Registratie & accreditatie

REGISTRATIES EN ACCREDITATIES

Ik ben lid van Het NVPA, het Nederlands Verbond voor psychologen, psychotherapeuten en agogen. Registratienummer 104236. 

rbcz logo

Ik ben opgenomen in het register van de RBCZ. Mijn licentienummer is 171341R. Dit Register Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg certificeert en registreert artsen en therapeuten en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het tuchtrecht.

Mijn praktijk is aangesloten bij de Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), voor klachten en geschilafhandeling en benutting van de klachtfunctionaris zoals vereist in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Aansluitnummer 16175.

Mijn diploma Psycho-sociale Basiskennis (PsBK) is geregistreerd bij de Stichting Hoger Onderwijs (SHO) en erkend door het CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland). Registratienummer 118223-108169. Dit diploma voldoet aan de PLATO eindtermen zoals opgesteld door de Universiteit Leiden voor de PsBK en is aanvullend op de diploma’s die ik heb gehaald met betrekking tot coaching, psychologie en geestelijke begeleiding.

Ik sta eveneens geregistreerd bij de Stichting Hoger Onderwijs voor de Medische Basiskennis (MBK). Registratienummer 118257-108169. Dit diploma voldoet aan de PLATO eindtermen van de Universiteit Leiden voor de MBK en is eveneens erkend door het CPION. Het is aanvullend op de diploma’s die ik heb gehaald op het gebied van lichaamsgerichte zorg.

Illumica als praktijk en ik als zorgverlener staan bij VEKTIS geregistreerd.

Illumica staat bij de KvK Rotterdam geregistreerd onder nummer 27359941.