Jouw vraag

Ik help je graag bij persoonlijke ontwikkeling, bewustwording of als je even niet meer weet waar je het zoeken moet. 

Voorbeelden van gespreksonderwerpen bij geestelijke begeleiding, therapie en coaching zijn: 

Bij leiderschapscoaching kun je denken aan de volgende programma’s.  

Zingeving voor executives

Je werkt als directielid, bestuurder, DGA, manager, toezichthouder, commissaris, arts of zelfstandige professional. Je ervaart de dynamiek van je werk meestal als prettig, maar soms zou je willen dat je de touwtjes ook even kon laten vieren. Even niet de druk van media, je klanten, achterban of controlerende instanties en constant gejaag. Je bent op zoek naar balans. Samen kijken we:

 • of er specifieke situaties zijn die om een reflectie vragen
 • wanneer jij stress ervaart en hoe je dit los kunt laten.

De uitspraak ‘het is eenzaam aan de top’ zie ik soms letterlijk bij cliënten terug. Natuurlijk heb je veel recepties en etentjes, de hele dag vergaderingen of ben je veel in gesprek met patiënten of cliënten. Maar door de aard van je werk komt het er vaak niet van om diepgaande gesprekken te voeren of je echt met mensen te verbinden in vriendschappen. En uiteindelijk ben jij het die de besluiten moet nemen, met alle verantwoordelijkheden van dien. Die combinatie kan zorgen voor eenzaamheid of zingevingsvragen, hoe leuk je werk ook is. We kunnen kijken naar:

 • hoe jij jezelf niet uit het oog verliest
 • hoe jij verbonden blijft met je omgeving
 • zingevingsvragen
 • levensvragen, zoals midlife problematiek en identiteit.

Wanneer je meer inzicht in jezelf krijgt is het mogelijk om efficiënter en authentieker te functioneren en daarnaast vitaal te blijven.

Authentiek leiderschap

Voor managers, bestuurders, ondernemers en professionals die meer zelfinzicht willen krijgen en niet bang zijn om in de spiegel te kijken.

Doelen

De doelen van het programma zijn:

 • inzicht krijgen in je persoonlijkheid en identiteit
 • omgaan met belemmerend gedrag
 • bewustwording en zingeving
 • invulling geven aan de begrippen ‘authentiek’ en ‘leiderschap’
 • verantwoordelijkheid nemen voor je leven.

Programma

Het programma omvat 10 individuele gesprekken van 1,5 uur en betreft maatwerk. Grofweg zijn de volgende vijf thema’s te onderscheiden:

 • sessie 1 en 2: jij en je systeem van herkomst
 • sessie 3 en 4: jij en je overlevingsmechanismen
 • sessie 5 en 6: jij en je kernwaarden
 • sessie 7 en 8: jij en je relatie tot zingeving en spiritualiteit
 • sessie 9 en 10: jij en je ontwikkelingsdoelen.

Door na leiderschapsoverdracht

Voor ondernemers, bestuurders, managers en professionals met die stoppen met werken of die voor, tijdens of na hun bedrijfs- of bestuurlijke overdracht in gesprek willen over het leven na hun ondernemende bestaan.

Vragen

Voorbeelden van vragen die ondernemende mensen in een nieuwe levensfase hebben zijn:

 • wie ben ik in mijn nieuwe situatie
 • hoe ga ik om met meer vrije tijd
 • hoe ga ik om met de veranderde situatie thuis
 • hoe versterk ik de verbinding met mezelf en anderen
 • hoe blijf ik uitgedaagd en vitaal.

Programma

Ik heb een programma opgesteld van 5 gesprekken van 1,5 uur, waarbij je zelf thema’s kunt aandragen en/of we een keuze maken uit de volgende te bespreken thema’s:

 • zinvol actief zijn na het werkzame leven
 • omgaan met een veranderde partnerrelatie
 • invulling geven aan leegte of eenzaamheid
 • omgaan met de nieuwe ondernemer in je voormalige bedrijf
 • ontspanning, inspanning en leefstijl
 • omgaan met veranderingen in identiteit en zelfbeeld
 • de rol en functie van religie en spiritualiteit
 • zelf-liefde en zelfvertrouwen.

Vitaal leiderschap

Vitaliteitsprogramma voor iedereen die gezond is, maar een krachtiger versie van zichzelf wil worden. We gaan aan de slag met onder meer voeding, ademhaling, beweging, mindset en zelfvertrouwen. Daarnaast verkennen we hoe het zit met de balans tussen voelen en denken en werken we aan een persoonlijk doel dat jij wilt bereiken.

Programma

In 5 sessies van 90 minuten ga jij met je lichamelijke en geestelijke vitaliteit aan de slag. Ik geef uitleg over lichaam en geest en je krijgt oefeningen en huiswerk, zodat je weet hoe jij verder kunt werken aan:

 • ademhaling en ontspanning
 • gezonde voeding
 • beweging
 • een positieve mindset
 • doelen stellen
 • je zelfvertrouwen.

Tussen de gesprekken door krijg je huiswerk om je vitaliteit te verbeteren en om beter naar jezelf te leren luisteren. Als je een onderdeel van het programma al onder de knie hebt of minder interessant vindt, zetten we er een ander onderdeel voor in de plaats, bijvoorbeeld werken aan een relatie, een familie-opstelling of spirituele verdieping.

Moreel beraad 

Een moreel beraad is een gestructureerd en methodisch groepsgesprek over een morele vraag naar aanleiding van een concrete ervaring. Een morele vraag gaat over iets wat ‘schuurt’ binnen een team of organisatie, ook wel een ethisch dilemma genoemd.

Een moreel beraad kan het beste worden omschreven als een dialoog (in tegenstelling tot discussie of debat) of onderzoek, waarin het dilemma wordt omschreven, de reacties/visies daarop in kaart worden gebracht en ieders perspectieven worden belicht. Deze ontwarring en verheldering kunnen leiden tot meer onderling begrip. Eventueel kunnen hierna nog keuzemogelijkheden worden geformuleerd en afspraken worden gemaakt.

De kwaliteit (met betrekking tot o.a. methode, gesprekshouding, participatie, proces, en uitkomst) en de voortgang van het moreel beraad worden bewaakt door een daartoe opgeleide gespreksleider zoals ik. Ik begeleid en bevorder de dialoog over en het onderzoek naar de morele vraag. Alle deelnemers binnen een moreel beraad zijn gelijk: er is geen sprake van een morele hiërarchie.

Een moreel beraad kan over het primaire (zorg)proces gaan. Zo kan het erop gericht zijn om een concreet antwoord te vinden op de vraag hoe we zouden moeten handelen in situatie X met cliënt Y of medewerker Z. Maar een moreel beraad kan ook gaan over (personeels-, financieel, behandel-) beleidsthematiek of facilitaire taken.

Moreel beraad kan de samenwerking binnen een team bevorderen (onderlinge communicatie en bejegening) of het inzicht in de eigen professionaliteit vergroten. Ik kan met u en uw team of organisatie een moreel dilemma formuleren, het moreel beraad leiden en/of moreel beraad als instrument implementeren in uw organisatie.

Nieuw is een weg van innerlijke ontwikkeling via een training van een intakegesprek en 9 sessies van 2 uur.

Training Innerlijk Leiderschap 

De individuele training Innerlijk leiderschap omvat negen sessies van 2 uur, gericht op innerlijke ontwikkeling. Deze ontwikkeling is omschreven in zowel oosterse en westerse religieuze en spirituele wijsheidsleren en stond in het voor-christelijke tijdperk bekend als het mysterie van de inwijding. Tegenwoordig wordt deze ontwikkeling ook wel het pad van bewustwording genoemd, omdat je je gaandeweg meer bewust wordt van jezelf, de wereld in al haar facetten en van een kracht die je God, het alomvattende, de kosmos, je hoger Zelf, onvoorwaardelijke liefde, de ander in mij, natuur of Licht kunt noemen.

Tijdens deze training krijg je inzicht in wat je universele wijsheid zou kunnen noemen, omdat het wereldwijd gedeelde wijsheid betreft die leidt tot kennis van het hart, gnosis. Je leert jezelf doorgronden via methoden uit onder meer de psychologie, esoterische stromingen, energetische geneeskunde, meditatie, visualisatie en mindfulness.

Het programma op hoofdlijnen:

 1. De fasen van ontwikkeling. In diverse stromingen van universele wijsheid wordt uitgegaan van een aantal stappen in de innerlijke ontwikkeling. We onderzoeken enkele stromingen en bespreken de opbouw van het trainingsprogramma. Meditatie van het Licht.
 2. De aanleiding tot transformatie. Voorbeelden van hoe een groeiproces kan verlopen: hoe een proces in gang wordt gezet, hoe je uit balans kan raken en welke elementen daarbij een rol kunnen spelen. Het is belangrijk om tijdens je ontwikkelingsweg met beide benen op de grond te blijven. Grondingsmeditatie: tot jezelf komen.
 3. De opbouw van lichaam, ziel en geest. Inzicht in de verschillende onderdelen van ons lichaam helpt ons onszelf te doorgronden en biedt de mogelijkheid om te snappen hoe wij kunnen groeien. Inzichtmeditatie: je lichaam leren kennen.
 4. De transformatie vormgeven. Het verkennen van concrete mogelijkheden tot reiniging en vervulling. De rol van stilte, voeding, het doorgronden van de psyche, beweging, energie en meditatie/gebed. Reinigingsmeditatie: negativiteit loslaten.
 5. Het loslaten van gehecht-heden. Het herkennen en transformeren van je innerlijke ‘discipelen’ door te luisteren naar het onbewuste (o.a. droomsymboliek en het herkennen van complexen). De mooiste versie van jezelf worden, ook wel het Hoger Zelf genaamd. Visualisatie van de spiegel.
 6. Je werkelijkheid kiezen. De kracht van intuïtie, verbeelding en visualisatie. Actieve imaginatie tegenover geleid worden. Jij als onderdeel van een groter geheel. Hermetische en gnostieke wijsheid. Het verlangen naar liefde en wijsheid. Een Tibetaans gedicht.
 7. Je naaste liefhebben als jezelf. Jezelf accepteren of transformeren? Angst overwinnen en omvormen tot liefde. Innerlijke vrijheid en kracht ervaren. Bevrijding van twijfel. De groei naar de zuivere geest-ziel.
 8. Andere dimensies. Inzicht in diverse werkelijkheden als je je opent voor het ‘andere’. Over synchroniciteit, Christusbewustzijn, helderziendheid, innerlijk weten, intuïtie, religieuze ontmoetingen en mediumschap. Meditatie en autobiografische schrijfoefening: een bijzondere ontmoeting.
 9. Innerlijk leiderschap. Stil staan bij veranderingen sinds de start van de training. Verbonden blijven. Het goede aantrekken, het kwade weren. De kracht van liefdevolle intentie.

Bij deze training krijg je huiswerk en oefeningen mee om je innerlijke reis verder vorm te geven. Bij aanmelding hebben we een gesprek om te kijken of de training voor jou op het goede moment komt.