Symbolische psychologie

Lichamelijke en geestelijke klachten, grote veranderingen, crisis en bijzondere gebeurtenissen kun je op vele manieren onderzoeken. De symbolische of Jungiaanse psychologie -ontleend aan het werk van arts en psycholoog professor dr. Carl Gustav Jung- onderzoekt welke betekenis klachten, gebeurtenissen en emoties hebben in het licht van je verleden en heden, welke complexen aan je gedachten, gevoelens en emoties ten grondslag liggen en hoe je hiermee kunt omgaan. Ook onderzoekt de symbolische psychologie uitingen van het onbewuste, bijvoorbeeld door analyse van dromen en tekeningen of via actieve imaginatie.

Bij analyse moet je niet denken aan het hanteren van een symbolenboek. Het gaat erom te achterhalen hoe dit specifieke beeld of deze unieke gebeurtenis bij jou als uniek wezen hoort (wat betekent het voor jou) en waarom het op dit moment relevant is (hoe past het in je levensloop en wat wil het je zeggen).

‘Symbolisch’ betekent dat er sprake is van een beeld dat jou iets vertelt. De gesprekken zijn erop gericht de symboliek of betekenis van ervaringen te leren begrijpen, zodat je rust kan vinden en/of keuzes kan maken.