de meeste mensen meerdere leeropdrachten hebben, die vaak te maken hebben met de bevrijding van oude blokkades. Er kan ook een overkoepelend leerthema zijn, zoals het ontwikkelen van meer mededogen en begrip voor jezelf of anderen. Wanneer een leerthema een kwaliteit is geworden, dan is dat thema voltooid. De oplettende ziel-zoeker zal dan een andere opdracht ontdekken.

Van der Vaart wijst erop dat vanuit een liefdevolle gemoedstoestand gemakkelijker ruimte ontstaat voor persoonlijke groei. Liefde zorgt ervoor dat grenzen kunnen verdwijnen en verschuiven. Grenzen en uitdagingen ziet zij overigens niet als iets negatiefs. Zij leren iemand juist bewust te kijken naar de eigen noden en behoeften: “Waar een grens ligt, ligt een waarheid voor iemand verscholen.”.

Hoe je weet dat je op de goede weg bent? Dan ervaar je een “vonk van waarheid in je hart”. Wie alleen vertrouwt op zijn hoofd en ratio of dingen letterlijk en persoonlijk neemt, zal moeite hebben om de betekenis van tekens op zijn of haar pad te doorgronden. Voelen en ervaren zijn essentieel. Inspirerende woorden van Anna van der Vaart, die haar wijsheid mede verkrijgt via channeling.