Literatuur

Hieronder vind je een aantal van de boeken die ik heb benut voor het vergroten van mijn inzicht op het snijvlak van psychologie, geneeskunde en religie. Ik heb ze gerubriceerd in thema’s die in elkaars verlengde liggen, zoals de groei van de ziel, de relatie tussen lichaam en geest bij ziekte, omgaan met verlies en rouw en de heling van complexen. Wellicht vind je er een titel tussen die je inspireert.

Groei van de ziel

De titels hieronder heb ik gebruikt in mijn afstudeerscriptie naar de groei van de ziel en de werking van de Christusimpuls. Daarin onderzocht ik onder leiding van historicus en auteur drs. Jacob Slavenburg o.a. overeenkomsten en verschillen tussen de groei van de ziel in de theorieën van dr. Rudolf Steiner, dr. Carl G. Jung, in gnostiek, hermetica, in de beeldtaal van de Bijbel en in sprookjes.

 • Birgelen, J.H. van & Vries-Ek, P.E. de (1999), Alchemie en psychologie, Lemniscaat, Rotterdam.
 • Blaauw-Robertson, W.D. (1998), De symbolische betekenis van de klassieke sprookjes, East-West, ’s-Gravenhage.
 • Campbell, J. 2000 (2), De held met de duizend gezichten, Uitgeverij Olympus Contact, Amsterdam.
 • Campbell, J. (2003), Gij zijt DAT, Ankh-Hermes, Deventer.
 • Campbell, J. (2009), Volg de stem van de je hart, Ten Have, Kampen.
 • Croes–Van Delden, J.F. (1980), Symboliek van sprookjes, Ankh Hermes, Deventer.
 • Douma, M. (2016), Storytelling in 12 stappen, Atlas Contact, Antwerpen en Amsterdam.
 • Eckhart (1975), Van God houden als van niemand, Gottmer, Haarlem.
 • Fromm, E. 1974 (4), Dromen, sprookjes, mythen, Bijleveld, Utrecht.
 • Jung, C.G. 1958 (4), Psychologische typen, Servire, ’s-Gravenhage.
 • Jung, C.G. 1981 (5), Aion, Routledge, London and New York.
 • Jung, C.G. (1989), Mysterium Coniounctioni, Princeton University Press, New York.
 • Jung c.s., C.G. (1992), De mens en zijn symbolen, Lemniscaat, Rotterdam.
 • Jung, C.G. 1995 (3), Verlossing in de alchemie, Lemniscaat, Rotterdam.
 • Jung, C.G. (1998), Antwoord op Job, Lemniscaat, Rotterdam.
 • Jung, C.G. 2000 (2), Psychologie en religie, Lemniscaat, Rotterdam.
 • Jung, C.G. 2001 (5), Maatschappij en individu, Lemniscaat, Rotterdam.
 • Jung, C.G. 2001 (5), Oerbeelden, Lemniscaat, Rotterdam.
 • Jung C.G. 2003 (9), Archetypen, Lemniscaat, Rotterdam.
 • Jung, C.G. 2015 (9), Herinneringen, Dromen, Gedachten, Lemniscaat, Rotterdam.
 • Kempis, Th. a 2003 (3), De navolging van Christus, Pelckmans, Kapellen.
 • Kok, Th.W. (2009), De sprookjesgrot, Phagos, Rijen.
 • Meer, A. van der (2017), Vrouw Holle en de verborgen wijsheid in sprookjes, Pan Sophia, Honselersdijk.
 • Mosmuller, M. (2011), Rudolf Steiner Een spirituele biografie, Occident, Baarle Nassau.
 • Oort, J. van & Quispel G. (2005), De Keulse Mani-Codex, In de Pelikaan, Amsterdam.
 • Pameijer, J.M. (1998), De Mythe van Christus, Ankh-Hermes, Deventer.
 • Pameijer, J.M. (2006), De vergeten waarheid, Aionion Symbolon, Amstelveen.
 • Post, E. (2011), Schrijven met het Oerverhaal, Augustus, Antwerpen en Amsterdam.
 • Quispel, G. (2003), Valentinus de gnosticus en zijn Evangelie der Waarheid, In de Pelikaan, Amsterdam.
 • Quispel G. (2005), Evangelie van Thomas, In de Pelikaan, Amsterdam.
 • Quispel (redactie), G. (2005), Gnosis, De derde component van de Europese cultuur traditie, Rozekruispers, Haarlem.
 • Ratzinger Benedictus XVI, J. (2012), Jezus van Nazareth, Lannoo, Tielt.
 • Rinpoche, S. (2015), Het Tibetaanse boek van Leven en Sterven, Kosmos, Utrecht en Antwerpen.
 • Schaik, J. van (2002), Het beeld van Jezus Christus door de eeuwen heen, Christofoor, Zeist.
 • Scholtes, E. (1991), De verborgen dimensie in het werk van Jung en Pauli, J.H. Kok, Kampen.
 • Schuurman, C.J. (1973), Er was eens … Er is nog, Ankh-Hermes, Deventer.
 • Slavenburg, J. (1990), Rudolf Steiner, Ankh-Hermes, Deventer.
 • Slavenburg, J. (1996), De geheime woorden, Ankh-Hermes, Deventer.
 • Slavenburg, J. (2005), Van Ankh tot Hermes, Ankh-Hermes, Deventer.
 • Slavenburg, J. (2006), Een sleutel tot gnosis, Ankh-Hermes, Deventer.
 • Slavenburg, J. (2008), Valsheid in geschrifte, Walburg Pers, Zutphen.
 • Slavenburg, J. (2010), Het Thomas-Evangelie, Ankh-Hermes, Deventer.
 • Steiner, R. (geen jaartal, oorspronkelijke druk 1904), Hoe verkrijgt men Bewustzijn op hoogere Gebieden, Courvreur, Den Haag.
 • Steiner, R. (1960), Die Bhagavad Gita und die Paulusbriefe, Steiner Verlag, Dornach.
 • Steiner, R. (1978), Hoe werken de engelen in ons astrale lichaam, Vrij Geestesleven, Zeist. Twee voordrachten gehouden in Zürich in 1918.
 • Steiner, R. (1993), De geestelijke leiding van mens en mensheid, Vrij Geestesleven, Zeist. Drie voordrachten gehouden in 1911 in München.
 • Steiner, R. (1998), De wetenschap van de geheimen der ziel, Vrij Geestesleven, Zeist.
 • Steiner, R. (1999), Het esoterische christendom, Vrij Geestesleven, Zeist. Diverse voordrachten in diverse steden in 1910-1912.
 • Steiner, R. (2002), De Akashakroniek, Pentagon, Amsterdam.
 • Steiner, R. (2002), Het evangelie naar Lucas, Vrij Geestesleven, Zeist. Tien voordrachten in Bazel in 1909.
 • Steiner, R. (2011), Van Jezus naar Christus, Pentagon, Amsterdam. Twee voordrachten. Eén voordracht gehouden in Karlsruhe 1911 en één in Hamburg 1913.
 • Steiner, R. (2014), Hoe vind ik de Christus, Pentagon, Amsterdam. Twee voordrachten, één gehouden in Zürich in 1918 en één in Londen in 1922.
 • Steiner, R. 2014 (3), Metamorfosen van de ziel, Vrij Geestesleven, Zeist. Diverse voordrachten gehouden in Berlijn, winter 1909/19010.
 • Steiner, R. 2014 (3), Sprookjes, Pentagon, Amsterdam. Drie voordrachten gehouden in Berlijn in 1908, 1911 en 1913.
 • Uyldert, M. (1979), Verborgen wijsheid van het sprookje, De Driehoek, Amsterdam.
 • Verhoeven, P. (2009), Jezus van Nazareth, Meulenhoff, Amsterdam.
 • Wegh, A. (2015), Kundalini ontwaken, Nau, Blaricum.
 • Wegh, A. (2016), Johannes de Doper die Jezus de Christus werd, Magdalena, onbekend.

Relatie tussen lichaam en geest

Hieronder tref je wetenschappelijke inzichten en inzichten uit de zorgpraktijk over de relatie tussen lichaam en geest bij ziekte. Boeken die mijn inspireerden tijdens mijn opleidingen en daarna.

 • Tot op het bot – Levensbedreigende ziekte en persoonlijke groei – Jean Shinoda Bolen
 • Psychologische patiëntenzorg in de oncologie – De Haes, Gualthérie Van Weezel, Sanderman (red.)
 • Mindfulness bij herstel van kanker – Carlson & Speca
 • Coaching bij kanker – Hidding
 • Antikanker – Servan-Schreiber
 • Kanker in een gezin – Simonton
 • Kanker kan genezen – Moerman
 • Kanker is geen ziekte – Moritz
 • U kunt (veel) meer dan u denkt – Moolenburgh
 • Healing cancer – Hoffer
 • Healing psyche – Van Overbruggen
 • Versterk je genezend vermogen – Fransen & Visscher
 • Psychische achtergronden van kanker – Landman-Kasper
 • Wat je moet weten over kanker – McTaggert
 • Handboek kanker – Fransen
 • De betekenis van kanker – Fransen
 • Een kans op herstel – LeShan
 • Op weg naar herstel – LeShan
 • Ziekte als keerpunt – Kidel & Rowe-Leete
 • Ziekte als lot en kans – Toussaint
 • Genezen van binnenuit – Goodman
 • Kankertherapie kan het eenvoudiger? – Kroon
 • Getting Well again – Simonton
 • Archetypal medicine – Ziegler
 • Uw brein als medicijn – Servan-Schreiber
 • Zelfs als het me mijn leven kost – Hausner
 • Chemotherapie heilt krebs und die Erde ist eine Scheibe – Hirneise
 • In dialoog met je gezondheid – Dahlke
 • De wetenschap kent geen tranen – Moolenburgh
 • Het Dr. Houtsmullerdieet – Houtsmuller
 • Retrospectief onderzoek naar de effectiviteit van de Moermantherapie bij kankerpatiënten – De Graaf, Wiese e.a.
 • Het verzwegen verhaal over kanker – Peskin
 • Herverbinding – psychische, transpersoonlijke en religieuze aspecten bij kanker – Schilder
 • Ik moest dood gaan om mezelf te genezen- Anita Moorjani
 • Wat Angelina niet wist over kanker – Pisa
 • De Moermantherapie – Landman-Kasper
 • Heel je lichaam – Hay
 • Ziekte als symbool – Dahlke
 • Ziekzijn: signalen van de ziel – Dahlke
 • Je kunt verschillende keren afscheid nemen – Servan-Schreiber
 • Lessen van wonderbaarlijke patiënten – Siegel
 • Liefde, harmonie en genezing – Siegel
 • Kanker overvalt je niet – Huibers
 • Praat alleen over liefde – Jampolsky
 • Overgave en strijd – Wilber
 • Ontspannen en visualiseren (voor de therapeutische praktijk) – Uijtenbogaardt
 • Kerntransformatie – Andreas

Omgaan met verlies en rouw

De heling van complexen