Psycho-oncologie

Ondersteuning bij en na kanker

Als er kanker of een andere ernstige aandoening bij je is geconstateerd komt er heel wat op je af. De meeste mensen ervaren angst voor wat de toekomst hen en hun naasten zal brengen. Sommigen kunnen de energie opbrengen om de strijd aan te gaan, een ander is overrompeld of ervaart berusting.

Met de specialisten in het ziekenhuis bekijk je welke medische stappen je vooruit kunnen helpen. Ik kan je ondersteunen wanneer je je innerlijke kracht wil vergroten of als je de symboliek van je klachten wil onderzoeken.

Doel: ontspanning, zelfinzicht en versterking

De consulten zijn gericht op ontspanning, zelfinzicht en versterking. Dit doe je door het aangaan van een innerlijke dialoog met jezelf en je ziekte. Dit bestaat onder meer uit het uiten van gedachten en gevoelens, het voelen van je behoeften en het onderzoeken van de relatie tussen je (onbewuste) emoties en je klachten. Op die manier kom je bij je verlangens en bij wat jij nodig hebt. Door middel van oefeningen kun je weer leren ontspannen en kun je zelf angstreductie toepassen. Daarnaast kunnen we bekijken op welke manier je leefstijl je zelf-helend vermogen kan versterken.

Opzet begeleiding

De begeleiding bestaat uit een combinatie van gesprekken en het doen van oefeningen, die je thuis kunt herhalen. De volgende onderdelen kunnen aan bod komen:

 1. het delen van uw persoonlijke verhaal, klachten en zorgen
 2. het opsporen en stoppen van piekergedachten
 3. ademhalings- en ontspanningsoefeningen gericht op pijnverlichting, ontspanning en angstreductie
 4. hoe een bewuste leefstijl kan bijdragen aan meer vitaliteit
 5. identiteit: wie ben je en wat betekent de ziekte voor jou en je omgeving
 6. ziektesymboliek: liggen er specifieke behoeften achter jouw klachten
 7. een (achterliggend) trauma verwerken
 8. levensvragen en zingeving.

Je kunt één consult inplannen of we kunnen een programma opstellen, waarbij we je belangrijkste klachten het eerste aanpakken. De therapievormen die ik toepas licht ik hieronder toe.

Hoe werkt psycho-oncologie?

Er zijn diverse manieren om je innerlijke kracht te versterken bij kanker. Bijvoorbeeld door te leren ontspannen bij angst, pijn of stress. Door je (weer) met jezelf of anderen te leren verbinden. Of door onbewuste signalen op het spoor te komen die duiden op een relatie tussen je emoties en je ziekte.

Contact maken met je onbewuste kan onder meer via visualisatie, droomanalyse, familie-opstelling (systeemtherapie) en door creatieve therapie (tekenen). In deze diepere lagen van het bewustzijn bevindt zich innerlijke kennis in relatie tot je emoties. Deze inzichten geven je de mogelijkheid om keuzes te maken. Deze diepere lagen zijn niet bereikbaar door je simpelweg goed te concentreren of door diep na te denken. Prof. dr. C.G. Jung was een psychiater en psycholoog die deze wetenschap van de relatie tussen lichaam en geest in de vorige eeuw verder heeft ontwikkeld.

Dr. Hans Schilder doet sinds begin jaren ’90 onderzoek naar de specifieke relatie tussen onbewuste emoties en kanker. Hij bracht al vele patiënten succesvol in contact met hun innerlijke kracht. In zijn boek ‘Herverbinding’ schetst hij wetenschappelijk onderzoek over de relatie tussen psychische, transpersoonlijke en religieuze aspecten en kanker en geeft hij vele praktijkvoorbeelden. Meer literatuur over de relatie tussen lichaam, geest en kanker vind je hieronder.

Leestips

Hieronder vind je enkele boeken die ingaan op de relatie tussen lichaam en geest bij kanker:

 • Psychologische patiëntenzorg in de oncologie – De Haes, Gualthérie Van Weezel, Sanderman (red.)
 • Mindfulness bij herstel van kanker – Carlson & Speca
 • Coaching bij kanker – Hidding
 • Antikanker – Servan-Schreiber
 • Kanker in een gezin – Simonton
 • Kanker kan genezen – Moerman
 • Kanker is geen ziekte – Moritz
 • U kunt (veel) meer dan u denkt – Moolenburgh
 • Healing cancer – Hoffer
 • Healing psyche – Van Overbruggen
 • Versterk je genezend vermogen – Fransen & Visscher
 • Psychische achtergronden van kanker – Landman-Kasper
 • Wat je moet weten over kanker – McTaggert
 • Handboek kanker – Fransen
 • De betekenis van kanker – Fransen
 • Een kans op herstel – LeShan
 • Op weg naar herstel – LeShan
 • Ziekte als keerpunt – Kidel & Rowe-Leete
 • Ziekte als lot en kans – Toussaint
 • Genezen van binnenuit – Goodman
 • Kankertherapie kan het eenvoudiger? – Kroon
 • Getting Well again – Simonton
 • Archetypal medicine – Ziegler
 • Uw brein als medicijn – Servan-Schreiber
 • Zelfs als het me mijn leven kost – Hausner
 • Chemotherapie heilt krebs und die Erde ist eine Scheibe – Hirneise
 • In dialoog met je gezondheid – Dahlke
 • De wetenschap kent geen tranen – Moolenburgh
 • Het Dr. Houtsmullerdieet – Houtsmuller
 • Retrospectief onderzoek naar de effectiviteit van de Moermantherapie bij kankerpatiënten – De Graaf, Wiese e.a.
 • Het verzwegen verhaal over kanker – Peskin
 • Herverbinding – psychische, transpersoonlijke en religieuze aspecten bij kanker – Schilder
 • Ik moest dood gaan om mezelf te genezen- Anita Moorjani
 • Wat Angelina niet wist over kanker – Pisa
 • De Moermantherapie – Landman-Kasper
 • Heel je lichaam – Hay
 • Ziekte als symbool – Dahlke
 • Ziekzijn: signalen van de ziel – Dahlke
 • Je kunt verschillende keren afscheid nemen – Servan-Schreiber
 • Lessen van wonderbaarlijke patiënten – Siegel
 • Liefde, harmonie en genezing – Siegel
 • Kanker overvalt je niet – Huibers
 • Praat alleen over liefde – Jampolsky
 • Overgave en strijd – Wilber
 • Ontspannen en visualiseren (voor de therapeutische praktijk) – Uijtenbogaardt
 • Kerntransformatie – Andreas