Teamontwikkeling

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP IN TEAMS

Ik verzorg ontwikkelingstrajecten voor teams die inzichten willen opdoen en die willen groeien, bijvoorbeeld op het gebied van onderlinge relaties, focus, het verbeteren van de dienstverlening, bedrijfsresultaat of die streven naar minder ziekteverzuim.

Elk ontwikkelingstraject is uniek

Organisaties zijn geen machines. Ze zijn samengesteld uit mensen, die elk hun eigen geschiedenis met zich meedragen en elk hun eigen leven leven. Elke organisatie vormt daardoor een uniek systeem. In een ideale organisatie is onder meer de hoeveelheid werk passend, wordt het werk door medewerkers als zinvol en gepast uitdagend ervaren, hebben medewerkers een gevoel van autonomie, voelen zij zich gesteund door collega’s en management, zijn werkprocessen helder, is er sprake van een prettige onderlinge communicatie, een veilige werkomgeving, heeft iedereen een open geest en is er ruimte voor creativiteit, vernieuwing en samen ontspannen.

Maar in de praktijk is er natuurlijk in elke organisatie wel iets aan de hand, vaak passend bij de ontwikkelingsfase waarin een organisatie verkeert. Ook binnen hechte teams ontstaat wel eens onenigheid. Soms is er sprake van een negatieve of ongrijpbare onderstroom, die polariserend uitwerkt. Binnen andere teams is sprake van een verandering met impact, zoals het vertrek van een geliefde manager, het overlijden van een teamlid, een aanhoudende ruzie, een ontslag, een aantal langdurig zieken, een structuurverandering binnen de organisatie of een functiewaarderingstraject. In bepaalde gevallen kan zelfs worden gesproken van een systeemtrauma, zoals bij een (dreigend) faillissement, een schandaal of een (ongewenste) overname.

Werkwijze

Het doel van een ontwikkeltraject is voor elk team anders, dat stellen we samen vast. Soms moet door een zure appel worden heen gebeten. Dat kan ongemakkelijk zijn voor één of meerdere teamleden. Door te onderzoeken waar en hoe een bepaalde dynamiek in een team aanwezig is, ontstaan nieuwe inzichten. Die kunnen worden benut voor een positieve verandering.

Normaal gesproken ga ik tijdens een ontwikkeltraject met de teamleider, met het hele team (soms ook in subgroepen) en met de individuele teamleden in gesprek. Ik werk daarbij aan het ontwikkelen van het persoonlijk leiderschap van elk teamlid, waarbij ik vaak elementen gebruik van mijn intensieve programma Authentiek en Invoelend Leiderschap: je systeem van herkomst in relatie tot je werk, overlevingsmechanismen, goede zelfzorg, zingevingsbronnen, het ervaren van verbinding, kernwaarden, functioneren in systemen en ontwikkelingsdoelen. Er kunnen andere wensen zijn. We bespreken vooraf waar de ontwikkelbehoefte vooral ligt.

Tussentijds begeleid ik één of meerdere sessies waarin de individuele ervaringen met elkaar worden gedeeld. Hierdoor ontstaan niet alleen soms verrassende inzichten, maar ook meer verbinding tussen de teamleden, ideeën over hoe het team met elkaar wil omgaan en verder wil. De groepssessies worden daarnaast benut om eventuele wrijving in de onderstroom bespreekbaar te maken en om hieraan een positieve verandering te geven. Dat kan via een organisatie-opstelling.

Organisatieopstellingen

Tijdens de individuele én de groepssessies kan worden gewerkt met organisatie-opstellingen. Een opstelling is een ervaringsgerichte methode om meer inzicht te krijgen in hoe de teamleden en het team zich verhouden tot elkaar, waar zich een bijzondere dynamiek voordoet en welke bewegingen leiden tot meer harmonie in het team.

Teamontwikkeling via de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap heeft een hoge impact en is gericht op positief veranderen. Neem even contact met me op als ik iets voor jouw team kan betekenen!

Share this Post