Religieuze en spirituele vragen

Vroeger was iedereen lid van een kerk of religieuze stroming. Dat bood een kader bij tegenslag en levensvragen en een vast kerkelijk aanspreekpunt waar je je tot kon richten. Tegenwoordig zijn veel mensen niet meer aangesloten bij een kerk, maar de levensvragen, zingevingsvragen en vragen met een religieus of spiritueel karakter zijn er nog steeds. Voor het bespreken van al deze vragen kan je bij mij terecht. Je kan dan denken aan:

– een bepaald (religieus) thema dat je bezig houdt na een grote verandering of verlies
– het omgaan met religieuze of spirituele ideeën die afwijken van je omgeving
– een luisterend oor om te onderzoeken ‘waar jij bij hoort’
– het versterken van je verbinding met iets dat jou overstijgt
– het omgaan met een traumatische ervaring gerelateerd aan een kerkgenootschap of sekte
– geworteld blijven bij spirituele ervaringen.

Als algemeen geestelijk begeleider werk ik niet vanuit een bepaalde denominatie of kerk. Iedereen kan bij mij terecht. Daarnaast begeleid ik cliënten die eerder (soms jarenlang) onder behandeling zijn geweest bij een psychiater of psycholoog en zich realiseren dat er geen sprake is van een stoornis, maar van het ontbreken van de verbinding met zichzelf en/of met iets dat hen overstijgt. Re-ligare (religie) betekent ‘her-verbinden’. We gaan samen op zoek naar het vinden van her-verbinding en antwoorden op jouw vragen.

Share this Post