Mijn werkwijze

De basis van mijn consulten is een luisterend oor voor jou zodat je kunt delen wat je op je hart hebt. Dit geeft vaak direct verlichting en ruimte om je situatie te doorleven. Door de achtergrond van je klachten en je gedachten, gevoelens en emoties te onderzoeken kunnen zelfinzicht en acceptatie ontstaan. De samenhang tussen lichaam en geest zorgt vervolgens voor positieve verandering en meer vitaliteit.

Bij de consulten benut ik verder vaak een mix van diverse werkvormen:

  • meditatie en mindfulness: ademhalings-, ontspannings- en meditatie-oefeningen voor innerlijke rust, balans en verbinding en voor afname van angst en stress. Ik werk vooral met geleide meditatie, waarin elke meditatie uniek is voor jou en je kan helen.
  • verandering van leefstijl: een gezonde leefstijl zorgt voor afname van zowel geestelijke als lichamelijke klachten. We gaan na waar voor jou winst is te behalen op het gebied van voeding, beweging en ontspanning en werken aan bewustwording van wat niet bijdraagt aan balans.
  • zingeving: zingeving heeft te maken met het kennen van je behoeften, wensen, verlangens en je levensdoel. In de diverse fasen van je leven kunnen andere elementen je leven je zin geven. Zingeving kan worden gevonden in grote, maar ook in kleine dingen. We gaan op zoek naar wat je leven kleur en een diepere betekenis geeft.
  • symbolische psychologie: lichamelijke en geestelijke klachten kun je zien als uitdrukkingen van jouw binnenste. We kunnen onderzoeken wat deze klachten jou vertellen, waarvoor ze symbool staan. Dit kan rust en richting geven en klachten doen afnemen. Ook jouw dromen en ervaringen tijdens mijn geleide meditaties geven je inzicht.
  • energiewerk: alles in ons en om ons heen bestaat uit energie, zei Albert Einstein. De Oosterse geneeskunde werkt hiermee al duizenden jaren. Ons fijnmazige energiesysteem is op allerlei manieren te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door je te laten helen met universele energie en jezelf af te schermen voor negatieve energie.

Inhoud en aantal consulten

In het eerste consult bespreken we je hulpvraag en hoe ik je zou kunnen helpen. Daarmee gaan we meteen aan de slag. Ook bespreken we hoeveel consulten vermoedelijk nodig zijn voor vermindering van je klachten. Meestal zijn enkele consulten voldoende om je vooruit te helpen. Aan het eind van elk consult vatten we samen hoe jij met je opgedane inzichten verder kan en kun je huiswerk meekrijgen. Het kan handig zijn een schriftje mee te nemen om aantekeningen te maken.  

Het betreft vaak intense gesprekken. Ik bied daarbij de veiligheid om door te dringen tot diepere lagen, terwijl de relatie tussen jou en mij altijd een professionele blijft. Neem voldoende rust na de gesprekken. 

Vergoeding door zorgverzekeraars 

Voor tarieven en informatie over vergoeding door zorgverzekeraars klik hier.