In vrijheid tot bloei komen

De levensmissie. Als kind heb je natuurlijke interesses en talenten. In zijn boek ‘Brieven aan de scholen’ uit 1981 legt Jiddu Krishnamurti uit waarom het van belang is dat we kinderen niet alleen kennis bijbrengen, maar vooral hoe ze in vrijheid tot bloei kunnen komen. Zijn zorg is dat we werktuiglijk worden. Dat onze geest gaat functioneren volgens vaste, smalle paden waarbij we ons alleen richten op een bepaalde loopbaan of specialisatie. Dat we geestelijk beperkter, begrensder en onvollediger worden en een soort machinale levensstijl aannemen.

Krishnamurti ziet deze ontwikkeling als een bedreiging voor innerlijke vrijheid en voor het volledig ontwaken van het hart. Daarom stimuleerde hij op de door hem gestichte scholen in India, Engeland, Californië en Canada ‘uit genegenheid en liefde geboren goedheid’, het ontwikkelen en verzorgen van het lichaam, met de juiste soort voeding en lichaamsbeweging die je van binnenuit sensitief maken en een heldere, objectieve, onpersoonlijke manier van gewaarwording: vrij van belangen, waarin conditioneringen worden doorzien. “Als die drie dingen met elkaar in harmonie zijn -geest, hart en lichaam, dan komt die bloei vanzelfsprekend, moeiteloos en op een voortreffelijk peil tot stand.”

Zijn manier van denken en dit boek spreken mij aan. Ook om het tij te keren tegen al die duizenden kinderen en volwassenen die geen idee meer hebben wat ze met hun leven aan moeten, overspannen zijn, leegte ervaren en niet meer weten hoe ze zich moeten verbinden met zichzelf, anderen en hun inspiratiebronnen. Aanrader!