Familie-opstelling

De basis van veel psychische problemen ligt besloten in de familieomstandigheden en de jeugd. Met een familieopstelling, ook wel systeemtherapie genaamd, wordt de verborgen dynamiek binnen een familiesysteem zichtbaar. Een familie-opstelling kan inzicht geven bij allerlei geestelijke en lichamelijke klachten

Hoe werkt een familie-opstelling?

We gaan je positieve krachten vergroten en we gaan op zoek naar mechanismen die je hebt ontwikkeld om je staande te houden, zogenaamde overlevingsstrategieën. Om die op het spoor te komen stel je een aantal poppetjes of vloerankers (placemats) op als representant voor jou en je familie. Hierdoor worden emotionele spanningsvelden binnen je familie duidelijk en kun je je bewust worden van de onderliggende oorzaak van problemen. Een ‘zwaar lot’, zoals fysieke of geestelijke mishandeling, het jong overlijden van een ouder of kind, een miskraam, abortus, echtscheiding, oorlogsverleden, faillissement en andere gebeurtenissen in je familie kunnen zich jaren later nog uiten. Ook in volgende generaties.

Bewustwording

Een opstelling geeft je in korte tijd heel veel informatie. Door deze bewustwording krijg je inzicht in de achtergrond van bepaalde belemmerende emoties en ruimte om tot keuzes in je leven te komen. Daarbij gaat de systeemwetenschap ervan uit dat de psyche van ieder mens bestaat uit diverse ‘delen’: zoals gezonde delen, overlevingsdelen en getraumatiseerde delen. Door deze te integreren ontstaat meer rust en vrijheid om het eigen leven vorm te geven. 

Ik heb zelf ondervonden dat je direct bij de opstelling, in de dagen daarna, maar ook maanden later nog zinvolle inzichten kunt krijgen.