Groeien naar innerlijk leiderschap

De cursus Groeien naar innerlijk leiderschap omvat 9 avonden en neemt je mee op het pad van innerlijke ontwikkeling. Deze ontwikkeling is omschreven in zowel oosterse en westerse religieuze en spirituele wijsheidsleren en stond in het voor-christelijke tijdperk bekend als het mysterie van de inwijding. Tegenwoordig wordt deze ontwikkeling ook wel het pad van bewustwording genoemd, omdat je je gaandeweg meer bewust wordt van jezelf, de wereld in al haar facetten en van God / de kosmos.

Tijdens deze cursus krijg je inzicht in wat je universele wijsheid zou kunnen noemen, omdat het wereldwijd gedeelde wijsheid betreft die leidt tot kennis van het hart, gnosis. Je leert jezelf doorgronden en leert werken met diverse psychologische en psycho-energetische methoden om tot meer rust en meer vitaliteit te komen.

De 9 avonden zijn als volgt opgebouwd:

  1. De fasen van ontwikkeling. In diverse stromingen van universele wijsheid wordt uitgegaan van een aantal stappen in de innerlijke ontwikkeling. We onderzoeken enkele stromingen. Verder bespreken we de opbouw van het cursusprogramma.
  2. De aanleiding tot transformatie. Voorbeelden van hoe een groeiproces kan verlopen: hoe een proces in gang wordt gezet, hoe je uit balans kan raken en welke elementen daarbij een rol kunnen spelen. Reinigingsmeditatie: negativiteit loslaten.
  3. De opbouw van lichaam, ziel en geest. Inzicht in de verschillende onderdelen van ons lichaam helpt ons onszelf te doorgronden en biedt de mogelijkheid om te snappen hoe wij kunnen groeien. Het is belangrijk om tijdens je ontwikkelingsweg met beide benen op de grond te blijven. Grondingsmeditatie: tot jezelf komen.
  4. De transformatie vormgeven. Het verkennen van concrete mogelijkheden tot reiniging en vervulling. De rol van stilte, voeding, het doorgronden van de psyche, beweging, energie en meditatie/gebed. Meditatie van het Licht.
  5. Het loslaten van gehecht-heden. Het herkennen en transformeren van je innerlijke ‘discipelen’ door te luisteren naar het onbewuste (o.a. droomsymboliek en het herkennen van complexen). De mooiste versie van jezelf worden, ook wel het Hoger Zelf genaamd. Visualisatie van de spiegel.
  6. Je werkelijkheid kiezen. De kracht van intuïtie, verbeelding en visualisatie. Actieve imaginatie tegenover geleid worden. Jij als onderdeel van een groter geheel. Hermetische en gnostieke wijsheid. Het verlangen naar liefde en wijsheid. Een Tibetaans gedicht.
  7. Je naaste liefhebben als jezelf. Jezelf accepteren of transformeren? Angst overwinnen en omvormen tot liefde. Innerlijke vrijheid en kracht ervaren. Bevrijding van twijfel. De groei naar de zuivere geest-ziel.
  8. De hogere wereld en christuservaringen. Inzicht in de diverse werkelijkheden als je je opent voor het ‘andere’. Over synchroniciteit, helderziendheid, innerlijk weten, intuïtie, religieuze ontmoetingen en mediumschap. Meditatie en autobiografische schrijfoefening: een bijzondere ontmoeting.
  9. Groeien naar innerlijk leiderschap. Stil staan bij veranderingen sinds de start van de cursus. Verbonden blijven. Het goede aantrekken, het kwade weren. De kracht van liefdevolle intentie.

Bij deze cursus krijg je elke cursusavond huiswerk en oefeningen mee om je innerlijke reis verder vorm te geven.

Praktische informatie over de avonden en info over aanmelden vind je op de hoofdpagina.