Jungiaanse psychologie

Klachten, gebeurtenissen en emoties kun je op vele manieren onderzoeken. De Jungiaanse psychologie onderzoekt welke betekenis klachten, gebeurtenissen en emoties hebben in het licht van je verleden en heden, welke complexen aan je emoties ten grondslag liggen en hoe je hiermee kunt omgaan. Ook kunnen we uitingen van je onbewuste onderzoeken, bijvoorbeeld via dromen, tekeningen of actieve imaginatie.

Jungiaanse psychologie wordt ook wel symbolische psychologie genoemd. ‘Symbolisch’ betekent dat er sprake is van een beeld dat jou iets vertelt. De gesprekken zijn erop gericht de symboliek of betekenis van ervaringen te leren begrijpen, zodat je keuzes kan maken.