Authentiek leiderschap

Voor managers, bestuurders, ondernemers en professionals die meer zelfinzicht willen krijgen en niet bang zijn om in de spiegel te kijken.

De doelen van het programma zijn:

  • inzicht krijgen in je persoonlijkheid en identiteit
  • omgaan met belemmerend gedrag
  • bewustwording en zingeving
  • invulling geven aan de begrippen ‘authentiek’ en ‘leiderschap’
  • verantwoordelijkheid nemen voor je leven.

Het programma omvat een aantal individuele gesprekken van 1,5 uur en betreft maatwerk. Grofweg zijn de volgende vijf thema’s te onderscheiden:

  • thema 1: je systeem van herkomst
  • thema 2: je overlevingsmechanismen
  • thema 3: je kernwaarden
  • thema 4: je relatie tot zingeving en spiritualiteit
  • thema 5: je ontwikkelingsdoelen.
Share this Post