Universele wijsheid

Persoonlijke transformatie onderzoeken en vormgeven

Ik ben aan de Erasmus Universiteit onder meer afgestudeerd op de psychologische en sociale factoren die een rol spelen bij persoonlijke ontwikkeling en haalde zelfs een 10 voor het vak verandermanagement. Maar ik kwam er gaandeweg achter dat bij persoonlijke ontwikkeling en verandering naast psychische en sociale elementen ook spirituele factoren van belang zijn.

In mijn scriptie voor de Academie voor Geesteswetenschappen kreeg spirituele ontwikkeling daarom de hoofdrol. Ik onderzocht diverse wetenschappelijke studies en stromingen van universele wijsheid die de groei van de ziel hebben beschreven. Een belangrijke dimensie van persoonlijke ontwikkeling, met onder meer aandacht voor liefde, verbinding, dankbaarheid, vervulling en de relatie tussen hoofd en hart.

Een mens kan diverse stadia doorlopen in zijn spirituele ontwikkeling. Deze stadia zijn onder meer te vinden in de Jungiaanse psychologie, antroposofie, theosofie, gnostiek, hermetica, het boeddhisme en in bijbelsymboliek, maar ook in sprookjes, mythen en sagen. Daarbij wordt de ontwikkelingsweg aangeduid als ‘een pad gaan’, zelfrealisatie nastreven of verlichting bereiken. 

Wanneer er een grote verandering of crisis in je leven plaatsvindt, kun je een sprong maken in je ontwikkeling en in een andere fase terecht komen. Bij deze ‘groeipijn’ bekijken we waar je staat en wat dat betekent voor je kijk op je identiteit, je kijk op het leven, familie, sociale contacten, werk, de verandering waar je in zit en hoe je hiermee kan omgaan.