Rondom sterven

De cursus Rondom sterven omvat 2 avonden en is bedoeld voor mensen die interesse hebben voor de verschijnselen die zich kunnen voordoen rondom de dood. Ik heb inmiddels vele mensen ontmoet die contact hadden met een overleden dierbare op uiteenlopende manieren.

Ook voorafgaand aan het sterven doen zich soms bijzondere verschijnselen voor, zoals telepathisch contact, verschijning in dromen en visioenen, de opwachting door familieleden en religieuze ervaringen. Daarnaast blijkt dat steeds meer mensen bijna-dood-ervaringen delen.

Tijdens deze cursus krijg je meer inzicht in diverse bijzondere gebeurtenissen rondom sterven en hoe je deze kunt duiden. Verder bekijken we wat deze gebeurtenissen betekenen voor degene die het overkomt en hoe de omgeving daarop kan reageren.

De 2 avonden zijn als volgt opgebouwd:

  1. Een bijzondere ervaring beleven. Bespreking van diverse soorten ervaringen. Voorbeelden en literatuur. Er is ruimte om ervaringen te delen.
  2. Verder na een bijzondere ervaring. Wat doet een bijzondere ervaring met je en hoe kan de relatie tot de omgeving veranderen. De strijd met religieuze overtuigingen. Nieuwe werkelijkheden ontdekken.

Bij deze cursus krijg je een overzicht van aanbevolen literatuur.

Praktische informatie over de avonden en info over aanmelden vind je op de hoofdpagina.