De moderne mysticus

Bij mystici denk je misschien aan Meister Eckhart, Hadewijch of de Thomas van het Evangelie van Thomas. Allen spreken van innerlijk aangeraakt worden, of een ‘godsgeboorte in de ziel’. Deze mystici stonden bekend om hun toewijding aan God en trokken zich terug uit het alledaagse leven.

Alice Bailey spreekt in haar boek De wederkomst van christus over een nieuw soort mysticus. Een mysticus die praktische belangstelling heeft voor actuele wereld-aangelegenheden, die God herkent in alle geloofsovertuigingen (en dus niet alleen in zijn eigen geloof) en die het vermogen heeft om goddelijke aanwezigheid waar te nemen. Hij of zij kan de weg om een liefdevol wezen te worden op heldere manier met anderen delen. Volgens Bailey gaan bij dit soort mystici hoofd en hart, verstand en gevoel samen en beschikt deze mysticus over een intuïtieve waarneming die tot dusver ontbrak.

Een moderne mysticus is volgens haar in staat om niet alleen het licht van zijn eigen ziel te ontwaren, maar ook het heldere licht van wat zij noemt de ‘geestelijke hiërarchie’. Daaronder verstaat ze engelen, lichtmeesters en andere entiteiten die binnen de goddelijke sferen te vinden zijn en die ook wel als lichtwezens worden aangeduid.

Volgens Bailey zien moderne mystici de onvoorwaardelijke liefde als drijvende kracht van het heelal. De kracht die wij eerder de naam ‘God’ gaven. Ze benadrukt dat alleen door middel van de mensheid zelf het goddelijk plan op aarde kan worden uitgewerkt. Moderne mystici helpen dit plan uitrollen. Ze willen anderen leren hoe zij het zuivere kanaal worden voor licht en liefde. Zodat het plan door hen heen kan werken en zich kan ontvouwen.

Bailey verwacht dat een gebed dat enkele moderne mystici ontvingen in 1945 een bijzondere rol speelt bij het uitrollen.

From the Point of Light within the Mind of God
Let light stream forth into the minds of men.
Let Light descend on Earth.

From the point of Love within the Heart of God
Let love stream forth into the hearts of men.
May Christ return tot Earth.

From the centre where the Will of God is known
Let purpose guide the little wills of men –
The purpose which the Mater knows and serves.

From the centre which we call the race of men
Let the Plan of Love and Light work out.
And may it seal the door where evil dwells.

Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth.