Levensvragen

In deze tijd waarin meer stress, chaos, onmacht en depressie wordt ervaren dan ooit, zijn mensen op zoek naar antwoorden op grote vragen of levensvragen. Vragen als ‘wie ben ik’ en ‘wat doe ik hier op aarde’ zijn vragen van alle tijden. De één ziet dit als een tijd die voor iedereen een keer voorbij komt, de ander als een stap in een bewustwordingsproces, een derde ziet dit als een religieuze zoektocht en weer een ander als een identiteitscrisis. 

Of je nu rationeel of spiritueel naar levensvragen kijkt, je bent op zoek naar houvast en vaak ook zingeving. Hieronder noem ik een paar voorbeeldsituaties waarbij ik begeleiding kan bieden als je vastloopt. We gaan op zoek naar wie je bent en wat jou zin geeft door inzicht te krijgen in de verandering die je doormaakt, je levensverhaal te bekijken, door oefeningen voor het krijgen van innerlijke rust en door te kijken naar welke stappen jij zou kunnen zetten in je proces. 

  • Bijna iedereen die te maken krijgt met een grote verandering of crisis gaat nadenken over levensvragen. Wat doe ik hier op aarde? Wat is de zin van het leven? Zou er iets zijn na de dood? Als er een God bestaat, waarom laat hij dan zoveel lijden toe in de wereld? En meer van dat soort vragen. Religie, zingeving en spiritualiteit spelen een belangrijke rol bij het beantwoorden van die vragen, maar roepen soms ook juist vragen op. Of je hebt altijd een bepaald geloof aangehangen, maar vindt er tijdens een dal geen steun in. 
  • Het naderen van een bepaalde leeftijd kan aanleiding geven tot levensvragen. Wat heb ik gedaan in mijn leven en wat kan en wil ik doen met het deel dat mij mogelijk nog resteert?
  • Ook door de geboorte van een kind kan de wereld er heel anders uit komen te zien. Je kan er onzeker door worden, veranderen en/of opnieuw op zoek gaan naar wie je eigenlijk bent.
  • Wanneer er sprake is van een naderend afscheid is het mogelijk om over het geleefde leven te praten. Maar lang niet altijd nemen mensen de tijd om over dit soort zaken te spreken of komt een afscheid onverwacht. Na het overlijden kan er dan alsnog een proces op gang komen. Ook gericht op het eigen beeld van leven en dood.
  • Grote veranderingen kunnen gepaard gaan met lichamelijke klachten. Die klachten kunnen variëren van buikpijn, overprikkeld zijn en allergieën tot slaapproblemen en hoofdpijn. Vaak worden deze klachten aangemerkt als klachten door burn-out of depressie, terwijl bijna altijd sprake is van samenhang met een bepaalde ontwikkeling, stagnatie of verandering. We onderzoeken hoe jij de herkomst van je klachten kan plaatsen en hoe je met nieuw verkregen inzichten van een ongemak een kans kan maken.