Betekenisvol visualiseren

Bij geleide meditaties duiken regelmatig betekenisvolle beelden en figuren op. Dat kan van alles zijn, van een prachtige rustige bloemenzee tot een stel parende blauwe vliegende kikkers. Wat je ervaart hangt vooral af van het type meditatie en van wat jouw onbewuste voor jou relevant vindt om te onthullen op dat moment. Hieronder werk ik een voorbeeld uit van een zinvol inzicht.

De persoon in kwestie werd uitgenodigd om een berg op te gaan waar zij een weerstand van haar zou ontmoeten. Een weerstand kan zijn een emotie of een overtuiging die je in je groei belemmert. Deze verschijnt vaak in de vorm van een betekenisvol symbool. In deze meditatie dook een grote engel op, die tegelijk kenmerken had van een koning en van een krijger. De cliënt herkende deze figuur als de aartsengel Michaël. Deze stond voor haar symbool voor een angst voor haar eigen kracht en het spirituele in zichzelf. Gevraagd om deze angst te transformeren, kreeg de engel, krijger, koning de gestalte van de vrouw in kwestie. Nu was de innerlijke kracht hanteerbaar.

Gevraagd naar andere weerstanden dook een rode puntige energie op, die als negatief werd ervaren. Cliënt vertelde dat zij deze energie niet wilde toelaten en niet wist of zij zich met zoiets moest verbinden of niet. Deze weerstand transformeerde in de meditatie in de engel, krijger, koning, die nu naast haar stond. Na afloop hebben we hierover doorgesproken: het donkere in jezelf accepteren. Het bleek een waardevol inzicht. Nu de cliënt zich niet meer tegen haar minder goede kanten hoefde te verzetten maar deze kon omarmen, kon zij meer van zichzelf gaan leren houden.

Tot slot van de meditatie zag de vrouw een witte en een zwarte energie voor zich. Gevraagd deze te transformeren veranderden deze energieën in alle kleuren van de regenboog. Opvallend in deze meditatie was het thema dualiteit: de engel en de duivel, zwart en wit. De cliënt kreeg na het inzicht van de in haar aanwezige tegenstellingen waardevolle toevalligheden op haar pad. Ze zag bovendien in hoe zij haar gedrag in de praktijk kon variëren in alle grijstinten tussen zwart en wit en in alle kleuren. Ten slotte merkte ze dat de acceptatie van haar ‘zwakheden’ haar sterker maakte en rust gaf.

Een zinvolle meditatie.